Bensinprisen over 20 kroner: – Det absolutt siste man trenger

Sps Marit Arnstad ville ikke sitte i en regjering som hevet bensinprisen over 20 kroner. Den grensen har prisen bikket flere steder denne uken. – Helt useriøst å komme med slike løfter og garantier til velgerne, mener Nikolai Astrup (H).

Bensinprisen har bikket 20 kroner flere steder i landet den siste tiden. I Tromsø kostet den 21 kroner lørdag, som følge av Tromsø-avgiften.
Publisert:

– Det er skammelig, rett og slett. Det er det absolutt siste man trenger når alle andre priser er skyhøye, og på vei opp.

Det sier stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen Marius Arion Nilsen (Frp) til E24, etter at bensinprisene den siste uken har bikket over 20 kroner flere steder i landet.

– 20,15 kroner er det høyeste jeg sett på Sunndalsøra og jeg har bodd her i 46–47 år, sa Stig Rune Andreassen til VG.

Også i Larvik, Narvik, Drammen, Flekkefjord, Moi og Ringsaker har bensinprisen bikket 20 kroner literen, en grense Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad tidligere har uttalt at det er uaktuelt å krysse.

– Nei. Det kommer ikke til å skje. Det blir en beinhard forhandling, svarte Arnstad på spørsmål om det var aktuelt å sitte i en regjering som øker bensinprisene til over 20 kroner.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad ville ikke inn i en regjering som øker bensinprisene til over 20 kroner.

Lørdag understreket hun at uttalelsene den gang var knyttet til økt bensinpris som følge av økt drivstoffavgift, og at ingen politiske partier rår ved økningen i oljeprisen, som hun trekker frem som årsaken til helgens høye bensinpriser.

Les også

Bensinprisen fyker over 20 kroner flere steder

Sammensatt bilde

Ifølge Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Circle K Norge, er det flere faktorer som gjør at drivstoffprisen har karret seg over 20-tallet.

– Høye innkjøpspriser på ferdigraffinert bensin og diesel, samt på biodrivstoff, sammen med et høyt avgiftsnivå her i Norge, er årsaken til de høye prisene vi ser på drivstoff, skriver han i en e-post til E24.

Jyske Bank frykter «dystopisk høy oljepris»

Han sier at avgiftene på bensin og diesel i Norge steg ytterligere fra nyttår, med litt over 32 øre literen på diesel, og nesten 40 øre literen på bensin. Begge priser er inkludert merverdiavgift.

Drivstoffavgiftene inkluderer avgifter for bensin, mineralolje, bioetanol, biodiesel, naturgass og flytende petroleumsgass.

– Innkjøpsprisen på drivstoff påvirkes av flere faktorer, ikke bare råoljepris, men også tilbud og etterspørsel etter drivstoff internasjonalt, i tillegg til valutakurs. Pumpeprisen på bensin og diesel påvirkes også av innkjøpsprisene på biodrivstoff, da dette blandes inn i bensinen og dieselen som selges i det norske markedet, skriver Hansen.

Kommunikasjonssjefen opplyser at avgiftene utgjør ca. 60 prosent av drivstoffprisen, mens innkjøpsprisen utgjør 30 prosent.

De siste ti prosentene er knyttet til å dekke kostnadene selskapene har på å selge drivstoff.

– Sprekker som troll i solen

Høyre-representant på Stortinget, Nikolai Astrup, kjøper ikke Arnstads oljeprisargument.

– Senterpartiet innhentes nå av virkeligheten på alle områder. Oljeprisen går opp og ned, og Arnstad visste godt at høyere oljepris kunne føre drivstoffprisene over 20 kroner da hun kom med sin garanti til velgerne, skriver Astrup i en SMS til E24.

Høyres Nikolai Astrup mener argumentet om høye oljepriser ikke holder mål, når det kommer til lørdagens høye drivstoffpriser.

Han mener det var lite seriøst av Arnstad å komme med et slikt løfte til velgerne.

– Det er åpenbart at Senterpartiet ikke har tenkt til å gå ut av regjeringen, eller innføre en makspris på drivstoff. Da er det helt useriøst å komme med slike løfter og garantier til velgerne. Dette føyer seg inn i rekken av uttalelser fra Senterpartiet som sprekker som troll i solen i møte med virkeligheten.

Ingen planer om å gå ut av regjering

Senterpartiets Marit Arnstad forklarer i en e-post til E24 konteksten rundt intervjuet hun ga til VG i mars i fjor.

– Det intervjuet som Astrup viser til handlet om drivstoffavgifter og var et motsvar til Høyres inderlige ønske om å tredoble CO2-avgiftene, skriver hun.

– Nettopp fordi vi kan oppleve varierende oljepriser og et stramt oljemarked, så er det viktig å ikke øke drivstoffavgiftene for mye. Derfor var det første vi gjorde da vi kom i regjeringen å avlyse det kraftige hoppet i bensinavgift som Høyre hadde foreslått i sitt budsjett.

Les også

Oljedirektoratet: Rekordhøy eksportverdi av olje og gass

Hun er uenig i at valgløftet hun ga var useriøst.

– Det er aldri useriøst, men tvert imot meget seriøst å love at man ikke skal tredoble drivstoffavgiftene, skriver hun.

– En sterk økning i avgifter som Høyre har foreslått vil gi store negative sosiale og geografiske utslag og SP vil arbeide for å holde avgifter nede slik det også er nedfelt i Hurdalsplattformen.

Hun skriver at regjeringen samlet har redusert avgiftene med 2,3 milliarder for 2022, sammenlignet med Høyres budsjettforslag.

Sp-politikeren har ingen planer om å gi fra seg regjeringsmakten.

– Vi har ingen planer om å gå ut av regjeringen og risikere å bringe inn partier som ønsker høyere avgifter for folk flest og skattelette for de som har mest fra før, slik Høyre har stått for i sine åtte år.

– Kutt alle avgiftene

Nilsen i Frp mener høye drivstoffpriser er det siste nordmenn trenger i en allerede presset økonomisk situasjon.

– Vi er fremdeles et langstrakt land, og har ikke mulighet for elbil alle steder. Både for næringslivet og forbrukere kommer denne økningen på toppen av andre økte kostnader, sier Nilsen.

Stortingsrepresentant for Frp, Marius Arion Nilsen, mener høye drivstoffer er det siste nordmenn trenger i en allerede presset økonomisk situasjon.

Han mener at det å kutte i alle avgifter lagt på drivstoff, og å redusere strømprisene, er det viktigste.

– En eventuell støttepakke her kan vurderes senere. Oljeprisen har vært vesentlig høyere enn dagens nivå før, uten at vi fikk slike skyhøye priser.

Oljeprisen har vært høyere i dollar før enn den er nå. Samtidig er den norske kronen svakere enn tidligere.

Der et oljefat til 100 dollar ville kostet 600 kroner med en dollarkurs på seks kroner tilbake i 2014, vil et oljefat til samme prisen i dag koste 875 kroner, med dagens kurs.

Publisert: