EU-kommisjonen: Vil ha pristak på russisk gass

EU-kommisjonen legger frem en rekke forslag for å møte energikrisen. Blant dem finner man pristak på russisk gass og inntektstak for selskaper som produserer billig strøm.

Publisert:

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen gikk umiddelbart til angrep på Russland da hun skulle legge frem nye forslag for å håndtere energikrisen.

– Vi står overfor en ekstraordinær situasjon. Fordi Russland er en upålitelig leverandør. Men også fordi Russland aktivt manipulerer våre energimarkeder, sier von der Leyen.

Dette er de fem forslagene EU-kommisjonen nå legger frem:

  • Innføre et inntektstak for selskaper som produserer strøm med lave kostnader.
  • Innføre et pristak på russisk gass.
  • Innføre et mål om å redusere forbruket av energi i timer der det brukes mye strøm.
  • Innføre et solidaritetsbidrag fra olje- og gasselskaper.
  • Sikre at kraftprodusenter får støtte til å håndtere uro i markedene.

– Må kutte Russlands inntekter

von der Leyen understreket at EU nå har sikret at gasslagrene har en fyllingsgrad på 82 prosent, noe som er mer enn målet unionen hadde satt for november. Hun la til at EU gjennom å bruke andre leverandører har sikret forbruket hittil.

– For eksempel leverer Norge nå mer gass til EU enn Russland gjør, sa von der Leyen.

Det foreslåtte pristaket på russisk gass har møtt hoderisting fra Russlands president Vladimir Putin. Tidligere onsdag omtalte han forslaget som «tåpelig».

– Målet er veldig klart. Vi må kutte Russlands inntekter som Putin bruker for å finansiere denne grusomme krigen mot Ukraina, sier von der Leyen.

Ved starten av krigen sto Russland for 40 prosent av all gasseksport til EU. Nå er dette nede i ni prosent, kunne kommisjonens leder fortelle.

Inntektstak

Før pressekonferansen kom det flere lekkasjer om at et pristak på strøm kunne komme. Dette viste seg å være et «inntektstak» for selskaper som produserer strøm med lave kostnader.

– Energikilder med mindre utslipp har uforventede inntekter, som ikke reflekterer deres produksjonskostnader. Nå er det tid for at kunder får fordel av de lave kostnadene disse energikildene har. Så vi foreslår å bruke denne uventede fortjenesten til å støtte sårbare mennesker og selskaper slik at de kan tilpasse seg, sier von der Leyen.

Også et eventuelt solidaritetsbidrag fra olje- og gassbransjen bør brukes til å støtte sårbare husholdninger, i tillegg til å brukes på fornybar energiutbygging i hvert medlemsland, mener hun.

EU-kommisjonens president gikk ikke inn på detaljer om det såkalte inntektstaket under pressekonferansen. Men både Financial Times og Bloomberg hevdet tidligere å vite at et pristak på strøm er foreslått satt til 200 euro per megawattime.

Ifølge avisene skulle alle kraftprodusenter som ikke bruker gass til produksjonen underlegges pristaket. EU-kommisjonen har i sitt forslag understreket at et pristak må være så høyt at det ikke vil hindre fremtidige investeringer i fornybar energi, skriver FT.

Forslaget skal diskuteres av diplomater fra de 27 EU-landene onsdag, skriver avisen.

Publisert: