Equinor-topp erkjenner omdømmetap. Her er kriseplanen.

Equinor er i hardt vær. To branner og én stor lekkasje har vært grobunn for sterk kritikk. Nå varsler selskapet grep.

Konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor.
Publisert:

– Jeg tror det har påvirket vårt omdømme negativt, sier Irene Rummelhoff. Hun er konserndirektør i Equinor med ansvar for selskapets landanlegg.

Hendelsene på land har tårnet seg opp i høst:

Nå varsler Rummelhoff omfattende tiltak:

– Her må vi sette i gang en plan for å løfte sikkerheten, sier hun.

Og legger til:

– To branner på to måneder er uakseptabelt. Vi er nødt til å ta sterke grep.

Fire tiltak

Det siste døgnet har hun brukt flittig. I møte med lokale sjefer, verneombud og fagforeninger har de kommet frem til en rekke tiltak.

Overfor Aftenposten/E24 lanserer hun planen:

  • Granskning av hendelsene.
  • En sikkerhets-timeout. Alle ledere og ansatte på landanleggene skal reflektere over hendelsene og tiltak.
  • Prosjekt for å sikre at pålegg og tiltak blir fulgt opp med god nok kvalitet.
  • Kartlegge om de har den rette kompetansen og kapasiteten.
Brann på Melkøya i høst.

Målet er bedre ledelse

På spørsmål om det måtte to branner til før kompetansen måtte kartlegges, svarer hun:

– Dette er et kontinuerlig arbeid. Nå har vi valgt å dykke dypt i det.

– Hvordan vil tiltakene materialisere seg?

– Målet er bedre kontroll og høyere sikkerhetsnivå. Bedre ledelse. Vi skal styrke sikkerhetskulturen.

I en rapporten om oljesølet på Mongstad antydes det at lave marginer, kutt og stram økonomi har gått på bekostning av vannrensing og vedlikehold.

– Har en barbert for mye av staben til at en kan drive godt vedlikehold?

– Dette skal vi lære av i de nye granskingene. Det skal vi komme til bunns i.

– Jeg tror folk reagerer på dette

Det brant heftig i Equinors gassanlegg på Melkøya i september. Bare dager før brannen fikk selskapet refs av Petroleumstilsynet. Beskjeden var tydelig: Anlegget følger ikke opp avvik godt nok.

Miljøstiftelsen Bellona kobler langvarig svikt i vedlikehold til storbrannen.

– Har en hatt nok fokus på vedlikehold og sikkerhet?

– Nå venter vi på granskningsrapporten. Det er for tidlig å si. Dette skal vi komme til bunns i. Vi må ha kvalitet i det arbeidet.

Hun erkjenner at dette får konsekvenser for Equinors omdømme.

– Jeg tror folk reagerer på dette. Det gjør vi også. Det viser vi gjennom tiltakene. Jeg håper folk ser at hendelsene ikke har ført til skade på mennesker.

– Hvor alvorlig er tap av omdømme for statens oljeselskap?

– Vi jobber hardt med sikker og effektiv drift hver eneste dag. Det skal vi gjøre på en ordentlig og ryddig måte – med kvalitet. Det skal folk rundt oss se. Det er vi avhengig av.

Brann på Tjeldbergodden denne uken.

– Det som er synlig, har en tendens til å bli prioritert

Miljødirektoratet rettet forrige uke kraftig kritikk mot selskapet. De har også tidligere i år kalt ledelsen inn på teppet. Tilsynet fryktet at Equinor ikke tok hensyn til ytre miljø på alvor. Det kom frem i sammenheng med at oljeutslippene på Mongstad ble gransket.

– Har dere hatt nok fokus på ytre miljø?

– Vi har hatt mye fokus på miljøhensyn. Vi jobber med å monitorere daglige utslipp til luft og sjø. Men i utslipp til grunn har vi kanskje hatt manglende forståelse av gjeldende regelverk.

– Har synlig miljøskade trumfet usynlig miljøskade?

– Det som er synlig har en tendens til å få mer prioritet. Det er ikke unaturlig.

Publisert:

Her kan du lese mer om