Åpnet stort svensk vindprosjekt

Tyske RWE er ferdig med å koble et av Europas største landbaserte vindkraftverk til nettet. Svenske Nysäter skal levere opp mot 1,7 terawattimer (TWh) strøm i året.

Dette anlegget i midtre Sverige skal kunne levere 1,7 terawattimer (TWh) strøm,
Publisert: Publisert:

Utbyggingen av vindkraft i Sverige fortsetter, mens den bremser opp i Norge. Behandlingen av søknader om vindkraft i Norge ble satt på vent i 2019, og investeringene i ny kraftproduksjon falt i fjor.

Tyske RWE har nå koblet et av Europas største landbaserte vindkraftverk, Nysäter, på det svenske elnettet. Det ligger i nærheten av Härnöstrand, om lag 400 kilometer nord for Stockholm.

Anlegget består av to deler og har totalt 114 turbiner og en kapasitet på 475 megawatt. Det vil ifølge selskapet kunne produsere rundt 1,7 terawattimer (TWh) strøm årlig.

Sverige har for tiden et forbruk på linje med Norges forbruk på 140 TWh årlig, og har planer om å bygge ut mye land- og havbasert vind for å nå sine klimamål. Det trengs blant annet for å elektrifisere jern- og stålbransjen i Sverige, som krever enorme mengder strøm.

Svensk Vindenergi anslår at årsproduksjonen av vindkraft i Sverige vil øke til om lag 49 TWh i 2024, fra rundt 29 TWh nå. Den samlede svenske kraftproduksjonen er på rundt 160 TWh i året.

Byggingen av Nysäter-anlegget begynte i 2018, og den første strømmen ble levert til nettet i 2020. Nå er alle turbinene koblet til det svenske kraftnettet. Anlegget skal offisielt åpnes torsdag.

«Selskapet støtter den svenske regjeringen i forsøkene på å oppnå ambisiøse klimamål. RWE driver ett havvindanlegg og 10 landbaserte vindkraftanlegg i Sverige», skriver RWE i en melding.

Les også

Rekordhøy skandinavisk vind-produksjon: Tror mer vindkraft vil dempe svensk strømpris

Vil ansette flere

RWE er operatør og eier 20 prosent av prosjektet, mens 80 prosent eies av Energy Infrastructure Partners (tidligere Credit Suisse Energy Infrastructure Partners).

RWE har planer om å satse mer i den svenske fornybarsektoren fremover.

– Det er for tiden mange flere prosjekter på gang, og derfor søker vi etter folk, sier Katja Wünschel, som er konsernsjef for landbasert vind- og solkraft for Europa og Australia i RWE Renewables.

– Vi vil styrke vårt nåværende team på 100 med ytterligere kollegaer, sier hun.

Les også

Øker takten for fossilfritt jern og stål: Trenger 12 prosent av svensk strøm i 2030

Mer kraft kan dempe prisene

Strømforbruket i Norden er ventet å øke fra om lag 400 terawattimer (TWh) i fjor til 530 TWh i 2030, og videre til 655 TWh i 2040, ifølge rapporten fra Statnett og de andre selskapene.

Norge legger opp til kraftig økt strømforbruk utover 2020-tallet, mens kraftproduksjonen ikke er ventet å øke så mye. Kraftoverskuddet kan dermed falle til bare tre TWh i et normalår allerede i 2026, sa Statnett nylig.

Økende vindkraftproduksjon vil kunne dempe strømprisene i Sverige, ifølge en rapport Sweco nylig laget for Svensk Vindenergi. For hver ny terawattime vindkraftproduksjon som blir installert, vil årssnittet i strømprisen i Sør-Sverige (SE3 og SE4) kunne dempes med 0,4 svenske øre per kilowattime, anslår Sweco.

Hvor stor denne priseffekten blir, avhenger imidlertid også av andre forhold, som prisene på fossil kraft i Europa, kvoteprisene på CO₂ og overføringsmulighetene i det svenske elnettet.

Les meldingen fra RWE
Publisert: