Presser kraftselskapene: – Jeg mener alvor

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at kraftselskapene snarlig må tilby gode fastprisavtaler under en krone til bedriftene. Hvis ikke vil han ta grep.

VEI TIL BESVÆR: Jan Christian Vestre presser kraftselskapene. Han får til svar at han inviterer til en maraton, hvor løperne ikke vet hvor veien går.
Publisert:

– Ikke et eneste kraftselskap har, så vidt jeg vet, lagt ut konkurransedyktige tilbud om fastprisavtaler. Det er på tide at de gjør. Vår tålmodighet med bedriftene begynner å renne ut, sier Vestre.

Striden står om strømpakken til bedriftene som de fikk i høst: Strømstøtte ut året. Så skal kraftselskapene tilby fastprisavtaler til bedriftene fra nyttår, som betyr at bedrifter som ønsker forutsigbarhet kan velge å tegne langsiktige avtaler.

– Nå må kraftselskapene kjenne sin besøkelsestid og sette i gang. Det har de lovet og vi forventer at de holder sin del av samfunnskontrakten. Hvis ikke de gjør det, vil regjeringen vurdere andre grep. Jeg mener alvor, sier næringsministeren.

– Hvilke?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Dette er offentlig eide kraftverk og jeg har tillit til at de gjør det de har sagt at de skal gjøre. Bedriftene må få et reelt valg. Alternativet er at vi kanskje må videreføre strømstøtte for bedriftene til mange milliarder kroner, som vil kunne bidra til å dra opp renten. Det er ikke aktuelt, sier næringsministeren.

PRESSER: Vestre sier at markedet skal opp å stå nå.

Støre: Bare detaljer gjenstår

VG snakket med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om fastprisordningen for næringslivet på onsdag.

Da sa han at bare detaljer gjenstår fra regjeringens side. Et stridsspørsmål er hvor stort påslag strømleverandørene kan ta for å sikre sin fortjeneste.

Regjeringen har foreslått 0,5 øre som påslag.

– Næringen har sagt at det bør være høyere. Det lytter vi til. Akkurat hvor det skal ligge får nå bli avklart, sa Støre.

– Er det mer enn påslaget som er uavklart?

– Ja. Men næringsministeren , finansministeren, energiministeren og jeg jobber med dette hver dag i kontakt med kraftselskapene. Jeg håper at vi ganske snart kan få den første fastprisavtalen som kan sette en standard for det vi ønsker, en konkurranse på tre, fem eller syv år.

– Vil husholdningene også få tilbud om fastpriskontrakter på strøm?

– Det er et mål at husholdningene også skal kunne inngå slike avtaler, sa Støre.

Sp-krav: Under en krone

Også hans regjeringspartner Sp har angitt hva de ser for seg av strømpriser til næringslivet i slike fastpris-avtaler:

«Fra nyttår må det tilbys fastprisavtaler for bedriftene til et nivå godt under 100 øre/kWh», står det i en uttalelse som Senterpartiets landsstyre vedtok tirsdag.

Horrible

Vestre sier at de har lyttet og tilpasset ordningen.

– Kraftbransjen har bedt om en rekke endringer, blant annet at grunnrenten skal være på fastpris, ikke på spotpris. Alt dette har vi innfridd, sier Vestre:

– Nå står det ikke på oss, nå står det på bransjen. Jeg har ringt rundt til norske bedrifter og bedt dem ringe til kraftselskapet sitt og spørre hva du får fastpris på. Svarene formidlet til meg er horrible, sier han.

– De har fått tilbud om fastpriser som er veldig mye høyere enn det kraftselskapene selv har skapt forventninger om at de kan tilby. Det er fordi det ikke er noen reell konkurranse og derfor ikke realistiske markedspriser basert på den nye fastprisregimet. Derfor sier jeg at tålmodigheten begynner å renne ut. Dette markedet skal opp å stå nå, legger han til.

– Bør under kronen

– Det er et marked her, som forteller om en snittpris på 1,15 kroner kilowattimen i 2024 og 0,93 kroner i 2025?

– Når det er snakk om femårige kontrakter eller mer, så tror jeg at den bør under kronen. Det er basert på at markedet priser spotpris til godt under krona om tre år. Du trenger ikke ha mange studiepoeng i bedriftsøkonomi for å kunne være enig i det. Kraftselskapene må gi noe i starten, fordi da selger de til en underpris, i forhold til markedet, men så snart spotprisen faller under kronen igjen, så vil de få betalt tilbake igjen, sier han og legger til:

– Akkurat det samme som bankene gjør når de tilbyr fastrente.

– Utfordringen er at markedet er langt unna priser mellom femti øre og en krone?

– Med de fremtidsprisene vi ser nå, så bør ikke under kronen være urimelig i det hele tatt. Spesielt ikke når kraftselskapene vet at de ikke skal betale grunnrente på spotpris, men på fastprisen. Og vi har en høyprisbidrag som slår inn ved 70 øre.

– 99 prosent klar

I Debatten på NRK tirsdag sa blant annet sjefen i Energi Salg Norge, Espen Fjeld, at kraftselskapene vil gjøre det de kan, men at rammevilkårene ennå ikke er på plass.

– 99 prosent av planen er klar og selskapene har fått gjennomslag for alle sine sentrale krav. Det som gjenstår er å avgjøre hvor mange øre de skal få i påslag for fastprisavtalene de inngår. Dette vil bli raskt avklart. Jeg forventer at de begynner å rulle ut sine fastpristilbud til kundene, sier Vestre.

– Urimelig

 Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge, sier de har hatt god dialog med regjeringen om saken, men at Vestre stiller urimelige krav.

– Selskapene er svært innstilt på å tilby gode fastprisavtaler, men det er helt urimelig av Vestre å forvente at det skal flomme over av tilbud før regjeringen har kommet med sin egen forskrift.

MARATON: Knut Kroepelien beskriver Vestres vei som en maraton uten å vite hvor veien går.

Han viser til at tillatt påslag på kraftprisen – som Vestre ennå ikke har konkludert om – er avgjørende for hvor stor risiko selskapene kan ta.

– Det er stor usikkerhet i markedet på kort sikt, grunnet krigen i Ukraina og energikrise i Europa. Og det hjelper ikke at regjeringen har foreslått å innføre en stor skattepakke som svekker kraftselskapenes finansielt og det finansielle sikringsmarkedet, og som heller ikke er ferdig behandlet i Stortinget.

– Maraton uten å vite veien

Han bruker følgende bilde:

– Dette blir som å stille til start i en maraton, uten å vite hvor veien går og hva vi må ha med i sekken. Dette er et nytt og midlertidig marked hvor rammene må på plass, så skal vi nok klare å levere avtaler fra 1. januar. Men det gode markedet med skarp og transparent konkurranse som ministeren ønsker seg, vil kreve forutsigbare og varige rammer.

Han legger til:

– Regjeringen har selv sagt at fastprisavtalene skal være markedsbaserte, da nytter det ikke å vedta et prisnivå, slik Vestre ser ut til å mene. Men langvarige avtaler på fem til syv år vil naturligvis ligge betydelig lavere enn kortvarige avtaler.

Publisert: