Opedal om ny omstillingsplan: - Et godt svar

På onsdagens generalforsamling ble selskapets omstillingsplan vedtatt, tross voksen motstand.

Styreleder Jan Erik Reinhardsen og konsernsjef Anders Opedal under onsdagens generalforsamling.
Publisert:

Onsdag avholdt Equinor sin generalforsamling på Forus. På forhånd hadde blant annet Storebrand signalisert at de kom til å stemme mot selskapets omstillingsplan.

«Vi opplever imidlertid at planen har svakheter som ikke svarer på våre forventninger og som ikke gir gode nok svar på hvordan selskapet skal bidra til faktiske kutt i utslippene», sa konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand til E24.

Omstillingsplan vedtatt

I forkant av generalforsamlingen ble flere demonstrasjoner avholdt. Utenfor konferansesenteret sto aksjonsgruppen «Besteforeldrenes Klimaaksjon».

Den kanadiske miljøorganisasjonen Sierra Club Canada Foundation var også i Norge for å demonstrere mot selskapets aktivitet i Bay du Nord, hvor Equinor gjorde vesentlige oljefunn i 2013.

– Jeg må be dere omstendig å ikke gjennomføre dette prosjektet, sa Gretchen Fitzgerald fra organisasjonen.

– Dette prosjektet vil representere et utslipp tilsvarende 7–10 millioner fossildrevne biler, hevdet hun.

Besteforeldrenes klimaaksjon møtte opp før generalforsamlingen for å ytre sin mening.

Som en del av generalforsamlingen skulle det altså stemmes over selskapets omstillingsplan. Den la opp til følgende:

  • Redusere netto klimagassutslipp fra egen produksjon med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015.
  • Øke årlige bruttoinvesteringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger til mer enn 30 prosent innen 2025 og mer enn 50 prosent innen 2030.
  • Utvikle kapasitet til å lagre 5–10 millioner tonn CO2 i året innen 2030.

– Equinor skal omstille seg, og bygge ny industri, samtidig som vår kjernevirksomhet leverer bedre enn noen gang før. Derfor skal vi omstille oss til en bedre posisjon, fordi vi ønsker det, sa konsernsjef Anders Opedal om den foreslåtte omstillingsplanen.

– Kan vi sammen sikre og levere energi med lave utslipp til en overkommelig pris? Vi må levere på alle tre, det haster, fastslo han.

Nærings- og fiskeridepartementets kommentar til selskapets omstillingsplan var positiv.

– Selskapet er tydelige på at verdiskapningen støtter opp under Parisavtalens 1,5 gradersmål. Statens vurdering er at det er styret og administrasjon som er ansvarlig for selskapets strategi. Planen bør oppdateres hyppigere oftere enn hvert tredje år om det skjer store endringer, kommenterte de.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige, og de ansatte, stilte seg også bak planen.

– Over 20 millioner fat per dag går til petrokjemisk industri, som for eksempel å lage tannkoster og elbiler. Industrisatsingen innen fornybar bør øke. Ledelsen må ta med seg at ambisjonene bør økes, dette fordi selskapet kan bli en stor aktør, sa han.

Omstillingsplanen ble vedtatt av generalforsamlingen.

– Planen er et godt svar

Konsernsjef Anders Opedal forstår at planen skaper debatt. Likevel påpeker han voteringens resultat.

– 97 prosent av de som stemte var for, sier han til Aftenbladet onsdags kveld.

– Klimautfordringene er store. Alle må bidra til å løse den, og der er det mange mulige løsninger. Vi har sagt at vår plan er et godt svar. Det er fint at vi kan utfordres og få innspill. Jeg synes det er blitt en god dialog. De aller fleste synes strategien er god, og at den viser lederskap, legger han til.

Selv synes han strategien er robust, også mot verdensomveltende hendelser.

– Vi vet at det trengs mer olje og gass fremover, men at det skal produseres med så lave utslipp som mulig. Det trengs også flere fornybarløsninger. Vi vet også at hvis verden skal komme til netto-null, så trengs storskala hydrogen- og CCS-løsninger, sier konsernsjefen etter en lang generalforsamling.

Den kanadiske miljøorganisasjonen Sierra Club Canada Foundation demonstrerte mot Equinors aktivitet i hjemlandet sitt i Lysefjorden denne uken.

– Norges dyreste ansettelse

I forbindelse med generalforsamlingen hadde det kommet inn ni ulike aksjonærforslag. Samtlige la vekt på selskapets grønne profil

– Det er litt trist at selskapet kommer til å øke sine totalutslipp, sa Martin Norman fra Follow This, på talerstolen.

På vegne av aksjonæren foreslo han at selskapet skulle sette enda sterkere krav til klimagassutslipp.

– Jeg har fulgt selskapet tett. Jeg har sett hvor flinke dere er til å kommunisere og manøvrere. Men jeg skulle ønske at dere brukte like mye ressurser til å få til det grønne skiftet, la han til.

Også Greenpeace og WWF (Verdens naturfond) kom med et lignende aksjonærforslag.

– Jeg tørr påstå at Helge Lund var Norges dyreste ansettelse noensinne, sa Ragnhild Waagaard i WWF, og viste til Equinors feilslåtte utenlandsprosjekter.

– Det er oppsiktsvekkende at Equinor ønsker å øke utslippene i porteføljen med 22 prosent innen 2030. Selskapets klimaløsninger er fossile løsninger, hevdet hun fra talerstolen, mens konsernsjefen og andre fulgte innlegget med steinansikt.

Ledelsen i selskapet satt fremst på scenen. F.v: Siv Helen Rygh Torstensen, Tone Lunde Bakker, Jan Erik Reinhardsen, Anders Opedal og Marthe Johansen Hanasand.

Fordi selskapet er for fossiltungt mente hun at Equinor ville tape 50 milliarder kroner når verden skal gjøre seg uavhengige fra fossil energi.

Også Besteforeldrenes klimaaksjon hadde sendt inn et aksjonærforslag. De foreslo at selskapet skulle erklære den norske delen av Barentshavet som en frivillig eksklusjonssone. Dette ville bety at leting eller prøveboring ikke skulle gjennomføres i området.

Alle aksjonærforslagene ble nedstemt av generalforsamlingen.

– Kan man da se bort fra dem som ønsker å dytte selskapet enda lengre?

– Vi er stort sett enige om målet, men vi er litt uenige. Alle er enige om at vi skal nå Parisavtalen. Derfor har vi fokusert på utslippene vi kan gjøre noe med, de skal vi redusere med 50 prosent innen 2030, svarer Opedal om alle de nedstemte forslagene.

– 20 prosent av disse 50 skal skje med LNG-effektivisering, 20 prosent ska gjøres gjennom nedstenging av felt og resten med elektrifiseringstak, avslutter han.

Publisert: