Analytikerne spår resultatfall på 40 prosent hos Statoil

Når Statoil slipper tallene sine i neste uke vil det vise nok et sviende resultatfall, skal vi tro analytikerne som følger selskapet.

DYSTRE TIDER: Analytikerne spår at Statoils resultat ble kraftig barbert i andre kvartal og at nedturen fortsetter fra starten av året. Her er Statoil-sjef Eldar Sætre (t.v.) avbildet med informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr.
Publisert:

Statoil har som vanlig offentliggjort oversikten over analytikernes forventninger til selskapets resultater en ukes tid før fasiten kommer. Resultatene slippes på morgenkvisten tirsdag 28. juli.

Skal vi tro de 33 analytikerne som har sendt inn sine anslag, vil resultatrapporten bli enda verre enn det selskapet leverte i første kvartal i år og fjerde kvartal i fjor. Det var i disse rapportene at det kraftige olje- og gassprisfallet begynte å synes i Statoils regnskaper.

Selv om oljeprisen har stabilisert seg og steget fra de laveste nivåene vi så på starten av året, ser ikke det ut til å hjelpe på resultatene til Statoil. Nedturen ser bare ut til å fortsette:

  • I fjerde kvartal i fjor falt det justerte resultatet til Statoil med 36 prosent fra 42,3 til 26,9 milliarder
  • I årets tre første måneder ble det halvert fra 46 til 22,9 milliarder kroner
  • For andre kvartal venter analytikerne et fall på hele 40 prosent, fra 32,3 til 19,5 milliarder kroner.

Høyere priser, men dårligere resultat

Den ventede nedgangen er kraftig, men reflekterer omtrent nedgangen i oljeprisen. Det var i andre kvartal i fjor at oljeprisen hadde sin forrige store topp. Utover høsten falt prisen kraftig, men har hentet seg noe inn igjen. Nordsjøoljen (Brent) er for tiden snaue 50 prosent lavere enn for ett år siden.

Det er likevel verdt å merke seg at analytikerne basert på markedsdata venter at Statoil i snitt fikk 54,7 dollar fatet for væskeproduksjonen sin i andre kvartal (olje og kondensater). Det er en økning fra første kvartal, da selskapet i snitt solgte væskeproduksjonen sin for 47 dollar fatet. Likevel forventer analytikerne altså et dårligere resultat nå. For ett år siden fikk Statoil for øvrig i snitt 99.3 dollar per solgte fat.

Når det gjelder produksjonen ventes det også at Statoil har redusert produksjonen. For ett år siden lå den på 1,8 millioner fat per dag, mens den i første kvartal i år lå på 2,06 millioner fat per dag. Nå ventes det en total produksjon på 1,85 millioner fat. Analytikerne tror at produksjonen både av gass og olje, både i Norge og utenlands, har gått ned.

Statoil-analytiker Christian Yggeseth i Arctic Securities forteller til E24 at noe av forklaringen bak det ventede resultatfallet fra første til andre kvartal i år ligger i nettopp den ventede nedgangen i produksjonen:

– Spesielt hva gjelder gass på noske sokkel faller gassproduksjonen typisk fra første til andre kvartal grunnet lavere etterspørsel i Europa. I tillegg er det ofte vedlikeholdsarbeid legges til sommermånedene grunnet bedre værforhold, sier Yggeseth til E24.

Raffinerifesten kan være over

I første kvartal i år var det spesielt Statoils MPR-virksomhet (Markedsføring, prosessering og fornybar energi) som bidro til å løfte tallene. Virksomheten hadde et justert resultat på 6,9 milliarder kroner. Det var en økning fra 5,1 milliarder i fjerde kvartal og opp fra 2,4 milliarder i andre kvartal i fjor.

Statoil forklarte det sterke resultatet med solide raffinerimarginer på starten av året, blant annet på grunn av et stort overskudd av råolje i markedet.

I andre kvartal spår analytikerne at denne virksomheten vil levere et resultat på 3,9 milliarder, altså betraktelig lavere.

Når det gjelder Statoils internasjonale virksomhet, tror analytikerne at selskapet har klart å kutte underskuddet vi har sett tidligere. I fjerde kvartal gikk virksomheten 2,8 milliarder kroner i minus, mens den tapte 2,2 milliarder på starten av året. Nå spår man at resultatet er forbedret til et underskudd på 500 millioner.

– Når det gjelder DPI (den internasjonale virksomheten, journ.anm.) venter vi noe lavere produksjon kvartal over kvartal, mens bedringen (i resultatet, jounr.anm.) er primært grunnet en forventing om lavere avskrivinger i kvartalet, sier Yggeseth i Arctic Securities.

Statoil har i nyere tid måtte skrive ned milliardverdier i porteføljen sin. Dette har særlig skjedd i virksomheten i Nord-Amerika. I første kvartal skrev selskapet ned verdier for hele 46,1 milliarder. I hele 2014 ble det skrevet ned verdier for 26,9 milliarder.

Selv om tapene i utlandet ser ut til å kunne minske, ser nedturen for den norske virksomheten ut til å fortsette, ifølge beregningene. Både i andre og fjerde kvartal i fjor gikk virksomheten her hjemme med et justert resultat på drøye 24 milliarder. I første kvartal hadde dette krympet til 19 milliarder, og nå venter analytikerne et resultat i Norge på 16,4 milliarder.

Publisert:

Her kan du lese mer om