Jekker opp oljeinvesteringene

I år skal oljeinvesteringene øke for første gang på fire år, ifølge SSB. Det kan gi grunnlag for økt optimisme – og gi Norges Bank rom for å heve renten.

FERSKE TALL: Fredag legger Statistisk Sentralbyrå frem en fersk telling av olje- og gassinvesteringene på norsk sokkel. Dette er Troll A-plattformen.
Publisert:

Oljeinvesteringene i 2018 anslås nå til 160 milliarder kroner.

Det viser tall som Statistisk Sentralbyrå har samlet inn.

Det er en oppgang på 11 prosent i anslaget fra november, da en tilsvarende telling anslo investeringene i år til 144,3 milliarder kroner.

Skulle dette anslaget slå til, vil det være en tydelig oppgang fra investeringene i 2017, som nå oppgis til 148,8 milliarder kroner, etter en nedjustering fra 150,8 milliarder kroner i tilsvarende telling i høst.

Dette er en etterlengtet bekreftelse fra Statistisk Sentralbyrå på at oljebremsen avtar, noe som også gir et viktig løft for norsk økonomi.

«2017 er det tredje året på rad med fallende investeringer. Fallende oljepris og høyt kostnadsnivå senket lønnsomheten i næringen markant», skriver Statistisk Sentralbyrå.

Oljeprisen holdt seg høyere i 2017, og bransjen har kuttet kostnader og effektivisert, og leverandørene har senket kostnadene. Prosjektene er blitt enklere, og dermed er flere nye utbygginger lønnsomme på en oljepris under dagens nivåer, sier SSB.

«Dette er bakgrunnen for at det etter tre år med fall i investeringene ser ut til å snu til investeringsvekst i år», skriver byrået.

Oljeprisen ligger fredag på 66 dollar fatet.

Les også

– Venter et saftig tall

Slo DNBs forventninger

På forhånd hadde DNB Markets ventet at oljetellingen ville vise at årets investeringer blir på 153 milliarder kroner.

– De var en del høyere enn det vi hadde ventet, de lå ganske tett på Norges Banks anslag for hele året, sier DNB Markets-analytiker Kyrre Aamdal til E24.

– SSB viser også til at det er flere utbyggingsplaner på gang som kan løfte anslaget for 2018 ytterligere. På den andre siden vet vi at anslagene for felt under utbygging og drift er noe høye på denne tiden av året, og kan bli justert ned. Da er det ikke sikkert vi er så langt unna i sum,sier Aamdal.

Nordea var «spot on»

Nordea Markets hadde ventet en telling som gikk opp med 15-20 milliarder kroner, det vil si til mellom 159 milliarder og 164 milliarder kroner.

– Det er «spot on» det vi og Norges Bank hadde ventet når det gjelder nivået på investeringene, sier Nordea Markets-analytiker Erik Bruce til E24.

– Men fjorårets investeringer ble noe lavere enn vi hadde ventet. Dermed ligger veksten i 2017 an å bli på rundt 7,5 prosent, som er høyere enn ventet, sier han.

Oljeinvesteringene har falt kraftig fra toppen i 2014, da de samlede investeringene i bransjen var på 224 milliarder kroner. Så kom oljebremsen, i kjølvannet av en kraftig fallende oljepris.

Etter å ha ligger på over 100 dollar fatet det meste av årene 2011 til 2014, falt prisen til 27 dollar fatet på det laveste i januar 2016. Siden har den steget noe, og fredag handles nordsjøoljen Brent til rundt 65 dollar fatet.

Mange planer i desember

Så sent som i november viste Statistisk Sentralbyrås tellinger at 2018 vil by på nok en nedtur i investeringene. Årsaken er at de offisielle tellingene bare registrerer utbyggingsplaner som er levert til myndighetene.

«Det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på hele 7 utbyggingsprosjekter i desember. Disse er derfor nå kommet med i undersøkelsen», skriver SSB.

Dagens anslag teller med en rekke planer som ble levert sent i fjor, og viser det løftet i investeringer som både Norges Bank og flere av storbankene for lengst har lagt inn i sine kalkyler.

Les også

Dette er triggeren som kan få Statoil til å kjøpe egne aksjer

Kommer flere planer

Disse planene inkluderer utbygginger som Johan Castberg og Snorre Expansion, som ifølge E24s opplysninger alene kan gi over åtte milliarder kroner i investeringer i 2018.

Les mer: Så mye kan oljeinvesteringene stige neste år

SSB venter flere planer i 2018, og nevner at Wintershall har fått utsatt frist for planen for Nova-feltet (tidligere Skarfjell) til andre kvartal. I tillegg skal operatørene levere planer for Johan Sverdrup fase 2 og Troll Future i 3. kvartal.

«Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til enda høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå», skriver byrået.

Les også

Statoil-sjefen: – Fortsatt veldig stor usikkerhet

Kutter kostnader

Hvert kvartal samler byrået inn oljeselskapenes anslag på hvor mye som skal investeres i alt fra vedlikehold av eksisterende felt til leteboring og utvikling av nye felt.

Tallene som legges frem fredag er for første kvartal 2018.

Aktiviteten på sokkelen er på vei opp, men samtidig har en rekke utbygginger blitt mye billigere enn ventet.

Statoil sa denne måneden at gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen skal koste 88 milliarder kroner i første fase, fire milliarder kroner billigere enn ventet.

Les mer: Statoil øker reserveanslaget på Johan Sverdrup

Publisert: