Forurenset amerikansk skiferolje avvises av asiatiske kjøpere

Det kompliserte nettverket av rørledninger, tanker og eksportterminaler i USA, som har bidratt til å gjøre landet til verdens fremste oljeprodusent, skaper hodebry for råoljekjøpere.

Når ulike typer råolje passerer gjennom leveringskjeden fra skiferfeltene i innlandet, fra Texas til Nord-Dakota, risikerer de å plukke med seg urenheter før de når Asia – regionen i verden som forbruker mest olje. Spesifikt bekymrer raffineriene seg om tilstedeværelsen av problematiske metaller og en klasse kjemiske forbindelser kjent som oksygenater, som kan påvirke kvaliteten og typen av drivstoff de produserer.

Les hele saken med abonnement