Ut mot Arbeiderpartiets klimapolitikk: – Har ikke noe å komme med

Arbeiderpartiet har kjempet imot økt CO₂-avgift i årevis, og har ikke noe å komme med på klimapolitikk, mener Sveinung Rotevatn (V). – Han forsøker å peke på andre fremfor å ta ansvar selv, svarer Hadia Tajik (Ap).

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener Arbeiderpartiet og Hadia Tajik snakker mer om avgiftsunntak enn tiltak i miljøpolitikken.
Publisert: Publisert:

– Jeg lar meg ikke belære av Hadia Tajik når det gjelder klimapolitikk fordi hun ikke har noe å komme med. Bare nye unntak, ikke nye tiltak, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Forrige torsdag skrev E24 om et regnestykke fra Zero, som viser at de norske utslippene må kuttes mer enn tidligere ventet frem mot 2030.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik omtalte tallene som «spikeren i kista» for klimaplanen til regjeringen.

– Det er fascinerende at hun aktivt går ut i en artikkel og ikke har et eneste forslag til egen klimapolitikk. Det er dypt fascinerende, sier Rotevatn.

– Vi har hvert eneste år foreslått å øke CO₂-avgiften ved å tette hull og å fjerne fritak. Og hvert eneste år har Arbeiderpartiet kjempet imot, med Hadia Tajik i fremste rekke for å gi unntak, sier Rotevatn.

Les også

Tajik om Zeros «klimabombe»: – Spikeren i kista for høyreregjeringens klimaplan

– Må avslutte diskusjonene om billigere bensin

Venstre trekker frem flere punkter fra Arbeiderpartiets alternative statsbudsjetter de siste årene, og peker på at partiet har foreslått å unnta næringstransport fra CO₂-avgift, og å opprettholde fritak for offshore og nærskipsfarten.

Rotevatn trekker også frem Arbeiderpartiets forslag om unnta bensin og diesel fra store økninger i CO₂-avgiften, samt å gi avgiftsfritak for avfallsforbrenningsbransjen.

– De fikk med seg Frp og Senterpartiet på å frita avfallsforbrenningsbransjen for CO₂-avgift. Det er de største punktutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, sier Rotevatn.

– Vi må avslutte diskusjonene om billigere bensin, om å fjerne elbilfordeler og alle svekkelsene av klimapolitikken som Hadia Tajik går til valg på.

Les også

Omtaler oljeskatten som en seier: Beskyldes for klimabløff

– Avmektig

– Lite er kleinere enn å være den mektigste i landet på klimapolitikk, og likevel så avmektig som Rotevatn, svarer Hadia Tajik i en e-post til E24.

– Vi i Arbeiderpartiet snakker gladelig om hva som er klimapolitikken i våre alternative budsjetter, som Rotevatn inviterer til. Sannheten er at vi har hatt en høyere CO₂-avgift enn regjeringen, og vi har kompensert delvis for bensin og diesel, ikke fullt som Venstre i regjering. Klimaeffekten for bensin og diesel er null med regjeringen, mens vi kutter betydelig, fortsetter hun.

Arbeiderpartiet snakker gladelig om klimapolitikken sin, sier nestleder Hadia Tajik.

Tajik sier at Arbeiderpartiet i flere år har hatt klimautslippsbudsjetter for å vise hvordan partiet vil kutte.

– Programmet er fullspekket av klimatiltak for alle sektorer som vi vet vil gi store utslippskutt i Norge, som å skjerpe kravene til bruk av andregenerasjons biodrivstoff og ladeinfrastruktur for elbiler i hele landet.

Hun anerkjenner at Rotevatn har rett i at avfallsforbrenning er de største punktutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, og trekker frem at Arbeiderpartiet vil starte karbonfangst og -lagring på Klemetsrud.

– Dessverre valgte Venstre å ikke gå videre med et fullskala prosjekt for å fjerne det desidert største punktutslippet innen avfallsforbrenning. Økt CO₂-avgift på utslippene fra Klemetsrud blekner fullstendig sammenlignet med å fjerne dem, sier Tajik.

Les også

Danmark vil danne letestans-allianse: – Det må Norge bli med på

– Peker på alle andre

Tajik trekker igjen frem regnestykket fra Zero, som altså har sett på effekten av en SSB-regnefeil som førte til at norske utslipp ble undervurdert.

Dette regnestykket viser at Norge må kutte utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor (transport, avfall og jordbruk) med 28 millioner tonn frem til 2030 – og ikke 16,6 millioner tonn, som regjeringen har krevd i sin klimaplan.

– Når fagfolkene avslører at regjeringens klimaplan ikke holder mål velger han å forsøke å peke på alle andre fremfor å ta ansvar selv, sier Tajik om klima- og miljøminister Rotevatn.

Les også

Verdens CO₂-utslippsbudsjett skrumper: Norge vil fortsette med oljeleting

Rotevatn mener gapet ikke er like stort som i Zeros regnestykker, og sier at regjeringen har startet med sine egne beregninger. Han understreker også at klimaplanen har overbudsjettert, og i utgangspunktet legger opp til 20 millioner tonn.

– Klimaplanen til regjeringen er solid. Om en skal gjøre noe fremover, så er det å styrke den, og ikke svekke den. Da kan vi ikke gi Arbeiderpartiet avgiftsunntakene. Vi må tvert imot ha enda mer klimapolitikk. Der har Hadia Tajik satt seg langt bak i toget – og ikke foran, sier Sveinung Rotevatn.

Hadia Tajik er uenig:

– Vi må ha en regjering med en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Den regjeringen kan vi få etter 13. september, hvis flest mulig stemmer Arbeiderpartiet.

Publisert: