Lite kompetanse om bærekraft i styrer: – Det er litt oppsiktsvekkende

Bare en håndfull styremedlemmer i Børsens 25 største selskaper oppgir kunnskap om bærekraft i CV-en, ifølge Storebrand. – Dette er kompetanse styrene virkelig vil trenge, sier konserndirektør.

ETTERLYSER KOMPETANSE: Karin Greve-Isdahl er konserndirektør for bærekraft, næringspolitikk og kommunikasjon i Storebrand.
Publisert: Publisert:

Storebrand har gått gjennom CV-ene til styremedlemmene i de 25 største selskapene på Oslo Børs for å se hva de besitter av kunnskaper om bærekraft, i en tid med omfattende omstilling.

– Vi var nysgjerrige på hvordan det stod til i styrerommene, sier konserndirektør for bærekraft Karin Greve-Isdahl i Storebrand til E24.

Bare 10 av 170 styremedlemmer i de største selskapene har flagget i CV-en sin at de har kompetanse på bærekraft, eller erfaring med å jobbe innen feltet, viste gjennomgangen. De siste årene har bærekraft og ESG (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) blitt viktigere for investorer, og grønne investeringer har skutt i været.

– Det er litt oppsiktsvekkende at bærekraft, som er en av de store makrotrendene vi ser i næringslivet, er en kompetanse som mange ASA-styrer ikke besitter, eller som i alle fall ikke fremheves i styremedlemmenes CV-er, sier Greve-Isdahl.

Hun påpeker at det er viktig at styrene forstår utfordringene selskapet deres står overfor, nå som bærekraft er i ferd med å få en helt annen betydning enn tidligere.

– Det er viktig at de er i stand til å forstå muligheter og risikoer for selskapet fremover, særlig knyttet til klimaendringer, sier Greve-Isdahl.

– Noen styremedlemmer tenker kanskje at de bør holde igjen og ikke gå inn i alt som er grønt?

– Det viktigste er å forstå det komplekse verdensbildet og ta så gode beslutninger man kan. For ikke å løpe etter en grønn hype eller bidra til en grønn boble er det desto viktigere å ha reell kompetanse, sier hun.

Les også

Sentralbanksjefen om klimautfordringene: – Reiser noen spørsmål rundt oljens fremtid

– Gjør noe med alle bedrifter

Forpliktelser som FNs bærekraftsmål gir noen nye utfordringer for selskapsstyrer, påpeker generalsekretær Gro Brækken i Norsk institutt for styremedlemmer.

– Jeg tror bærekraft er noe mange hittil har tenkt som vært litt på siden, sier Brækken til E24.

– Men styrene forholder seg mer og mer aktivt til dette som en del av kjernevirksomheten i bedriften. Det merker vi for eksempel ved at banker tar tak i dette, når de gir dyrere finansiering til forurensende industri. Det gjør noe med alle bedrifter, legger hun til.

Les også

Blackrock tar strategigrep og skal satse på bærekraft

– Hvor viktig er kompetanse på bærekraft?

– Det er selvfølgelig veldig viktig. Jeg tror de fleste styrer har god kompetanse, men de må bruke den. Styrene i norske selskaper har alltid vært gode på å forholde seg til nye regler. Men for bærekraftsmålene er det ikke lovkrav, det er bare forventet at man forholder seg til dem, sier Brækken.

Hun sier at alle styrer bør utfordre og støtte ledelsen på hvilke utfordringer og muligheter bærekraftsmålene gir.

– Mulige trusler kan være at selskapets klimaavtrykk er for stort, at det risikerer svekket omdømme i samfunnet eller hos aksjonærene, og at finansieringen kan bli dyrere. Selskapene må også se på eventuelle forretningsmuligheter i bærekraftsmålene, og hvordan de kan gjøre en forskjell, sier hun.

Generalsekretær Gro Brækken i Norsk institutt for styremedlemmer.
Les også

Klima på topp når toppmøtet i Davos runder 50

Møter nye regler og krav

En konkret utfordring er EUs kommende regler for rapportering, som kan gjøre finansieringen av «bærekraftige» selskaper billigere, mens mindre bærekraftige investeringer blir dyrere. Styrene trenger kunnskap for å kunne møte slike nye regler, standarder og lovkrav, mener Storebrand.

– Jeg mener det er helt kritisk. Nå skjer endringene raskt, med økende bruk av skattlegging fra myndighetene, og i tillegg et nytt regulatorisk rammeverk som kommer fra EU. I tillegg endrer forbrukerne adferd og etterspør andre typer produkter og tjenester enn tidligere, sier Greve-Isdahl.

Les også

– Kan ikke kalle deg ESG-investor hvis du investerer i olje

– Hva bør eierne gjøre med dette?

– Det er særlig valgkomiteene som har en viktig jobb å gjøre i å tenke nytt i hvordan de setter sammen styrene, sier Greve-Isdahl, som påpeker at mange valgkomiteer nå er i ferd med å sluttføre sitt arbeid før årets generalforsamlinger.

– Vi mener at bærekraft og «corporate governance» (eierstyring og selskapsledelse, journ.anm.) må få en større plass. I tillegg bør de som skal inn i styrene vise frem at de kompetanse om bærekraft i CV-ene sine, det tror jeg blir et konkurransefortrinn fremover, sier Greve-Isdahl.

Les også

Tross fornybar-investeringer: Oljeselskapene nyter ikke den grønne børsbølgen

Ikke bare tjene penger

Det er økende oppmerksomhet om bærekraft blant investorer, også blant de største aktørene i verden. I 2018 kom det et utspill fra Blackrock-sjef Larry Fink om at selskaper må ha et formål ut over bare å tjene penger hvis det skal beholde folks aksept over tid, noe også Oljefondets sjef Yngve Slyngstad støttet i et intervju med E24.

Begrepet «bærekraft» er omfattende, og handler om alt fra å kutte klimautslipp for å nå globale klimamål, til hvordan selskaper håndterer skatt, korrupsjon, lederlønn og arbeideres rettigheter, og om bærekraftig bruk av naturressurser som vann.

E24 har den siste tiden skrevet en rekke artikler om en pågående trende der investorer flytter pengene sine ut av omstridte bransjer som kullkraft og inn i investeringer som de mener er mer bærekraftige.

Noen eksempler er franske Axa som reduserer finansieringen av kullkraft, KLP som selger seg ned i oljesand i Canada, eller Oljefondets nedsalg i palmeolje.

Les også

Mener finansbransjen må se på mer enn klima: WWF advarer mot «naturrisiko»

– Utnytter ikke handlingsrom

I de fleste land har styrer i selskaper handlingsrom til å prioritere helt andre hensyn enn bare profitt. Det viser en gjennomgang professor i selskapsrett Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo har gjort av selskapsretten i mange land, ifølge tidsskriftet Apollon.

Gjennom det EU-finansierte SMART-prosjektet foreslår Sjåfjell og andre forskere at EU skal definere selskapers formål til være «bærekraftig verdiskaping innenfor planetens tålegrenser». Selskapers fokus på å maksimere profitten til aksjonærene går ofte lenger enn loven legger opp til, ifølge Sjåfjell.

– Handlingsrommet som styrene har til å legge om til en mer bærekraftig forretningsstrategi, blir derfor ofte ikke utnyttet, sier hun til Apollon.

Les også

Lego lover kun «grønne» klosser

Publisert: