Årets første funn er klart: Equinor fant olje og gass ved Troll

Det er funnet olje og gass på leteprospektet «Røver Nord», like i nærheten av gigantfeltet Troll. Funnet er stort nok til å bygges ut, mener Equinor.

Arkivbilde
Publisert:

Mens det var ConocoPhillips som kunne smykke seg med tittelen «årets største funn» i fjor, kan Equinor nå smykke seg med tittelen «årets første funn» i 2021.

Selskapet melder at de sammen med partnerne DNO Norge, Petoro og Wellesley Petroleum har funnet olje og gass i lisens PL923 – kjent som Røver Nord-prospektet.

Funnet kan klassifiseres som mellomstort basert på de foreløpige estimatene på utvinnbare ressurser, som ligger på 44 til 69 millioner fat oljeekvivalenter.

Equinor og partnerne «regner funnet som kommersielt og vil utrede utbyggingsløsninger» som kan kobles på eksisterende felt i området.

Oljedirektoratet opplyser i en melding at det ble boret en letebrønn (31/1–2 S) og deretter en avgrensningsbrønn (31/1–2 A), og at reservoarkvaliteten hovedsakelig er moderat til god.

Les også

Har gjort årets hittil største oljefunn: ConocoPhillips fant olje på Slagugle

– Nitidig undergrunnsarbeid

Funnet kommer i en rekke av funn som er gjort i området rundt Troll- og Fram-feltene de siste årene. Equinor peker på at de fant Echino høsten 2019 og Swisher sommeren 2020.

Røver nord ligger 10 kilometer nordvest for Troll og 18 kilometer sørvest for Fram.

– Funnet er en direkte konsekvens av nitid undergrunnsarbeid i Troll/Fram-området over mange år og viser betydningen av ikke å gi opp, men snu bunken enda en gang og se på gamle problemstillinger med nye innfallsvinkler, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel, i meldingen.

– På den måten skaper leting store verdier for samfunnet, samtidig som ressursene kan realiseres i tråd med krav til CO₂-utslipp gjennom verdikjeden, fra funn til forbruk, sier Ashton videre.

Nå fortsetter Equinor jakten. Etter Røver Nord skal boreriggen West Hercules nemlig videre til lisens PL090 for å bore Blasto- og Apodida-prospektene.

Letedirektør Ashton opplyser til E24 at resultatene fra Blasto-brønnen er ventet allerede i februar.

– Det er et spennende område og vi bygger stein for stein. For hvert funn vi gjør får vi nye ideer og ting å utforske, sier Ashton til E24.

Les også

Ferske analytikerprognoser om Equinors resultater: Corona og Tanzania-tap gir historisk svake tall

Må finne en områdeløsning

Ashton beskriver Røver Nord-funnet som et havdyp, og en type formasjon og reservoar som man kjenner godt fra Nordsjøen, slik at det ikke er veldig utfordrende å hente opp ressursene.

– Hvordan er avstandene mellom disse funnene dere har gjort, kan de bygges ut sammen eller blir det separate satellitter?

– Vi har et områdeperspektiv på dette, men vi må gjøre en helhetsvurdering av hvordan oppkoblingen skal skje, sier Ashton.

Han peker på at man må vurdere flere aspekter for man lander en utbyggingsløsning.

– Det må avgjøres om man skal føre produksjonen inn mot Fram eller Troll, om strømmen skal gå samlet eller om gassen skal sendes et sted og væsken et annet, i tillegg må man vurdere trykk og reservoaregenskaper, sier Ashton.

– Det er også ulike eierskap i de ulike lisensene som man må se på, legger han til.

Han regner med at leteavdelingen hans vil sende funnene over til utviklingsavdelingen i Equinor i løpet av året, og at de dermed vil ta prosjektet videre mot en beslutning.

Les også

Ny informasjonsdirektør i Equinor

Kart over Troll-området (det store skraverte området ned mot høyre) og Røver Nord-funnet.

Skal bore rundt 20 brønner i år

Letedirektør Nick Ashton forteller at Equinor vil bore rundt 20 letebrønner på norsk sokkel i år. Selskapet har et mål om å bore rundt 20 til 30 brønner årlig på norsk sokkel.

– I fjor lå vi i nedre del av det sjiktet og det vil vi gjøre i år også. Dette er blant annet påvirket av oljeprisen og håndteringen av covid-19, men vi står på løftet vårt om å bore 20 til 30 brønner i året, sier Ashton.

Selskapet leter både nær eksisterende funn og infrastruktur, som på Røver Nord, og på nye prospekter i andre områder.

Ashton forteller at Equinor nå har «seks prioriterte infrastrukturområder» på letesiden:

  • I Nordsjøen letes det rundt Troll/Fram
  • Det letes også øst for Kvitebjørn, særlig med tanke på gass. Der gjorde man funn på Atlantis i fjor, skal bore Nøkken og har fått en ny brønn i den ferske lisensrunden TFO 2020
  • Det bores også på Utsirahøyden, i området mellom Johan Sverdrup og Ivar Aasen
  • I Norskehavet bores det rundt Skarv
  • Det bores også rundt Kristin og Åsgard
  • I Barentshavet bores det i nærheten av Johan Castberg-feltet som nå er under utbygging

Ashton peker på at investeringer i digitalisering og nye verktøy har gjort letearbeidet både raskere og mer effektivt:

– Vi evner å sette data vi får inn raskt inn i det videre letearbeidet på en helt annen måte. Det er helt annerledes enn for bare fem år siden, sier Ashton.

Les på E24+

Flere aktører i Rogaland kaster seg inn i kampen om Equinors batterifabrikk

Publisert: