Eni drømmer om 7 milliarder fat olje i Kongo

Eni setter i gang med et oljesandprosjekt i Kongo som kan innholde flere milliarder fat olje.

Publisert:

Italienske Eni har enorme forhåpninger til et nytt oljesandprosjekt i Kongo.

I det første større prosjektet i Afrika hvor det skal utvinnes olje fra oljesand, håper Eni å få ut flere milliarder fat med olje, skriver Financial Times (FT).

- Dette vil være det første tungoljeprosjektet utenfor Canada og Venezuela, sier konsernsjef Paolo Scaroni i Eni, skriver avisen.

Milliarder med oljefat

Det vil ta omtrent ett år før Eni kan anslå hvor mye oljereserver som ligger i oljesandprosjektet, men tidlige anslag tyder på mer enn Enis samlede reserver, som er på 7 milliarder oljeekvivalenter, skriver FT.

Prosjektet, som Eni håper kan være i produksjon i 2011, omtales som et foregangsprosjekt for utvikling av ukonvensjonell olje - olje som tidligere er blitt ansett for dyrt eller for vanskelig å utvinne.

Avtalen som sikret Eni tilgang på området hvor oljesanden ligger, ble undertegnet forrige måned. Den omfatter også at Eni må investere i konvensjonell oljeutvinning, et kraftverk som skal dekke 80 prosent av Kongos elektrisitetsetterspørsel samt investeringer i utvikling av palmeolje som kan brukes i matvarer og biodrivstoff.

Samlet planlegger Eni å investere 3 milliarder dollar i Kongo frem til 2011. Det tilsvarer omtrent 15 milliarder kroner med dagfens dollarkurs. Investeringene kan imidlertid stige ytterligere hvis Eni bestemmer seg for å bygge et raffineringsanlegg for tungoljen fra oljesanden.

- Den store fordelen med ukonvensjonell olje er at reservene ligger der. Du trenger ikke lete etter dem. Hvis du ønsker å øke produksjonen kan du øke innsatsen, og det er svært viktig, sier Scaroni.

Miljømessig omstridt

Den største begrensningen på prosjektet er trolig miljømessiger hensyn, skriver FT.

Oljesand er svært omstridt blant annet siden det kreves store mengder vann for å utvinne oljen, og samtidig krever det ofte store inngrep i naturen.

Eni er langt i fra det eneste oljeselskapet som satser på oljesand. I fjor kjøpte StatoilHydro

OSE

STL

et canadisk oljesandprosjekt for over 12 milliarder kroner.

Les også:

Les også:

Flere nyheter på E24.

Publisert: