Svakere resultat enn ventet fra Aker BP

Resultatene fra Aker BP steg betydelig i fjerde kvartal i fjor, men analytikerne hadde ventet enda mer. Selskapet innfridde samtidig sin egen produksjonsprognose.

Illustrasjonsbilde av Valhall-feltet til Aker BP i Nordsjøen. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden 1982 og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned.
Publisert:

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP fortsetter sin kraftige vekst.

Selskapet slapp fredag morgen resultatene for fjerde kvartal som viser en vekst i inntektene fra 656 til 726 millioner dollar, mot samme periode året før. Dette er både takket være økt produksjon og en økt oljepris.

Selskapet fikk i snitt 65 dollar per fat olje de solgte, mot 52 ett år tidligere. Den gjennomsnittlige gassprisen endte på 0,26 dollar per standard kubikkmeter, opp fra 0,19.

Produksjonen økte fra 126.500 til 135.600 fat oljeekvivalenter per dag i snitt, og dermed klarte Aker BP å produsere innenfor selskapets samlede prognose for hele 2017, som var på 135.000-140.00 fat per dag.

Selskapets brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 509 millioner dollar, selv om dette er opp fra 485 millioner, så er det fortsatt noe lavere enn analytikernes forventning. Det samme er resultat etter skatt som gikk fra -67 millioner i underskudd til 34 millioner dollar i overskudd.

Analytikerne hadde i forkant ventet en omsetning på 713 millioner dollar, et brutto driftsresultat (EBITDA) på 528 millioner og et resultat etter skatt på 107 millioner, ifølge konsensusestimater fra TDN / SME Direkt.

Mer penger på bok

Aker BPs nettogjeld endte på 3,16 milliarder dollar ved utgangen av 2017, opp fra 2,43 milliarder ett år tidligere. Selskapet hentet inn rundt 500 millioner dollar i en emisjon og 1,5 milliarder dollar i nye banklån for å finansiere kjøpet av Hess Norge.

Selv om gjelden økte har selskapet fortsatt et solid manøvreringsrom. Legger man kontantbeholdningen og tilgjengelig (ubrukt) kreditt sammen, har selskapet 2,9 milliarder dollar tilgjengelig i krigskassen.

Kontantbeholdningen økte fra 81 til 233 millioner dollar i løpet av fjerde kvartal, og det klarte selskapet til tross for at det gikk langt mer penger ut til oppkjøp (netto 1,88 milliarder dollar) enn det kom inn fra emisjonen (489 millioner).

– Aker BP fortsatte å levere solide resultater i fjerde kvartal, med stabil og effektiv drift, skriver konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP i rapporten.

– Samtidig skjedde det en fatal ulykke ombord på boreriggen Maersk Interceptor under en operasjon på Tambar-feltet i desember. Etterforskningen pågår fortsatt. Årsakene til denne tragiske ulykken vil bli tett fulgt opp, og kunnskapen og erfaringen vi gjør oss vil bli benyttet i virksomheten og delt med industrien, fortsetter han.

Les også: Maersk Drilling varsles om pålegg etter Tambar-ulykken: – Vi har identifisert alvorlige mangler

Høyere investeringer, mer leting og mer produksjon

I tillegg til selve driften var det også et par andre hendelser som preget Aker BP på tampen av fjoråret.

Selskapet annonserte i slutten av oktober at de skulle kjøpe Hess sin norske virksomhet for 16 milliarder kroner (hvor de fikk med en skattefordel på 12 milliarder på kjøpet). I tillegg trappet selskapet opp hos olje- og energiministeren i desember med ikke mindre enn tre utbyggingssøknader for nye prosjekter på norsk sokkel, verdt over 15 milliarder kroner.

Etter oppkjøpet av Hess, som sikret Aker BP full kontroll på Valhall-feltet, solgte de også unna 10 prosent til Pandion for 170 millioner dollar.

Aker BPs kvartalstall slippes for øvrig to og en halv uke etter at selskapet arrangerte sin årlige kapitalmarkedsdag.

Der annonserte selskapet planene for 2018, og det var absolutt ingen tegn til at selskapet har noen planer om å bremse opp hverken ambisjoner eller aktivitet.

Aker BP ga følgende prognose for utviklingen i viktige parametere i 2018 (2017-prognose gitt ved tredjekvartalsrapporten i parentes):

  • Investeringer: 1,3 milliarder dollar (900-950 millioner dollar)
  • Produksjon: 155.000 til 160.000 fat per dag (135.000-140.000 fat per dag)
  • Produksjonskostnader: 12 dollar per fat (om lag 10 dollar per fat)
  • Letekostnader: 350 millioner dollar (280-300 millioner dollar)
  • Fjerningskostnader: 350 millioner dollar (80-90 millioner dollar)
Les også

Oljenæringen gikk på dobbelt nederlag

Les også

– Dette er utrolig god bruk av kapital

Les også

– Hvis man får mange negative resultater i 2018, vil det få konsekvenser

Publisert:

Her kan du lese mer om