Fersk spørreundersøkelse: Dette bekymrer oljebransjen

Oljeprisen blir på mellom 50 og 60 dollar per fat i år, tror aktører i oljebransjen. De er fortsatt redde for å ta risiko, ifølge en fersk spørreundersøkelse.

FRYKTER RISIKO: Flere år med svak oljepris gjør at oljeselskapene fortsatt søker trygghet, og er mer opptatt av å betale utbytter og betale ned gjeld enn å søke risikofylte investeringer, ifølge en spørreundersøkelse fra Wood Mackenzie. Men det er et lys i enden av tunnelen for oljeprisen, ifølge undersøkelsen. Dette er oljefeltet Bouri utenfor Libya.
Publisert: Publisert:

Oljebransjen ser ut til å ha tatt skrekken etter flere år på rad med fallende priser.

Appetitten på risiko er fortsatt svært lav, selv om mange ledere tror oljeprisen vil ta seg opp de neste årene.

Det viser en fersk spørreundersøkelse som analysefirmaet Wood Mackenzie har gjennomført blant av 170 av sine klienter i oljeindustrien.

– Industrien er veldig forsiktig akkurat nå, og appetitten på risiko er lav, sier Martin Kelly, leder av Wood Mackenzies avdeling for selskapsanalyse.

– Sektorens viktigste prioriteringer i 2017 er å beskytte utbyttet og styrke balansen, sier han.

Spår 50-60 dollar fatet

Oljeprisen har tatt seg opp siden i fjor, men ikke så mye som mange hadde ventet. 80 prosent av de spurte i undersøkelsen venter at oljeprisen vil ligge på mellom 50 og 60 dollar fatet i år.

«Olje- og gassindustrien står overfor et utfordrende år. Oljeprisene er volatile, og det er fortsatt usikkerhet om prisene vil ta seg opp fra rundt 50 dollar fatet», skriver Wood Mackenzie.

Men undersøkelsen viser også at det er lys i enden av tunnelen, i alle fall om noen år.

– 75 prosent tror at oljeprisen vil ligge mellom 60 og 80 dollar i 2020. Det vil i så fall kunne skape en betydelig kontantstrøm til industrien, sier Kelly.

Les også

IEA: Rekordlave globale oljefunn

Usikker på USA-produksjon

Nordea Markets-analytiker Thina Saltvedt støtter bildet som tegnes av oljeprisene i undersøkelsen.

– Vi har et anslag i år på 56 dollar fatet, og så har vi 62 dollar fatet neste år, sier Saltvedt til E24.

Hun er noe mer skeptisk til sitt eget oljeprisanslag på rundt 80 dollar fatet i 2020, i alle fall hvis USAs produksjon av skiferolje fortsetter å øke med den voldsomme styrken man har sett i det siste.

HØYERE PRISER: De fleste aktørene Wood Mackenzie har spurt tror at oljeprisen vil holde seg mellom 50 og 60 dollar fatet i år, mens den vil ligge mellom 60 og 80 dollar fatet i 2020. Det vil i så fall bety en betydelig positiv strøm av kontanter inn i oljeselskapenes kasser etter store kostnadskutt de siste årene, ifølge analysefirmaet.

– Da må jeg nok se på det en gang til. De volumene som kommer nå er det ingen som har kalkulert inn i prisene, sier hun.

Les mer: USA kan nå 10 millioner fat per dag: – Et super-comeback

Opptatt av utbyttet

Det viktigste for oljeselskapene i år er ifølge undersøkelsen å fortsette å betale utbytte samt å betale ned gjeld.

Selskapene ser ut til å ville ta lite risiko når de investerer i ny vekst, og først og fremst satse på oljeleting nær eksisterende felt eller oppkjøp av eiendeler, ifølge WoodMac.

Dette er de viktigste prioriteringene for selskapene i 2017, ifølge de som ble spurt i undersøkelsen:

  • opprettholde utbyttet: 32 prosent
  • betale ned gjeld: 28 prosent
  • investere i utbygginger: 23 prosent
  • vekst gjennom oppkjøp og leting: 16 prosent
  • andre prioriteringer: 1 prosent

– Selskapene klamrer seg til utbyttepolitikken. Det er noen få selskaper som har kuttet i utbyttet de siste årene, men det er ytterst få, sier Saltvedt.

– Man ønsker å tilfredsstille investorene for å sikre seg kapital fremover. Derfor vil man heller kutte kostnader enn utbytte, sier hun.

Venter økte investeringer

Et annet lyspunkt for oljenæringen er at det nå er flere aktører som venter at investeringene vil øke fra 2016 til 2017 enn som tror at de vil falle, ifølge Wood Mackenzie.

Rundt 45 prosent av de spurte i undersøkelsen tror på en vekst i investeringene på 0-10 prosent i år, mens over 20 prosent av de spurte tror på vekst mellom 10 og 20 prosent. Omtrent samme andel tror at investeringene vil falle med mellom null og 10 prosent i år.

Les også

USA kan nå 10 millioner fat per dag: – Et super-comeback

Saltvedt tror at investeringene kan ta seg noe opp.

– For det første har oljeprisen kommet betydelig opp fra det laveste nivået i fjor. Og så kan man ikke kutte kostnadene for mye, som innen vedlikehold. Det vil få følger, sier hun, og legger til at selskapene trenger å finne mer reserver for å kunne erstatte de fatene som blir produsert og solgt.

– Har du ikke investert i nye felt, vil reservene bli lavere, og det vil kunne hemme mulighetene dine til å tjene penger på sikt, sier hun.

Globalt ble det funnet 2,4 milliarder fat olje i fjor, sammenlignet med et snitt på 9 milliarder fat per år de siste 15 årene, ifølge Det internasjonale energibyrået.

Les mer: IEA: Rekordlave globale oljefunn

Frykter klimaendringer

En viktig bekymring blant oljeselskapene er klimaendringer, ifølge undersøkelsen.

75 prosent av de som svarte på undersøkelsen sier at den beste måte industrien kan svare på klimautfordringen er å redusere karbonfotavtrykket eller øke eksponeringen til fornybar energi.

Les mer: Tenketank tror oljebehovet vil falle: Spår kollaps i bilproduksjonen

Saltvedt tror ikke klimaendringene er noen umiddelbar trussel, men sier at det er noe selskapene trolig vil måtte ha i tankene fremover.

– På lang sikt kommer det utfordringer fra andre energikilder, blant annet på grunn av elektrifisering, sier hun.

Delt om økte kostnader

Det er delte meninger i oljeindustrien om kostnadene vil øke eller falle i år, ifølge undersøkelsen.

Nær 45 prosent av de spurte tror kostnadene i oljeservicenæringen vil øke mellom 0 og 10 prosent i år, mens rundt 40 prosent tror kostnadene vil falle i samme omfang. Bare noen få prosent tror kostnadene vil falle eller stige med mer enn 10 prosent.

Flere oljeserviceselskaper har tidligere varslet at inntektene er for lave til å kunne drive bærekraftig virksomhet, og mange har sagt opp tusenvis av ansatte.

Bare i Norge er over 50.000 jobber tilknyttet oljeindustrien forsvunnet siden 2013, ifølge SSB.

– Fortsatt en bekymring

Saltvedt tror ikke bunnen er nådd i bransjer som rigg og for supplyskip helt ennå. Men etter hvert tror hun kostnadene vil måtte gå opp, fordi mange oljeserviceselskaper ikke kan klare seg på dagens priser.

– Jeg tror fremdeles at kostnadene er en bekymring for oljebransjen, sier hun,

– Og så er det selvfølgelig pris, legger hun til.

SPÅR INVESTERINGER: Slik er fordelingen av dem som tror på fall og dem som tror på vekst i blant annet investeringer og oppkjøp (M&A) i oljeindustrien, ifølge en spørreundersøkelse fra Wood Mackenzie.
Publisert: