Statnett vil vente med ny britisk strømkabel

Nettoperatøren Statnett vil utsette Norges åttende eksportkabel for strøm for å høste erfaringer. Private NorthConnect ser ingen grunn til å utsette.

VIL UTSETTE: Statnett bygger strømkabler til Tyskland og Storbritannia som mer enn dobler eksportkapasiteten i dagens kabler. Nettoperatøren mener at private NorthConnect bør vente med å bygge ut sin planlagte strømkabel til Storbritannia til Statnett har høstet erfaring med driften av sine kabler. Dette er et illustrasjonsbilde fra leggingen av Skagerak 4-kabelen mellom Norge og Danmark.
Publisert: Publisert:

Det private selskapet NorthConnect har søkt om konsesjon for en strømkabel til Skottland, men nettoperatøren Statnett mener det er for tidlig å bygge den.

Årsaken er blant annet at de nordiske nettoperatørene har utvidet sine eksportmuligheter betydelig.

– Det er derfor viktig å ha driftserfaring med mellomlandsforbindelsene som nå er under bygging, samt planlagte tiltak, før eventuelt nye kabler realiseres, skriver Statnett i sitt høringssvar til NVE om kabelen.

– Selv om lønnsomheten til en ny forbindelse til Storbritannia ser god ut, mener Statnett det er for tidlig å etablere den nå, sier nettoperatøren.

Statnett bygger selv to strømkabler med betydelig kapasitet, én til Tyskland og én til Storbritannia. Prosjekter som er vedtatt og under bygging vil øke den totale eksportkapasiteten ut av Norden til 10.000 megawatt, ifølge nettoperatøren.

Dette vil øke behovet for nettsamarbeid i Norden, siden økt utveksling av kraft med utlandet vil gjøre det mer krevende å holde nettet stabilt og unngå strømbrudd.

Les også

Hydro frykter ny gigantkabel vil gi høyere strømpris

Vil ikke utsette

Selskapet NorthConnects strømkabel til Skottland skal bli på 1.400 megawatt. Kabelen skal eies av Oslo kommunes energiselskap E-Co Energi, Agder Energi, Lyse Produksjon og svenske Vattenfall.

Målet er å ha kabelen i drift allerede i 2023.

NorthConnect avfeier usikkerheten. Selskapet understreker at Statnett innrømmer at også dette prosjektet er lønnsomt for Norge, og sier at det bør gå videre.

– Totalt sett ser NorthConnect ingen grunn til å utsette prosjektet, skriver NorthConnect i en epost til E24.

– Men at det kan bli skjøvet i tid grunnet forhold vi ikke bestemmer over må vi som alle andre utviklere være forberedt på, skriver selskapet.

Høy samfunnsøkonomisk nytte

Statnett bekrefter i sitt høringssvar at NorthConnect er et lønnsomt prosjekt for Norge, selv om selskapet har et lavere anslag for lønnsomheten enn det NorthConnect selv har lagt til grunn.

– Statnett bekrefter i sin uttalelse at prosjektet har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som er det overordnede kriterium for å få konsesjon, skriver NorthConnect.

Selskapet avviser også Statnetts kritikk av den ambisiøse tidsplanen for Skottlandskabelen, og sier at selskapet bare må leve med en viss usikkerhet rundt om kabelprodusentene kan levere i tide.

(saken fortsetter under bildet)

ÅTTENDE KABEL: Dette er den planlagte traseen for Skottlandskabelen Northconnect, som blir på 665 kilometer fra Eidfjord til Peterhead.

Sier brexit skaper usikkerhet

I tillegg til usikkerheten om nordisk nettdrift, mener Statnett også at britenes uttreden fra EU gjør det usikkert om kabeleierne kan sikre seg gode nok handelsavtaler for en ny kabel.

– Statnett mener det er rasjonelt å utsette tiltaket til man både har fått bedre kunnskapsgrunnlag om virkningene på det nordiske kraftsystemet, driftserfaring fra den pågående kapasitetsutvidelsen samt større trygghet for samlet lønnsomhet, skriver Statnett.

Statnett unnlater i sitt svar å nevne at deres egen kabel NSL til England, som kommer før NorthConnect, forutsetter at det kommer på plass løsninger mellom Norge og Storbritannia, skriver NorthConnect, som påpeker at selskapet vil kunne utnytte seg av en slik løsning.

NorthConnect understreker at strømforbindelser mellom Frankrike og Storbritannia er satt på vent, og at deres prosjekt dermed kan bli enda viktigere for britene.

– Brexit kan derfor like godt være en stor mulighet fremfor en trussel, skriver NorthConnect.

Hydro er skeptisk

Aluminiumskjempen Norsk Hydro advarte i sitt høringssvar til NVE om at NorthConnects kabel vil bidra til økt kraftflyt i Norden, og gi behov for økt nettutbygging og oppgradering av nettet. Dette må alle norske nettkunder betale for, inkludert Hydro. Selskapet ønsker derfor å utsette NorthConnect.

Les også

Prestisjetung norsk-britisk strømkabel i gang: Her legges milliardkabelen

Les mer: Advarer mot ny gigantkabel

Også fagforeningen LO og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri har uttrykt skepsis til en ekstra kabel, blant annet av frykt for høyere strømpriser og en mer krevende konkurransesituasjon for norsk industri.

– Strømnettet i Norge er utviklet gjennom finansiering av norske forbrukere. En privat utenlandskabel vil nyttiggjøre seg av denne kapasiteten med profitt uten å ha bidratt i årelang investering i den infrastrukturen det skal benytte seg av, skriver El- og IT-forbundet i sitt høringssvar til NVE.

Publisert:

Her kan du lese mer om