Nikkel-mangel kan gi ny karbonsmell for Norcem

Krigen i Ukraina øker prisen på Norcems fangstanlegg for CO₂. Oppstarten kan også bli forsinket.

Olje- og energiminister Terje Aasland, næringsminister Jan Christian Vestre og den tyske visekansleren Robert Habeck besøkte Norcems fangstanlegg i januar.
Publisert: Publisert:

Norges store satsing på karbonfangst og lagring, Langskip, består av tre delprosjekter (se faktaboks). Ingen av dem er upåvirket av to år med pandemi og så krig i Ukraina.

Nå har Olje- og energidepartementet (OED) gitt konsulentselskapet Atkins i oppdrag å gjøre enda en ny sjekk av kostnadene på det ene prosjektet.

Det gjelder fangstanlegget til Norcem.

Ved sementfabrikken i Brevik i Telemark er målet å fange 400.000 tonn CO₂ i året. Planlagt oppstart har frem til nå vært i september 2024.

Norcem meldte første gang i oktober 2021 at anslaget for kostnadene hadde sprukket kraftig.

Etter det gikk Atkins gjennom prosjektet i januar 2022. Og nå ønsker altså OED nok en runde.

Les på E24+

15 år etter at vi bommet på månen, skrives nå norsk industrihistorie

Nødvendig med ny kvalitetssikring

Staten skal i utgangspunktet betale rundt 75 prosent av regningen for fangstanlegget.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i OED skriver i en e-post at det er «det nødvendig med en oppdatering av estimatet for kostnadene til prosjektet».

– Dette for å gjenspeile det siste årets endringer i markedsforhold, og at prosjektet er kommet lenger i gjennomføringen, heter det fra Eriksen.

Det skriver Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en e-post.

I oktober 2021 sprakk rammen for kostnadene med 563 millioner kroner. Hva Atkins mener kostnadene kan ha økt med siden, får statsråd Terje Aasland svar på nå i februar.

Covid og krigen i Ukraina

I oppdragsbrevet til Atkins legges det vekt på effekten av covid-19-pandemien.

Hvor mye av økningene i kostnadene som skyldes covid, får mye å si for hvordan de økte kostnadene skal fordeles mellom Norcem og staten. Jo mer som skyldes covid, jo mindre må Norcem dekke.

Hos Norcem selv er de likevel mer opptatt av effekten av krigen i Ukraina.

– Vi har i to rapporter sagt fra at vi ligger innenfor kostnadsanslagene som vi laget høsten 2021. Men så kommer effektene av Ukraina-krigen, sier Per Brevik, som er direktør for myndighetskontakt ved Norcem.

– Vi visste ikke da vi forhandlet kontrakten i sin tid at det skulle komme en krig i Ukraina. Krigen er en stor usikkerhet for veldig mange bedrifter. Vi er ikke alene om det.

Mangler rør i rustfritt stål

Norcems hovedentreprenør Aker har endret noe på designet underveis. Og selv har Norcem vært nødt til å flytte plasseringen av kaien for utskiping av flytende CO₂ to ganger.

Men det er mangelen på rustfritt stål til alle rørledningene i prosessanlegget som de prosjektansvarlige i Norcem nå legger mest vekt på.

– Vi trenger ganske mye rustfritt stål. Problemene i så måte har først og fremst vært knyttet til tilgjengelighet på nikkel, sier prosjektleder Tor Gautestad.

Det rustfrie stålet Norcem bruker, inneholder 16 prosent nikkel. Prisen på nikkel har steget med ca. 65 prosent siden oktober 2021. Den prisen påvirker igjen sterkt prisen på stålet.

– Russland leverte rundt 10 prosent av verdensmarkedet for nikkel. Og så stoppet det opp. Da tar det litt tid før ting stabiliseres igjen, sier Norcems prosjektleder.

Norcems fangstanlegg skal fange opp halvparten av all CO₂ som sementfabrikken i Brevik slipper ut hvert år.

Alle er bundet til masten

Norcems eier, tyske Heidelberg, og den norske stat har forhandlet om ekstraregningene ved Brevik helt siden oktober 2021.

– Kostnadsestimatene som Atkins (...) leverer vil være et informasjonsunderlag for forhandlingene som pågår, skriver Eriksen i OED nå.

I teorien kan begge parter gå fra prosjektet siden kostnadene har brutt de avtalte, maksimale rammene.

Men det vil nok aldri skje. Begge parter har i praksis bundet seg til masten. Til sammen mange milliarder kroner er alt investert fra staten og Norcem.

Uten karbonfangst i Brevik har selskapet Northern Lights heller ingenting å gjøre i hele 2025 og deler av 2026. Og da truer hele Langskip med å kullseile.

Prøver å unngå forsinkelser

Det kommer ingen CO₂ fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud før tidligst våren 2026. E24 kunne nylig fortelle at staten har slått alarm over både økte kostnader og trolige forsinkelser på Klemetsrud.

Også Norcem skal slite med å holde den opprinnelige tidsplanen for oppstart i september 2024.

– Vi har noen forsinkelser. Vi har nå sagt oppstart i siste kvartal av 2024. Men senest sist uke hadde vi en diskusjon med vår hovedleverandør Aker om vi kan ta inn igjen tid andre steder i prosjektet for å kompensere for der det er blitt forsinkelser, sier Per Brevik ved Norcem.

Publisert: