Omstilling kan true oljeverdier for tusenvis av milliarder: – Fremtidig etterspørsel og pris er høyst usikker

En raskere omstilling bort fra fossil energi kan true oljeverdier for inntil 116.000 milliarder kroner, ifølge analytikerne i Wood Mackenzie.

Her løftes en av modulene til den femte plattformen på kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, som etter planen skal produsere i femti år fremover og vil tjene penger ved en oljepris på over 20 dollar fatet. Den fremtidige verdien av oljevirksomheten er blitt mer usikker, ifølge Wood Mackenzie.
Publisert: Publisert:

I mange år har norske myndigheter og oljeaktører sagt at verden vil ha behov for olje og gass i mange tiår fremover.

Dette premisset holder fortsatt stikk, ifølge oljeanalytikerne i selskapet Wood Mackenzie.

Spørsmålet er imidlertid hvilken pris produsentene vil få for produktene sine når det bygges ut stadig mer vind- og solkraft, og det i tillegg satses stort på hydrogen, batterier og biodrivstoff.

En ventet global omstilling bort fra fossil energi øker usikkerheten om verdien av global oppstrømsvirksomhet, påpeker Wood Mackenzie i en fersk rapport.

Forskjellen i verdiene kan være på hele 14.000 milliarder dollar, eller 116.000 milliarder kroner, hvis etterspørselen fortsetter å øke eller hvis verden faser ut fossil energi raskere, anslår Wood Mackenzie.

Det betyr med andre ord at en raskere omstilling bort fra olje og gass kan true olje- og gassverdier tilsvarende mer enn ti ganger det norske Oljefondet.

– Industrien ser at den må levere olje og gass til en verden hvor fremtidig etterspørsel og pris er høyst usikker, sier direktør Fraser McKay i Wood Mackenzie i en melding.

Omstillingen som planlegges bort fra fossil energi skaper et stort spenn i anslaget på hvor store verdier globale olje- og gassprodusenter sitter på, ifølge Wood Mackenzie. De lyseblå søylene er operatørenes andel, mens de mørkeblå er vertskapsregjeringenes andel. Til venstre er verdiene ved fortsatt etterspørselsvekst, mens søylen til høyre viser verdiene av oppstrømsvirksomhetene i et scenario med raskere omstilling.
Les også

IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

Fortsatt store verdier

Tross den økte usikkerheten så er det fortsatt store verdier i virksomheten drevet av oljeselskaper som Saudi Aramco, Exxon og norske Equinor.

Wood Mackenzie anslår at verdien av oppstrømsvirksomheten i olje og gass er på 23.000 milliarder dollar før skatt hvis etterspørselen etter olje og gass fortsetter å øke.

Verdiene kan derimot falle til ned mot 9.000 milliarder dollar hvis verden tar kraftige grep for å kutte fossil energi, påpeker Wood Mackenzie.

Selskapet verdsetter operatørenes andel av disse verdiene etter skatt til mellom 3.000 og 9.000 milliarder dollar. Resten tilfaller regjeringene i landene hvor utvinningen skjer.

– Spennet i mulige utfall er svimlende. Men verden vil fortsatt trenge olje- og gassleveranser i flere tiår fremover, og skalaen på denne industrien vil forbli enorm, sier McKay.

PS! Mange norske felt er lønnsomme selv ved svært lave priser. Equinor anslår for eksempel at kjempefeltet Johan Sverdrup tjener penger så lenge oljeprisen er over 20 dollar fatet.

Fraser McKay i Wood Mackenzie.
Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Viktig premiss kan forsvinne

Det har alltid vært risiko knyttet til olje- og gassprosjekter, noe bransjen blant annet merket da oljeprisen falt kraftig fra 2014 etter å ha ligget på rundt 100 dollar fatet i flere år. I 2016 bunnet prisen ut på under 30 dollar fatet.

Men så langt har oljebransjen hatt utsikter til at etterspørselen skal stige videre. Dette premisset kan imidlertid være i ferd med å fordufte nå som verden skal nå klimamålene i Parisavtalen, påpeker Wood Mackenzie.

Det er mulig at oljeetterspørselen fortsetter å øke i det neste tiåret eller lenger, mener Wood Mackenzie. Men hvis verden omstiller seg raskere av klimahensyn, mener de at det kan ramme etterspørsel og pris.

Nylig anslo Wood Mackenzie i sitt «Accelerated Energy Transition 2»-scenario at oljeprisene kunne falle til 40 dollar fatet i 2030. I dag koster oljen 67 dollar fatet.

Innen 2050 kan oljeprisen falle til mellom 10 og 18 dollar fatet, anslo de, gitt kraftige globale tiltak for å fase ut fossil energi. Etterspørselen etter og prisene på gass ville derimot trolig holde seg noe mer oppe, mener de.

Risikoen for oljebransjen ble også tydelig etter en fersk IEA-rapport denne uken, som skisserte hvordan verden kan nå netto nullutslipp innen 2050. Da trengs det ingen nye olje- og gassfelt etter 2021, mente IEA.

IEA anslo oljeprisen i et sitt scenario til 35 dollar fatet i 2030, 28 dollar fatet i 2040 og 24 dollar fatet i 2050. Da vil produksjonen trolig bli konsentrert i landene med lavest kostnader, ventet IEA.

IEAs veikart til netto nullutslipp i 2050 innebærer drastisk nedgang i forbruket av kull, olje og gass.
Les også

Mener IEA endrer premissene for norsk oljedebatt: – Bør være en skikkelig vekker

Har kuttet kostnadene

Etter oljeprisfallet i 2014–2016 kuttet bransjen kraftig i kostnadene. Det å kunne vise god disiplin i pengebruken og effektiv drift blir viktig for å overbevise investorer om å bruke penger på olje og gass fremover, mener Wood Mackenzie.

– Bare eksepsjonelle prosjekter med lave kostnader vil fungere i alle etterspørselsscenarioer. Det er uunngåelig at kapitalkostnaden på kostnadene ved å drive virksomhet innen olje og gass vil øke, sier researchdirektør Angus Rodger i Wood Mackenzie.

Han venter at investeringene i bransjen i større grad vil flyttes fra olje til gass, selv om gass så langt er lavere priset enn gass per energimengde. En slik endring krever imidlertid en endring i prissettingen på de to energikildene.

– Gassprisen er lavere per energiekvivalent, og det forholdet må snu slik det gjør i vårt AET-2-scenario for å få dette til å skje, sier Rodger.

McKay venter flere sammenslåinger i bransjen, og at spesialistselskaper vil lete etter nisjer hvor de kan fortsette å tjene penger. Noen år med priser på dagens nivå vil også fylle kassene å gjøre det enklere å finansiere omstilling, mener han.

– Alle forretningsmodeller må tilpasse seg for å maksimere verdiene etter hvert som olje- og gassektoren modnes, sier McKay.

Researchdirektør Angus Rodger i Wood Mackenzie.
Les også

Forsker tror ikke på oljesmell for Norge

Les også

E24-podden: Er tiden for nye oljefelt over?

Publisert: