Statnett vil sette fart: – Norge har dårlig tid

Det er lite ledig plass til ny industri og behov for rask vekst i investeringene i kraftnettet, sier Statnett i en oppdatert investeringsplan. – Nettet er fullt mange steder, sier konserndirektør.

Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:

Det opplyser Statnett i en melding. Selskapet driver de store kraftlinjene og utenlandsforbindelsene i det norske overføringsnettet for strøm.

Statnett har tidligere varslet investeringer på mellom 60 milliarder og 100 milliarder kroner frem mot 2030 for å sikre at nettet kan håndtere økende forbruk.

Det trengs blant annet for å koble til ny industri og kutte klimautslippene i eksisterende industri.

I en oppdatert investeringsplan forteller Statnett hvordan selskapet vil gå frem for å sikre at nettet kan takle disse oppgavene. Situasjonen i strømmarkedet er for tiden krevende, påpeker konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

– Høye kraftpriser og stram kraftsituasjon i sør, store prisforskjeller og begrenset nettkapasitet til nye tilknytninger synliggjør et behov for økt tempo i nettutviklingen og utbygging av mer kraftproduksjon, sier Løvås ifølge meldingen.

– Norge har dårlig tid hvis vi skal sikre god forsyning, nå våre klimamål og samtidig legge til rette for ny næringsvirksomhet basert på fornybar energi, sier Løvås.

Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett (i midten).
Les også

Statnett vil bruke 60-100 mrd. på kraftnettet: Venter kraftig økt strømforbruk

– Nettet er fullt mange steder

Den siste tiden har E24 omtalt det kraftig økende kraftbehovet som er ventet fra en rekke store industriaktører i forbindelse med det grønne skiftet og utviklingen av nye industrier.

Samtidig mangler det både kraft og nett for å realisere regjeringens ambisjoner.

Statnett har lagt frem områdeplaner som viser at det mangler både kraftproduksjon og nettkapasitet til det nye strømforbruket som er ventet. Dette gjelder både for områdene Oslo, Østfold og Akershus, området Nord-Norge og området Vestfold og Telemark.

Ifølge Statnett trengs oppgraderingene av nettet ikke bare for å sikre kraft til industrien og forbrukerne, men også for å legge til rette for utbyggingen av havvind. Denne kraften skal etter planen mates inn i det nasjonale nettet fra slutten av 2020-tallet. Regjeringen har planer om å få bygget ut svært mye havvind frem mot 2030.

«De siste årene har Statnett og de regionale nettselskapene opplevd en dramatisk vekst i forespørsler etter tilknytning til kraftnettet, primært fra forbruksaktører», skriver Statnett i meldingen.

«Ledig kapasitet til forbruk i dagens transmisjonsnett og fra pågående prosjekter under planlegging og gjennomføring er i stor grad reservert og nettet er fullt mange steder», legger selskapet til.

De siste årene har det blitt stadig flere søknader fra aktører som ønsker å få tilgang til kraftnettet, ifølge Statnett.
Les på E24+

De nye, store strømforbrukerne

Ti måneder i kø

Etter å ha bygget to nye utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia skal Statnett nå oppgradere alle de store transportkanalene i Norge til det høyeste spenningsnivået, 420.000 volt. Da kan det fraktes mer kraft mellom landsdelene.

Det er særlig høy aktivitet nord i landet, i Bergensområdet og på Haugalandet, og i Oslo, Akershus og Østfold. Samtidig advarer Statnett mot forsinkelser og høyere kostnader på grunn av lang saksbehandlingstid hos NVE og utfordringer i leverandørkjedene på grunn av Ukraina-krigen og forstyrrelser knyttet til coronakrisen.

– I tillegg til en negativ utvikling over tid for saksbehandlingstiden hos myndighetene, så har vi det siste året hatt en kø av saker som venter på saksbehandler hos NVE. Enkelte saker har ligget nærmere ti måneder i kø, sier Løvås.

Les også

Regjeringen setter nye mål for havvind

Store industri- og forbruksplaner i Oslo, Akershus og ØstfoldOmfattende forbruksplaner legger beslag på kapasiteten i strømnettet i Vestfold og TelemarkOmfattende forbruksplaner fyller opp kapasiteten i strømnettet i nord
Publisert: