Slik vil IEA kutte globalt oljeforbruk

Det internasjonale energibyrået (IEA) kommer med ti forslag for å kutte global oljebruk, inkludert bilfrie søndager og lavere fartsgrenser.

IEA kommer med forslag om redusert bilkjøring for å redusere det globale oljeforbruket etter Russlands invasjon av Ukraina.
Publisert:

Forslagene kommer frem i en melding fredag, og er ment å dempe effekten av høye priser på olje, bensin og diesel etter Russlands invasjon av Ukraina, og de påfølgende mottiltak fra mange land mot Russland.

Det internasjonale energibyrået (IEA) ble etablert etter oljekrisen i 1973–1974, da mange industrialiserte land oppdaget at de ikke var rustet til å håndtere en situasjon med energimangel.

Russlands invasjon av Ukraina og påfølgende sanksjoner har bidratt til høye olje- og gasspriser, og skaper en vanskelig situasjon for mange energiimportører.

I den sammenheng legger IEA fredag frem en liste på ti tiltak som skal kunne redusere oljeforbruket i industrialiserte land med om lag 2,7 millioner fat per dag i løpet av en periode på fire måneder.

Hvis grepene gjennomføres, kan de bidra til å redusere faren for et alvorlig tilbudssidesjokk frem mot høysesongen for bilkjøring på sommeren, ifølge IEA. Rundt 45 prosent av global oljeetterspørsel kommer fra industrilandene, og de fleste av disse er IEA-medlemmer.

Flere av tiltakene som nå foreslås kan minne om grep som ble tatt i bruk for å spare bensin og olje på 70-tallet, inkludert forslag om datokjøring, redusert fartsgrense på motorveier og bilfrie søndager.

Både USA og flere europeiske land reduserte fartsgrensen etter energikrisen i 1973, påpeker IEA. Redusert fartsgrense brukes også enkelte steder i Norge av miljøhensyn.

Datokjøring ut fra om skiltnummeret ender med oddetall eller partall ble tatt i bruk i Italia etter oljesjokket i 1973, og har vært brukt i mange store byer med høy luftforurensning, som Mexico City og Paris. Dette systemet har også vært brukt i Bergen.

IEA-sjef Dr. Fatih Birol.

– Som resultat av Russlands rystende aggresjon mot Ukraina kan verden stå overfor sitt verste tilbudssjokk på olje på flere tiår, med store følger for våre økonomier og samfunn, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol i en melding.

– IEAs medlemsland har allerede tatt grep for å støtte den globale økonomien med en foreløpig frigjøring av millioner av fat fra kriselagrene, men vi tar også grep på etterspørselssiden for å unngå et skadelig tilbudssjokk, sier Birol.

Birol presenterte de ti punktene på en pressekonferanse fredag, og fremhevet at grepene kan være et bidrag til å redusere oljeavhengigheten i en krevende periode.

– En begrensning i fartsgrensen på bare ti kilometer i timen for biler og lastebiler kan redusere oljebruken med om lag 500.000 fat per dag, sier han.

Les på E24+

Se analytikernes dramatiske spådommer: Kan få oljepris på 200–300 dollar

Krever endring av forbrukerne

Mer enn halvparten av Russlands oljeeksport går til Europa, og rundt 20 prosent til Kina, opplyser IEA. Oljemarkedet er imidlertid globalt, og derfor vil begrensninger i tilbudet og høyere priser ramme alle.

IEA mener at det foreslåtte kuttet i oljebruk ikke bør være midlertidig. Byrået etterlyser varige reduksjoner i oljebruken, og fremehver at dette vil forbedre energisikkerheten og redusere klimautslipp og lokal forurensning.

«De fleste forslagene i tipunktsplanen vil kreve forandringer i forbrukernes oppførsel, støttet av statlige tiltak», skriver IEA i en pressemelding.

«Hvordan og om disse grepene tas vil avhenge av hvert enkelt lands forhold, som energimarkedene deres, transportinfrastrukturen, sosial og politisk dynamikk og andre forhold», skriver IEA.

Les også

Svenskene med milliardstøtte til strøm og drivstoff: Hver bileier får 1.000 kroner

Åpner for avgiftskutt

Flere land har tatt grep for å redusere prisene for forbrukerne, som Sverige som vil bruke milliarder på å gi hver bileier 1.000 kroner og kutte avgiftene på drivstoff.

Slike tiltak må være nøye styrt mot de fattigste i befolkningen og for dem som må bruke bil, påpeker IEA i en rapport fredag.

«Der skatter utgjør en stor andel av prisene for forbrukerne, kan en midlertidig reduksjon i disse skattene eller i merverdiavgiften dempe byrden for husholdningene. Direkte utbetalinger er en måte å nå de fattigste delene av befolkningen på», skriver IEA.

I Norge har Stortinget så langt ikke tatt noen grep for å dempe folks drivstoffutgifter, men vinterens strømstøtte ble nylig forlenget til mars neste år.

Dette er en informasjonsgrafikk som Det internasjonale energibyrået (IEA) har publisert fredag.
Publisert: