Regjeringen åpner for mineraljakt på havbunnen: Lanserer «oljelov» for mineralutvinning

Regjeringen legger nå frem et lovforslag for hvordan man skal drive utvinning av mineraler og sjeldne jordarter på norsk sokkel, råmaterialer som trengs for å lage elbiler, smarttelefoner og vindmøller. Statsministeren vil sikre at ikke Kina blir sittende med for stor kontroll over disse ressursene.

PÅ MINERALJAKT: Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes holder en stein av manganskorpe og sulfid på Statsministerens kontor i Oslo fredag, i anledning regjeringens nye lov om utvinning av havmineraler på norsk sokkel. Mineralene er hentet av en fjernstyrt miniubåt på havdypet mellom Norge og Grønland.
Publisert:

– Vi politikere blir ofte beskyldt for å være bakpå, men her er vi faktisk i forkant, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

– Vi vet at vi er tidlig ute, men dette er også veldig spennende, fortsetter statsminister Erna Solberg.

I et intervju med E24 forteller statsministeren, olje- og energiministeren og Oljedirektoratets letedirektør, Torgeir Stordal, om regjeringens forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Mineralene og de sjeldne jordartene som man håper Norge kan gjøre god butikk av på sikt, inkluderer blant annet mangan, metallsulfider og litium.

Disse har det til felles at trengs for å produsere alt fra elbiler til databrikkesett til smarttelefoner og i vindmøller. I en moderne bil trengs det mineraler og sjeldne jordarter i produksjonen av alt fra sensorer til lykteglass, LCD-skjermer, elmotorer og altså batterier.

Den kraftige etterspørselsveksten for batterier til biler og elektronikk har allerede slått ut i en kraftig vekst i behovet for blant annet litium, og med den forventede veksten for batterier, elbiler og andre nyvinninger i årene fremover vil etterspørselen bare fortsette å vokse.

Les også

Oljedirektoratet jekker opp estimatene: Mener det er ytterligere 6,8 milliarder fat som kan oppdages

Tidlig stadium

– Hvilken tidshorisont snakker vi om før dette kan bli en næring av betydning?

– Det er vanskelig å si før noen viser interesse for å starte leteaktivitet. Men det er også derfor det er viktig at vi får rammeverket på plass nå, slik at når noen kommer så vet både vi og aktørene hvordan lisenser skal tildeles og ressursene forvaltes, sier Solberg.

– På samme måte som i petroleumsnæringen skal vi derfor også bruke ressurser på at Oljedirektoratet skal bidra til kartleggingen, supplerer Søviknes.

Selv om det kan ta noen år før det er igangsatt en leteaktivitet etter mineraler på norsk sokkel, så mener statsministeren og olje- og energiministeren at dette er en næring som passer godt for Norge:

Både fordi det utnytter ressurser Norge sitter på i havet, og fordi leverandørindustrien og maritim sektor kan bruke mye av erfaringene og teknologien fra olje, shipping og havbruk på dette feltet også.

– Om noen generasjoner kan dette ha blitt til en veldig viktig næring for Norge, sier statsministeren og får støtte av Søviknes:

– Vi har både forskningsmiljøer og en leverandørindustri som åpenbart vil bli en del av denne næringen hvis vi ser litt fremover i tid.

Vil ikke at Kina får kontroll alene

Statsministeren forteller at det nye lovforslaget har kommet ut av det større arbeidet til regjeringen med fremtidens havnæringer.

– Da vi arrangerte tre konferanser om havnæringene i fremtiden for tre år siden kom dette opp som et viktig punkt, og vi innså at vi ikke hadde et godt rammeverk, sier Solberg.

Statsministeren ser også et geopolitisk element i arbeidet, for hun peker på at mange av disse ressursene er konsentrert til noen få steder i verden.

– Kina har kontroll på mye av dette. For blant andre norsk næringsliv vil det være viktig at man kan få tilgang til disse ressursene fra flere kilder, sier statsministeren.

Enkelte afrikanske land sitter også på store ressurser av mineraler og sjeldne jordarter, noe som har skapt bekymring for at problematikken rundt gruvedrift i konfliktområder, gjerne under svært dårlige arbeidsforhold, bare vil forverres.

Les også

Regjeringen gir to selskaper gjeldsregister-konsesjon

Kopierer oljelover

I lovforslaget fra regjeringen omtales også hvordan man skal håndtere leting og utvinning av mineraler opp mot oljenæringen og fiskeri.

– Kan disse tre næringene drives i sameksistens, og uten at man får store miljøeffekter av det?

– Ja, for denne forvaltningen er noe vi er veldig gode på i Norge. Jeg vil også peke på at mye av lovverkets prinsipper og rammer er kopiert fra lovverket som regulerer olje og gass, sier Søviknes.

Det betyr blant annet at områder som skal åpnes for mineralvirksomhet, med noen unntak, må åpnes gjennom formelle prosesser som inkluderer konsekvensutredninger. Deretter følger søknad om letetillatelse og offentlige utlysninger av utvinningstillatelser – slik vi kjenner det fra oljepolitikken.

I lovforslaget poengteres det at verdiene og styringen over ressursforvaltningen tilhører staten.

Mens oljenæringen har en egen skattesats på 78 prosent, vannkraft har sin skatt og regjeringen nå vurderer en ekstra skatt på fiskeoppdrett, er det uavklart om utvinning av havmineraler vil beskattes ekstra:

– Vi vet ikke om oljeskatt passer for denne næringen. Vi må først vite hva slags ressurser det er snakk om, hva slags kostnader det er knyttet til utvinning og hvilke priser det oppnås i markedet før vi lager et skattesystem, sier Solberg.

Hun poengterer at overskuddet i bedriftene vil beskattes uansett som hos alle norske bedrifter, men at man altså må vurdere om det skal være et skatteelement for ressursutnyttelsen.

To tokt i år

Oljedirektoratet omtalte utvinning av havmineraler i sin ressursrapport som ble lagt frem torsdag denne uken. Letedirektør Torgeir Stordal forteller at direktoratet skal ut på to tokt i år:

– Det ene er et samarbeid med Universitet i Bergen, der de skal drive forskning, mens vi skal samle inn en del mer steinprøver. Det andre er vårt eget tokt, som også er det første vi gjør i vår egen regi, sier Stordal.

– Det vil handle om å kartlegge havbunnen i 3D, slik at vi for første gang kan få et detaljert kart over ressursene i det området, fortsetter han.

Det er i området mellom Grønland, Island, Svalbard og fastlandet i Nord-Norge at Oljedirektoratet anslår at det finnes mulighet for å utvinne mineralressurser på norsk sokkel.
Les også

Tildeler nye lisenser i 24. konsesjonsrunde

Les også

Wintershall klar med årets første utbyggingsplan

Les også

– Oljeselskapene sier at investeringene vil snu seg vekk fra Norge

Publisert: