Vil varme oppdrettshummer med energi fra datasenter

Det norske datasenterselskapet Green Mountain og Norwegian Lobster Farm inngår et samarbeid. Energi fra datasenteret skal varme opp et landbasert oppdrettsanlegg for porsjonshummer.

SIRKULÆRT SAMARBEID: Administrerende direktør Tor Kristian Gyland i det norske dataselskapet Green Mountain skal samarbeide med styreleder Alf Reime og daglig leder Asbjørn Drengstig i Norwegian Lobster.
Publisert: Publisert:

Selskapet Norwegian Lobster Farm er et av de første i verden som driver kommersiell oppdrett av porsjonshummer på land. Nå inngår de et samarbeid med Green Mountain for å bruke restvarme fra et datasenter som oppvarming til anlegget.

Administrerende direktør Tor Kristian Gyland i Green Mountain forteller at de lenge har lett etter en samarbeidspartner til prosjektet om restvarme.

– Vi i datasenterbransjen er en kraftkrevende industri og vi har jobbet lenge med å finne fornuftige gjenbrukere av restvarmen vår. Varmen blir ofte definert som lavverdi-varme fordi den i liten grad kan anvendes til mekanisk arbeid eller andre nyttige former for energi. Det som er unikt med hummer er at de trenger en temperatur på mellom 18 og 20 grader i sjøvannet. De kan dermed bruke restvarmen vår direkte og spare store energimengder, sier Gyland til E24.

Anleggene ligger på Rennesøy i Stavanger kommune.

– Her på Rennesøy hvor det er langt mellom boligene er for eksempel ikke fjernvarme et fornuftig alternativ. Dette prosjektet passer derimot som hånd i hanske. Vi håper vi også kan utvide dette og lignende konsepter til våre fremtidige anlegg, sier Gyland.

Les også

Vil ha nye krav til spillvarme fra datasentre: Går lenger enn EU

Vil oppskalere hummerproduksjonen

At restvarme gjenbrukes til matproduksjon kan gi et betraktelig redusert miljøavtrykk, ifølge selskapene.

– I praksis betyr dette at vi kan skalere opp produksjonen med redusert teknisk risiko, samt spare både investerings- og driftskostnader. I tillegg til miljøgevinsten selvfølgelig, sier administrerende direktør i Norwegian Lobster Farm, Asbjørn Drengstig.

Norwegian Lobster har brukt flere år på forskning og utvikling av hummer-anleggene, og har sikret seg EU-finansiering. Direktør Drengstig ser for seg å kunne starte byggingen av produksjonsanlegget i løpet av 2021.

Les på E24+

Laks på land: Et nytt kapittel i norsk oppdrettshistorie

Vil ha strenge krav til spillvarme

I februar i år sendte olje- og energiminister Tina Bru inn et forslag om strengere krav til datasentre og andre store strømdrivere. Hun krever at datasentre må utnytte overskuddsvarmen sin.

Dette er en oppfølging av EUs energieffektiviseringsdirektiv, og Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at hun vil være enda strengere enn EU.

Bru vil at kravet om å utrede bruk av spillvarme også skal gjelde strømdrevne anlegg som datasentre. EUs krav gjelder bare for anlegg drevet med gass, olje, avfall og bioenergi.

– EU stiller først og fremst krav til anlegg fyrt med termisk energi. Men vi mener det er hensiktsmessig å stille krav også til datasentre, sa Bru til E24 den gang.

Hun håper kravet kan bidra til bedre energiutnyttelse. Det meste av kraftforbruket i et datasenter går til nedkjøling, og det gir overskuddsvarme. Varmen kan for eksempel utnyttes i fjernvarmenettet i byene, eller til å gi varme til industrien, oppdrettsanlegg eller svømmebasseng.

Les også

Smedvig-familien vurderer å selge datasenteret Green Mountain

Overskuddsvarme til matproduksjon

Industri-Norge har mye ubrukt restvarme. Hvert år produseres det rundt 20 terawatt overskuddsvarme. Med det kan vi for eksempel tørke nok tare til å binde CO2 fra en halv million fossilbiler. Eller dyrke vår egen avokado – miljøvennlig og kortreist.

Det er allerede noen som jobber med å utnytte varmen fra datasentre i Norge. Fortum har blant annet et slikt prosjekt ved et av DigiPlex’ datasentre.

Ifølge høringsnotatet har statlige Enova siden 2009 støttet 100 prosjekter med spillvarmeutnyttelse i ulike sektorer.

Blant eksemplene er tørking av trelast, varmegjenvinning fra vaskeanlegg for tekstiler, tining av snø i oppkjørsler og på fotballbaner, oppvarming av idrettshaller, og oppvarming av kyllinghus, næringsbygg og svømmebasseng.

Når kommuner og næringsaktører skal finne ut hvor det er behov for varme, så kan de ta i bruk et nasjonalt varmekart som NVE har utviklet. NVEs temakart viser hvor det finnes fjernvarme, datasentre, industribedrifter som kan ha spillvarme og befolkning.

Publisert:

Her kan du lese mer om