Norge utenfor historisk havvindssatsning: – Vi blir sett på som en lillebror

Interesseorganisasjonene skulle gjerne sett at Norge deltok i den europeiske havvindsatsingen. – Våre europeiske naboer har kommet mye lengre enn oss, sier administrerende direktør Olav Hetland i Vårgrønn.

Regjeringen har lansert ambisjoner om å bygge ut havvind med en kapasitet på 30 gigawatt (GW) innen 2040. I første fase skal det bygges ut 1,5 GW. Samtidig har fire andre nordsjøland lansert planer om 65 GW havvind i 2030 og 150 GW innen 2050.
Publisert:

Forrige uke møttes ledere fra Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia til et toppmøte om havvind hvor de lanserte en historisk satsing i Nordsjøen. Vindmøller med en kapasitet på 150 gigawatt skal bygges ut innen 2050.

Denne satsingen er ikke Norge med på. Norge har derimot en egen satsing med ambisjoner om å tildele områder hvor 30 gigawatt kan bygges innen 2040.

– Det er positivt å se hvordan Europa satser på havvind som den storskala fornybar energikilden som skal dekke Europas kraftbehov og energiomstilling, og vi skulle gjerne sett at Norge deltok på toppmøtet sist uke, sier Hetland.

– At Norge ikke ble invitert illustrerer at vi foreløpig blir sett som lillebror når det gjelder havvind, sier han.

Vårgrønn er resultatet av at det norske oppkjøpsfondet Hitecvision og italienske Eni som i 2020 gikk sammen om en industriell storsatsing innen fornybarsektoren. Selskapet bygges opp med hovedbase i Stavanger.

– Industrien er klar

Hetland påpeker at Norge har teknologimiljøer og et næringsliv som vil være med på satsingen som nå skjer i Europa.

– Europa kommer til å trenge enorme mengder fornybar energi i tiårene fremover, og dersom norske aktører skal ha mulighet til å ta markedsandeler i den utviklingen må vi komme videre i de norske prosessene, sier han.

Olav Hetland, administrerende direktør i Vårgrønn.

– Hvis ikke blir vi blåst av banen før kampen har begynt, sier Hetland.

Vårgrønn ønsker at Norge skal bygge ut 50 gigawatt innen 2050, og ikke minst at regjeringen skal utlyse flere områder i Nordsjøen slik at selskapene kan komme i gang med arbeidet.

Enn så lenge er det kun 1,5 gigawatt med havvind som er planlagt utlyst i Norge, og totalt er planen å lyse ut 4,5 gigawatt i to områder.

Til sammenligning har Storbritannia gitt ut lisenser for rundt åtte gigawatt, Skottland for 25 gigawatt og New York for rundt seks gigawatt.

– Industrien er klar så nå er det viktig å få til en snarlig utlysning for både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, og øke kapasiteten i de allerede åpnede områdene.

Les også

Norge blir ikke med på historisk havvindsatsing i Nordsjøen

Vil at Norge skal følge opp samarbeidet

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, er fornøyd med den norske regjeringens ambisjoner om 30 gigawatt havvind innen 2040, men forventer konkrete tiltak og målsettinger snarlig.

– Om dette skal være realiserbart, kreves det også at Norge samarbeider med EU og med nordsjølandene, blant annet i utvikling av nettinfrastruktur, sier han.

– Det er viktig at vi følger opp det europeiske samarbeidet og initiativet som nå er tatt av Tyskland, Nederland, Belgia og Danmark, sier Almlid.

Han mener europeisk samarbeid er nøkkelen til å nå klimaambisjonene og samtidig redusere avhengigheten av russiske energileveranser.

En rekke land i Europa har økt sine mål for havvind:

  • Storbritannia har nå et mål på 50 gigawatt
  • Nederland har et mål på 22 gigawatt
  • Tyskland har et mål på 30 gigawatt
  • Belgia har et mål på 8 gigawatt
Dette kartet fra bransjeorganisasjonen Wind Europe viser installert havvindkapasitet i Europa. De blå søylene er hvor mange gigawatt som er installert, og de røde søylene viser vindkraftens andel av strømetterspørselen i landene i prosent.

Ambisjoner må følges opp

Talsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor mener de norske ambisjonene er oppløftende og gir et viktig signal om forutsigbarhet og langsiktighet.

– Norge har et stort potensial for havvind, både med tanke på arbeidsplasser, verdiskapning og krafteksport. For at vi skal komme i gang med storskala produksjon og utløse det potensial som ligger der, er det viktig at ambisjonene blir fulgt opp med et konkret rammeverk, sier han.

Eidsvold mener det er god fremdrift i norsk havvindsatsing, og har forståelse for at Norge ikke ble med på den europeiske satsingen.

– Som jeg forstår det, så er dette et initiativ fra Danmark i EU. Sånn sett er det ikke så rart at Norge ikke ble invitert. Det pekes samtidig på Nordsjøsamarbeidet, hvor Norge er med, og der er det naturlig at Norge spiller en rolle der fremover.

Equinor har som mål om å installere 12 til 16 gigawatt med fornybar kapasitet innen 2030, og to tredjedeler av dette innen havvind.

– Hvordan ligger dere an og hva skal til for å nå dette målet?

– Det er et ambisiøst mål, men vi er komfortable når det gjelder fremdriften og har allerede sikret oss to tredjedeler av det vi trenger, sier Eidsvold.

Les også

Ønsker byggestart for havvind i 2027: Vindbransjen vil tredoble statens mål

Publisert: