IEA ser høyere oljeetterspørsel i 2023

Det Internasjonale energibyrået mener samtidig at oljemarkedet er i ukjent farvann, med en tilbudsside som overgår en fortsatt svak etterspørsel.

En oljetanker ligger til kai i Novorossijsk i Russland. IEA trekker i sin månedsrapport frem at det hoper seg opp med russisk olje på sjøen etter sanksjonene mot landet.
Publisert:

Det internasjonale energibyrået (IEA) ser en global oljeetterspørsel på rette over 102 millioner fat per dag i 2023. Det kommer frem IEAs månedsrapport for mars, som ble lagt frem onsdag.

Anslaget er en oppjustering på 0,10 millioner fat per dag fra forrige rapport.

IEA beskriver samtidig et oljemarked som fortsatt er preget av fortsatt svak etterspørsel.

«Oljemarkedet er fanget mellom en tilbudsside som overgår fortsatt svak etterspørsel med en lageroppbygging som ikke er sett på 18 måneder», skriver IEA i rapporten.

Les på E24+

Stor oversikt over havvind-konkurrentane: – Kan gje oss arbeidsplassar

Russisk olje til Asia

IEA peker på at mye av tilbudsoverskuddet på verdensbasis henger sammen med at russisk olje som må finne nye markeder i lys av oljesanksjonene fra EU etter krigen i Ukraina.

«Villige kjøpere av russisk olje i Asia, nemlig India og, til mindre grad, Kina, har snappet opp rabattert olje, men økende volumer på sjøen antyder at andelen av russisk olje i importmiksen til landene kan være i ferd med å bli større enn det som er komfortabelt», heter det i rapporten.

Mangelen på kjøpere har bidratt til at råoljen hoper seg opp på vannet og produkteksporten fra Russland har falt med 650.000 fat per dag på årsbasis, påpeker energibyrået. Russisk oljeproduksjon har likevel holdt seg nær nivåene fra før Ukraina-krigen startet.

Les også

EU vil kjøpe inn felles for å få billigere gass. Derfor har ikke Norge så mye å frykte.

I 2023 estimeres Russlands produksjon til 10,35 millioner fat per dag, opp fra 10,04 millioner fat per dag i forrige rapport. Russlands produksjon i 2022 estimeres til 11,09 millioner fat per dag, som er uendret fra forrige månedsrapport.

Selv med russisk produksjonskutt fremover, venter fortsatt IEA at tilbudet av olje i verden vil overgå etterspørselen i første halvdel av 2023.

Økt etterspørsel fra Kina i andre halvår ventes samtidig å gi tilbudsunderskudd, og en oljeetterspørsel på verdensbasis som vil nå rekordhøye nivåer.

Oppjusterer for mye av 2023

IEA har oppjustert sine anslag for oljeetterspørselen i de tre første kvartalene av dette året, mens estimatet for de siste tre månedene av 2023 er nedjustert litt.

Den globale etterspørselen ligger an til å øke med 3,2 millioner fat fra første kvartal til fjerde kvartal 2023, som tar den gjennomsnittlige veksten for året til 2 millioner fat per dag, ifølge IEA.

«Å møte denne etterspørselsøkningen vil være en utfordring selv hvis Russland klarer å opprettholde produksjonen på nivåer før krigen», skriver IEA.

Les også

Rekordår for Petoro: Leverte 528 milliarder kroner til staten

I første kvartal 2023 ser IEA en etterspørsel på 100,27 millioner fat per dag, en oppjustering på 0,12 millioner fat. I andre kvartal 2023 ventes det en global etterspørsel på 101,32 millioner fat per dag, en oppjustering på 0,19 millioner fat. Anslaget for etterspørselen i tredje kvartal 2023 ligger på 102,98 millioner fat per dag, en oppjustering på 0,11 millioner fat per dag.

I fjerde kvartal 2023 ser IEA en etterspørsel på 103,45 millioner fat per dag, en nedjustering på 0,03 millioner fat.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel i fjor ligger på 99,98 millioner fat per dag, en oppjustering på 0,02 millioner fat per dag fra forrige rapport.

Publisert: