Oljeselskapet Lundin produserte mer enn de fant i fjor

Lundin Energy økte reservene sine med dobbelt så mye som selskapet produserte i fjor. Tallene viser samtidig at det var oppkjøp som sørget for at selskapets reservegrunnlag ikke krympet.

Edvard Grieg-feltet til Lundin Energy avbildet i august 2019
Publisert: Publisert:

Selv om Lundin har gjort enorme funn på norsk sokkel opp gjennom årene, inkludert Johan Sverdrup og Edvard Grieg, ble ikke 2020 noe stor suksess letemessig.

Selskapet har nå offentliggjort lete- og ressursstatistikken for 2020.

Der kommer det frem at selskapet ikke fant nok olje til å erstatte all oljen som ble produsert i fjor. Legger man imidlertid på kjøpte ressurser endte erstatningsraten på hele 210 prosent.

Lundin kjøpte seg blant inn i Wisting-funnet i Barentshavet i fjor høst, der Equinor er operatør for utbyggingen. Lundin kjøpte seg i fjor også opp i sitt eget Alta-funn i Barentshavet.

Det er oljegiganten ConocoPhillips som i fjor kunne feire årets største funn på norsk sokkel. To dager før julaften annonserte selskapet at de hadde funnet opp til 200 millioner fat olje på Slagugle-prospektet ved Heidrun-feltet i Norskehavet.

Lundin Energy announces resource additions of 210 percent of 2020 production – Lundin Energy

– Vekst og verdiskapning er nøkkeldrivere for vår virksomhet. Jeg er fornøyd med at vi i et år der produksjonen vår nesten doblet seg, likevel klarte å levere totale ressurstillegg på mer enn to ganger antallet produserte fat, sier konsernsjef Nick Walker i en uttalelse.

– Vår vekststrategi støttes av produserende felt i verdensklasse som fortsetter å overlevere, en rekke potensielle nye prosjekter som vi prioriterer under det nye skatteregimet (den norske oljeskattepakken, journ.anm.) og en spennende leteportefølje, fortsetter han.

PS! Lundin Energy slipper årsresultatene for 2020 og arrangerer kapitalmarkedsdag torsdag 28. januar.

Les også

Har gjort årets hittil største oljefunn: ConocoPhillips fant olje på Slagugle

Kunne jekke opp Edvard Grieg-feltet

Lundin produserte 61,6 millioner fat i 2020. Målt opp mot de ulike måtene å måle ressursene til et oljeselskap fikk man disse erstatningsratene:

  • 2P-reservene (sannsynlige og påviste reserver) ble oppjustert med 39,3 millioner fat og endte på 670,9 millioner fat – erstatningsrate på 64 prosent
  • 3P-reservene (sannsynlige, påviste og mulige reserver) ble oppjustert med 30,0 millioner fat og endte på 826 millioner fat – erstatningsrate på 49 prosent
  • Totalressursene (sannsynlige, påviste og betingede ressurser) ble oppjustert med 51 millioner fat og endte på 946,4 millioner fat – erstatningsrate 83 prosent

I tillegg sørget oppkjøp for å gi en økning på 78,4 millioner fat i ressursbasen til selskapet. Dette bidro til å løfte totalressursene til 946,4 millioner.

Samlet sett ga dette altså en erstatningsrate på 210 prosent, målt mot produksjonen.

Økningen i 2P-reservene ble hovedsakelig forårsaket av oppjusteringene på Edvard Grieg-feltet til Lundin, samt noen mindre oppjusteringer på andre felt. I september ble reservene på Grieg oppjustert med 51 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav Lundins andel er 33 millioner.

Det løftet det totale reserveanslaget for feltets utvinnbare ressurser til 350 millioner fat, nesten en dobling (90 prosent) fra anslaget i den opprinnelige utbyggingsplanen.

De økte ressursene har forlenget platåproduksjonen på Grieg-feltet til slutten av 2023, fem år lenger enn man først trodde.

Fjorårets Iving-funn ved Balder-feltet bidro til å gi en økning i betingede ressurser.

Les også

Lundin blar opp 1,16 milliarder i Barentshavet: Kjøper seg inn i Wisting- og Alta-funnene

Publisert: