Kværner utelukker ikke nedbemanninger

De har styrt unna så langt, men nå åpner også Kværner for kutt i det som er i ferd med å bli olje-Norges blodige høst.

GODT KVARTAL: Kværner og Jan Arve Haugan kunne tirsdag vise til både vekst i inntekt og resultater i årets tredje kvartal. Bildet er tatt ved en annen anledning.
Publisert: Publisert:

- Man vil nok indentifisere enkelte roller som ikke er nødvendige, sa konsernsjef Jan Arve Haugan under dagens kvartalstallpresentasjon.

De tøffere tidene innen norsk olje og gass har gjort at en rekke selskaper, spesielt innen leverandørindustrien, har sett seg nødt til å redusere bemanningen det siste året.

Kværner er blant selskapene som så langt ikke har måttet gå til det skritt å redusere arbeidsstokken, men heller ikke her kan man utelukke noe.

På direkte spørsmål om de ikke har planer om å si opp ansatte svarer Jan Arve Haugan følgende:

- Det vil jeg ikke garantere. Der må vi bare si at i alle deler av virksomheten holder vi på med en tilpasning i forhold til kapasitet.

Les også

Ytterligere kutt i Aibel

- Det er viktig at vi tilpasser en optimal produksjonskapasitet, fortsetter han.

- Da vil man nok indentifisere enkelte roller som ikke er nødvendige, så jeg vil absolutt ikke utelukke at vi kommer til å ha bemanningsreduksjoner, men om det vil bli oppsigelser må jeg få lov til å holde åpent, sier Haugan til E24.

Kværner har et pågående program for å effektivisere driften, kutte kostnader og gjøre seg mer konkurransedyktige.

På den annen side kan det, ifølge Haugan, være aktuelt å ansette nye personer – fordi man trenger ny kompetanse på andre ting.

- Vi har en god dialog med våre fagforeninger og tillitsvalgte – de er jo med på å gjøre forandringer mens man kan, og ikke vente til man må – det er en styrke vi har i dette selskapet.

Store muligheter

En av årsakene til at Kværner ikke har merket den noe tyngede stemningen innen olje- og offshore er at selskapet har relativt få, men store kontrakter – hovedvirksomheten er konstruksjon av stålunderstell til oljeplattformer og plattformdekk.

- Sammenlignet med andre selskap som jobber innen oljeservice så ser vi ikke den samme bråbremsen, men Johan Sverdrup er jo et viktig element i det bildet.

LA FREM TALL: Kværner-sjef Jan Arve Haugan på dagens presentasjon.

Haugan medgir at utbyggingen av kjempefeltet «Johan Sverdrup» redder selskapet litt i land i et vanskelig marked.

Investeringene i den første fasen av utbyggingen av «Johan Sverdrup» anslås til mellom 100 - 120 milliarder kroner, og vil i første fase bestå av fire plattformer: prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligplattform.

Kværner har intensjonsavtaler med Statoil for bygging for to av plattformunderstellene – som en del av en rammeavtale Kværner og Statoil inngikk for leveranser av stålunderstell til Nordsjøen.

Videre har de også mulighet til å få de to neste, men disse vil det kunne bli konkurranse om.

- Der har vi jo vært tydelig om at vi må konkurrere, og der vil rammeavtalen vår med Statoil være et konkurranseelement.

Konkurrerer om plattformdekk

Samtidig skal det også bygges fire plattformdekk for plattformene som skal installeres på «Johan Sverdrup».

- I forhold til de to neste understellene og plattformdekkene har vi har sagt vi gjerne vil vite hvilken innkjøpsstrategi Statoil og partnerne legger opp til. Det neste er hvor store plattformene som skal bygges blir, og det tredje er når de skal ferdigstilles.

Les også

Oljeselskaper: - Sunt med kostnadsgrep

- Vår spisskompetansen er å levere totalentrepriser og vi trenger også at de kommer i en sekvens; vi kan ikke bygge to plattformdekk helt parallelt, men vi kan bygge de hvis de kommer delvis etter hverandre, altså med en viss overlapp, så timingen blir også viktig.

Ifølge Haugan jobber man aktivt for å ha kapasitet for alle fire plattformdekkene.

- Men jeg er opptatt av å få den optimale belastningsfaktoren for verkstedene våres. Ser man historisk på det så har vi nok påtatt oss for mye arbeid av og til.

(Saken fortsetter under bildet.)

SKAL BYGGE UNDERSTELL: Kværners anlegg i Verdal har sikret seg kontrakt på Johan Sverdup-prosjektet til Statoil.

- Til rett tid

Når det kommer til stålunderstell så er det kun europeiske konkurrenter å hanskes med, da understellene er såpass massive at de ikke egner seg til å transporteres over lange havavstander.

Markedet for plattformdekk er imidlertid internasjonalt og her møter man konkurranse fra asiatiske verft som priser seg aggressivt.

Haugan fremhever at Kværner leverer på tid og kvalitet, og at det er deres fremste fortrinn i forhold til konkurrentene

- Trenger du et plattformdekk i løpet av 36 måneder bør du bestille hos oss, om du ikke har hastverk kan du bestille hos noen andre.

- Det er kanskje det sterkeste kortet vi har, vi er forutsigbare på den riktige kvaliteten til riktig tid, sier Kværner-sjefen videre.

Les også

Kværner-tillitsvalgt: - Vi konsentrer oss om å vinne kontrakter

- Ingen kommentar

I september meldte Kværner at de vurderer sine strategiske muligheter, i det ligger blant annet muligheten for at selskapet selges eller fusjoneres.

Enn så lenge er det ikke noe nytt, i alle fall ikke offisielt, på den fronten.

- Dette arbeidet går som planlagt, men det er ganske kontraproduktivt å sette en dato eller spekulere i hva utfallet vil bli. Vi har et program som vi følger og det er en gruppe som jobber med det, sier Haugan.

Les også:

Tusenvis av jobber avhenger av at han skaffer nye oppdrag- Stortinget kan stanse Kværner-salgHistorien om en gjenfødt industrigigant - I 2009 kranglet de åpent, nå samarbeider de om å selge Kværner- Utenlandske eiere er på ingen måte ønskelig

Publisert: