Tragisk oljeulykke skal dokumenteres – staten gir 10 millioner

Kielland-nettverket tapte kampen for ny gransking av «Kielland»-ulykken, men hele 10 millioner kroner settes av til et omfattende dokumentasjonsprosjekt om ulykken.

Norsk oljemuseum skal dokumentere «Kielland»-ulykken.
Publisert:

Totalt satte den forrige regjeringen av 10 millioner kroner til ulike dokumentasjonsprosjekt om «Kielland»-ulykken i sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

1,5 millioner kroner bevilges fra Olje- og energidepartementet, mens Arbeids- og sosialdepartementet legger på ytterligere 6,5 millioner. I tillegg til dette har Helse- og omsorgsdepartementet satt av 2 millioner kroner til en studie av psykisk og fysisk helse til overlevende og etterlatte etter ulykken.

– Styret i Kielland-nettverket syns dette er veldig bra og at vi nå er inne på et godt spor. Det er skikkelig positivt at Arbeids- og sosialdepartementet har lyttet til behovet for videre forskning på feltet, sier Odd Kristian Reme, leder av nettverket.

Les også

– «Kielland» tar aldri slutt – slik fortsetter kampen for sannheten

Direktør Finn E. Krogh ved Norsk oljemuseum i Stavanger.

8 millioner til Oljemuseet

Norsk oljemuseum i Stavanger skal foredle de 8 millioner kronene som Solberg-regjeringen satte av til dokumentasjonsprosjektet. Utviklingen av prosjektet skal skje i samarbeid og dialog med Kielland-nettverket.

Direktør Finn E. Krogh ved Oljemuseum sier til Aftenbladet at de har hatt det første møtet med Kielland-nettverket. Nå skal de sammen meisle ut den videre kursen for dokumentasjonsprosjektet.

Les også

Like før forskere ville om bord i «Kielland» for å undersøke spor etter en eksplosjon, ble plattformen senket

– Vi ble forspurt om vi kunne ta på oss et oppdrag av dette omfanget, og det har vi gitt klarsignal for. Vi ser for oss at dette blir et prosjekt med minst tre års varighet. I tillegg til Kielland-nettverket ser vi det som naturlig at vi kobler på andre aktuelle aktører og forskningsinstitusjoner, sier Krogh.

Krogh sier videre at museet har brei erfaring med prosjekter av lignende karakter, og museet ledet også det store dokumentasjonsarbeidet om nordsjødykkerne i sin tid – et arbeid som munnet ut i historieverket «Nordsjødykkerne» og tilhørende utstilling ved museet.

Les på E24+

– Nye Kielland-funn slår sprekker i granskingen

Fikk ikke gransking

Det overordnede målet til «Kielland»-nettverket var ny gransking av «Kielland»-ulykken. Dette satte et politisk flertall foten ned for.

Samtidig bekreftet daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på spørsmål fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, SV, og Øystein Langholm Hansen, Ap, at forslaget som fikk flertall åpnet for tverrfaglig forskning.

Selv om forslaget om en ny offisiell gransking av ulykken ikke nådde, fram er Odd Kristian Reme tydelig på at et forsknings- og dokumentasjonsprosjekt er nærmere kjernen i det som overlevende og etterlatte opprinnelig ønsket.

– Vi var ikke tilhenger av å opprette en ny granskingskommisjon med de bindinger og begrensninger en slik kommisjon har, men ønsket først og fremst at en framtidig gransking ville få en annen form. Vi er veldig positive til denne utviklingen og er sikre på at et bredt forsknings- og dokumentasjonsprosjekt vil få fram nye perspektiv på «Kielland»-ulykken, sier Reme.

Les på E24+

«Kielland»-ulykken: – Helt riktig at kapteinen var bekymret

Odd Kristian Reme, leder av «Kielland»-nettverket, til høyre, sammen med «Kielland»-overlevende Oddbjørn Lerbrekk.

Reme sier videre at «Kielland»-nettverket har inne en søknad om en treårig administrasjonsstilling for driften av «Kielland»-nettverket.

– Alt arbeidet har fra vår side vært frivillig innsats. Men nå er det klart at arbeidsomfanget er blitt så stort at det er avgjørende for oss å få in driftsmidler til en daglig leder. Dialogen videre vil vise om dette er noe som kan bevilges i tillegg eller inkluderes i en type prosjektlederstilling i de pengene som er satt av til forsknings- og dokumentasjonsarbeidet, sier Reme.

Publisert: