SSB spår lavere oljeinvesteringer i år

HELOMVENDING: Statisk sentralbyrå trodde tidligere på en vekst i oljeinvesteringene i 2016 og 2017. Nå spår de fall i hele perioden. Arkivbilde fra Ekofisk-plattformen i Nordsjøen.
Publisert:Oppdaterte tall viser at investeringsnivået på norsk sokkel fortsatt skal markant ned neste år. Nå tror SSB også på et fall i 2016 og 2017.

Oljeinvesteringene på norsk sokkel i 2014 ser ut til å ende på 218,6 milliarder kroner. Det er en nedgang fra spådommen i august på 227,27 milliarder.

Samtidig økes anslaget for neste år fra 185,26 til 188,57 milliarder.

Det kommer frem i ferske anslag fra Statistisk sentralbyrå. SSB anslår oljeinvesteringene i fire rapporter hvert år. Det er vanlig at anslaget øker utover året.

I mai i år anslo man en investering i oljesektoren neste år på 182,42 milliarder, mens dette ble oppjustert i august til 185,26 milliarder.

Det er imidlertid ikke bare i denne statistikken at SSB har kommet med spådommer om oljeinvesteringene på norsk sokkel. Det har de også gjort i sin konjunkturrapport.

Der nedjusterer de anslagene for oljeinvesteringene over de tre neste årene kraftig:

  • Anslaget for oljeinvesteringene 2015 er nedjustert fra en nedgang på 7,5 prosent til en nedgang på hele 12,8 prosent fra året før
  • Også anslaget for 2016 er nedjustert. Mens SSB tidligere trodde på en oppgang på 6,8 prosent tror de nå på en nedgang på hele 7,2 prosent sammenlignet med 2015
  • Anslaget for 2017 er nedjustert fra en vekst på 1,2 prosent til et fall på 1,8 prosent fra 2016

De fleste i oljebransjen venter at aktivitetsnivået på norsk sokkel vil ta seg betraktelig opp fra rundt 2016/2017 på grunn av de mange nye feltene som da enten skal bygges ut eller som skal settes i drift. Blant disse er gigantfeltet Johan Sverdrup og mange av de andre feltene på Utsirahøyden.

Johan Sverdrup og andre felt som Zidane og Maria har ennå ikke levert en såkalt PUD (Plan for utbygging og drift) til myndighetene. Derfor telles de heller ikke med i investeringstallene til SSB. Når disse kommer inn vil det løfte statistikken med minst 2,5 milliarder i år og 8 milliarder neste år.

Her kuttes det neste år

For neste år har investeringsanslaget altså økt med 3,3 milliarder fra august- til desember-rapporten.

Sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities opplyser at tellingen de siste fire årene gjennomsnittlig er blitt oppjustert med tre milliarder kroner fra tredje til fjerde kvartal. I fjor ble den oppjustert med «uvanlig sterke» åtte milliarder kroner.

– En endring av denne størrelsen er stort sett priset inn i markedet, og vil derfor ikke gi store markedsutslag, sa Lødemel til E24 før tallene ble offentliggjort.

Det er likevel liten tvil om at oljeinvesteringene som er planlagt for neste år ligger betraktelig lavere enn for i år:

– Det oppgitte tallet for 2015 er hele 34,7 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, som ble gitt i 4. kvartal 2013. Anslagene indikerer at investeringene når toppen i 2014 for deretter å falle klart i 2015, skriver SSB.

Det er særlig innen utbygginger og investeringer i eksisterende felt at investeringene er ventet å falle mest neste år. Disse to gruppene står alene for et investeringsfall på 45,5 milliarder, ifølge SSB-tallene.

I SSB tror man ikke det vil komme noen nye, store kutt i neste års tall, blant annet fordi kuttene ble meldt inn til SSB fra oljeselskapene før oljeprisfallet startet i høst.

– Oljeselskapenes muligheter til å gjennomføre vesentlige kutt i sine investeringsplaner for neste år begrenses av at de fleste kontrakter med underleverandører allerede er inngått.

(Artikkelen fortsetter under bildet...)

Slik så SSBs anslag for oljeinvesteringene ut i desember 2014

Kutter 2014 for andre gang

På samme måte som for 2012, kutter nå SSB anslaget for oljeinvesteringene på tampen av året.

Mens man i mai i år spådde et investeringsnivå på rekordstore 231,7 milliarder kroner, har man siden skrudd ned anslaget først til 227,27 og deretter ned til 218,58 i torsdagens rapport. I nedgangen neste år står investeringer til utbygginger for et fall på 3,4 milliarder og investeringer i felt i drift for 4,9 milliarder, sammenlignet med august-rapporten.

Det er imidlertid verdt å merke seg at oljeselskapene ofte skyver på en del prosjekter mot slutten av året, slik at nedgangen for 2014 vil bidra til et løft i 2015.

Skal anslaget for 2014 holde må det ifølge SSB investeres 55,8 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det er høyere enn både andre og tredje kvartal, da det ble investert henholdsvis 55,7 og 54,9 milliarder.

Allerede pusset opp

Én grunn til at investeringene nå faller på norsk sokkel er at det over flere år har pågått oppgraderinger på store, eldre felt. SSB peker på at når dette nå er gjennomført faller behovet for investeringer der.

I tillegg peker de på at aktiviteten for å øke utvinningsgraden på oljefelt i produksjon nå er fallende. Oppå alt dette kommer oljeselskapenes innsats for å øke lønnsomheten, gjennom å kutte kostnader og prioritere hardere mellom hvilke felt som skal bygges ut:

– Mange store oljeselskaper har endret sin strategi fra å vektlegge produksjonsøkning til å prioritere kontantstrøm og verdi. Konsekvensen er at flere marginale prosjekter legges på is, og at de mest lønnsomme prosjektene blir prioritert. I tillegg har operatører satt i gang tiltak for å motvirke kostnadsøkningen man har sett på norsk sokkel de siste årene, skriver SSB.

SSB kom med flere tall i dag. Les mer her:

Tror oljeprisen først vil stige til 80 dollar i 2017SSB spår boligprisfallSSB: Veksten i norsk økonomi vil bli mye svakere

Publisert: