Kan øke gassproduksjonen fra Heidrun og Oseberg

Regjeringen tillater økt gassproduksjon ved felt som Oseberg og Heidrun. Den daglige eksporten er allerede høy og vil ikke øke vesentlig, men vil kunne opprettholdes gjennom sommeren, opplyser regjeringen.

Dette er Oseberg-feltet.
Publisert:

Regjeringen har vedtatt å justere produksjonstillatelsene på feltene Troll, Heidrun og Oseberg. Dette skal bidra til å holde norsk gassproduksjon høy også gjennom sommeren, som normalt er lavsesong for gasseksporten.

Equinor melder at dette kan gi mulighet for å eksportere 1 milliard kubikkmeter ekstra fra Oseberg-feltet i perioden frem til 30. september, mens Heidrun-feltet kan eksportere 0,4 milliarder kubikkmeter mer i kalenderåret 2022.

Ifølge Equinor er 1,4 milliarder kubikkmeter gass nok til å dekke det årlige gassbehovet til rundt 1,4 millioner europeiske husholdninger.

Tiltakene innebærer ifølge Equinor en økning i Oseberg-produksjonen med 15–20 prosent fra i fjor og en økning på rundt 30 prosent fra Heidrun.

Norges totale eksport av gass gjennom rørsystemet til Europa var på rundt 113 milliarder kubikkmeter i fjor, ifølge Gassco.

Høy leveranse i sommer

«Disse vedtakene vil ikke øke den samlede daglige eksporten av gass fra norsk sokkel vesentlig, men legger til rette for at dagens høye leveransenivå kan videreføres fremover», skriver regjeringen i en melding.

Vanligvis er det lavere forbruk av gass og også lavere produksjon i sommermånedene, hvor selskapene normalt gjør revisjonsstanser og vedlikehold. Ved å justere på dette kan den høye eksporten altså vare også gjennom sommeren.

EU la nylig frem en plan for å redusere sin avhengighet av russisk gass, noe som vil bli krevende. Europa har behov for å bygge opp de nedtappede gasslagrene sine før neste vinter.

«Norge kan gi et viktig bidrag i dagens situasjon ved å opprettholde dagens høye produksjon av olje og gass hver dag», skriver regjeringen.

– Feltene på norsk sokkel produserer så mye gass de kan, eller helt nær dette. Selskapene gjør kontinuerlig vurdering av hvilke muligheter de har i sin felt-, funn- og leteportefølje for lønnsom fremtidig gassproduksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ifølge meldingen.

Les også

Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

Utsetter revisjonsstanser

Equinor har besluttet å utsette revisjonsstanser på Oseberg-feltet fra mai til september for å fremskynde produksjonen. Selskapet sier at det har gjort en grundig vurdering av anleggenes tekniske integritet. Dette medfører også at vedlikehold på Stureterminalen utsettes.

Med justerte tillatelser blir det også økt sikkerhet for eksporten via prosessanlegget Kollsnes, opplyser Equinor. Selskapet får også muligheten til å øke produksjonen på Troll-feltet med inntil 1 milliard kubikkmeter gass hvis det skulle bli produksjonsbortfall på andre felt i området.

– Vi er glade for at vi sammen med myndighetene, partnere og Gassco nå sikrer at vi kan eksportere mer gass denne sommeren samtidig som robustheten i gasseksporten styrkes, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, i en melding.

Fra 17. mai skal produksjonen av flytende gass (LNG) på Hammerfest LNG starte opp igjen etter en alvorlig brann i 2020, og det vil bidra med over 6 milliarder kubikkmeter gass på årsbasis fra Snøhvit-feltet i Barentshavet, opplyser Equinor.

Vil tømmes over tid

Regjeringen påpeker at norsk olje- og gassproduksjon vil falle over tid, av geologiske årsaker.

«Det trengs derfor kontinuerlig tiltak for økt utvinning, nye feltutbygginger og nye funn gjennom leting for å opprettholde et gitt produksjonsnivå over tid», skriver regjeringen i meldingen.

Olje- og energidepartementet peker på at ny produksjon kan komme fra utbygginger av funn og tiltak for økt utvinning.

«Det er derfor viktig både å ferdigstille pågående utbyggingsprosjekter, hente ut alle lønnsomme ressurser i felt og funn, samt gjøre nye funn for å sikre langsiktig produksjon, sysselsetting og verdiskaping», skriver regjeringen.

Publisert: