– Ikke medisinsk grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore

For to uker siden varslet Aker BP at de ville innføre krav om koronabeskyttelse for å reise offshore. Nå har Statsforvalteren i Rogaland konkludert med at det ikke er medisinsk grunnlag for krav om koronasertifikat offshore.

Valhall-feltet i Nordsjøen hvor Aker BP er operatør.
Publisert:

– Vi er fornøyd med at myndighetene nå har konkludert og tydeliggjort dette, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Aftenbladet/E24 meldte 11. januar at oljeselskapet Aker BP fra 1. februar ville innføre krav om at alle offshorearbeidere på deres installasjoner skal være beskyttet mot koronavirus.

Kritiske

Industri Energi uttalte seg sterkt kritisk til prosessen Aker BP kjørte - blant annet fordi det ikke hadde vært involvering av klubb eller vernetjeneste i forkant.

– Vi er enig i at vi skal beskytte våre ansatte og våre leverandører på best mulig, men det krever også at vi involveres i hvordan det skal skje og hvordan våre ansatte og leverandører blir ivaretatt i denne prosessen, uttalte klubbleder Ingard Haugeberg i Aker BP på Industri Energis hjemmeside.

I tillegg har Karianne Rettedal, fagansvarlig advokat i Industri Energi, uttalt at en bedrift i utgangspunktet ikke kan pålegge de ansatte plikt til å vaksinere seg eller innhente opplysninger om vaksinsasjonsstatus, uten at det foreligger saklig grunnlag.

Les på E24+

Riggselskap vil si opp oljeansatte som ikke vaksinerer seg

Les også

Direktøren i Transocean Norge går av

– God dialog

Nå slår Petroleumstilsynet og Statsforvalteren i Rogaland fast at det ikke er grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore.

– Vi har hatt god dialog med myndighetene om denne saken. Og vi er fornøyd med at de nå har konkludert og tydeliggjort dette, sier Lill-Heidi Bakkerud, 1. nestleder i Industri Energi.

Petroleumstilsynet (Ptil) skriver på sin nettside at vaksinekrav er et kontrolltiltak i henhold til arbeidsmiljøloven. Ptil har dermed lagt seg på samme linje som Arbeidstilsynet når det gjelder hvordan kravene til kontrolltiltak under pandemien skal forstås.

Statsforvalteren i Rogaland, som har tilsynsansvar for helse og hygiene i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, konkluderer med at det ut fra medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for på generelt grunnlag å nekte uvaksinerte å reise offshore.

Les også

Fagforbund avviser at de er enige med Aker BP om koronakrav

Les på E24+

Fire smittet på rigg: Slik håndterer oljeselskap smittevern nå

Les også

Oljearbeidere får beholde jobben selv om de ikke vaksinerer seg

Publisert: