Kjemperesultat for Equinor: – Nå er det bånn gass igjen på norsk sokkel

Nå svinger det så godt av olje- og gassindustrien at Equinor-tillitsvalgt forventer at det drypper godt på de ansatte etter superinntekter til Equinor.

Troll-feltet sørger for 8 prosent av gassen som brukes i Europa og er en av Equinors sterke bidragsytere til et godt kvartalsresultat.
Publisert: Publisert:

– Prisene har vært gode, men vi har også høy oppetid på anleggene. Dette viser at folk i Equinor jobber hardt, sier Bjørn Asle Teige, leder og konserntillitsvalgt for Safe i Equinor.

Grovt sagt sier Teige at Equinor nå tjener like godt med en oljepris på 60 dollar fatet som selskapet gjorde da prisen var 100 dollar. Men han er snar med å understreke at folk i Equinor absolutt har bidratt svært godt i arbeidet for å ha mer oppetid på anleggene.

Bjørn Asle Teige, leder og konserntillitsvalgt for Safe i Equinor.

Skryt fra Stavanger-ordføreren

Og når det går godt for Equinor, går det gjerne også godt for Stavanger. Noe Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, Ap, kan skrive under på. Hun er helt enig i at alle Equinor-ansatte kan klappe seg på skulderen for det gode resultatet.

– Direkte gir dette økte inntekter til staten i form av skatteinntekter og direkte via eierskapet. Videre øker dette muligheten for økte investeringer innenfor fornybarsektoren som har store forventninger til framover. Her er det direkte ringvirkninger for Stavanger, siden Equinor har store deler av fornybarsatsingen ved hovedkontoret i Stavanger, sier Stavanger-ordføreren og legger til:

– Mye går godt i Stavanger for tiden. Det skyldes ikke bare olje- og gassbransjen, men næringslivet generelt. Vi har for eksempel ikke hatt så mange førstegangsetablerere i byen på mange år som vi har hatt i år. Næringslivet gjør en formidabel jobb, og folkene som jobber i bedriftene står på. Da må også vi legge til rette for at byen er attraktiv å bo i, påpeker Kari Nessa Nordtun.

Les også

Venter tidenes Equinor-resultat på nær 70 milliarder kroner i tredje kvartal: – Det er rekordhøyt

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, Ap.

81,7 milliarder kroner

Equinors konserndirektør Anders Opedal la onsdag morgen fram et knallsterkt kvartalsresultat for selskapet. Resultat før skatt er på 9,77 milliarder dollar. I norske kroner er resultatet 81,7 milliarder kroner – noe som er det beste noensinne.

I den forbindelse uttalte Opedal at resultatet skyldes høye råvarepriser, god kostnadskontroll og solid drift. Han opplyste samtidig at selskaper styrker balansen og forbedrer justert netto gjeldsgrad til 13,2 prosent.   

– Den globale økonomien er på vei opp igjen, men vi er forberedt på svingninger i markedet knyttet til virkningene av pandemien, sa Opedal.

Les også

– Bekymret for ny Equinor-smell

Konserndirektør Anders Opedal i Equinor.

– Forventer lønnsvekst for de ansatte

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige I Equinor på sin side er også rask med å legge til at enhver krise er med på å føre mer penger over til kapitaleierne. Teige mener at både oljekrisen fra 2014 til 2017 og koronapandemien ytterligere har forsterket dette bildet.

– Nå mener vi det er grunn til å forvente en betydelig reallønnsvekst for de ansatte og en klar økning av den årlige bonusen. Når det går så godt, må det også merkes av de ansatte som jobber hardt hver dag for at Equinor skal oppnå gode resultater, sier Teige og legger til:

– Equinor er også inne i en fase med relativt høy gjennomsnittsalder og mange skal ut i pensjonistenes rekker i årene som kommer. Vi er derfor også tydelige på at selskapet bruker de gode tidene til å rekruttere ganske godt de neste årene.

– Er det noen farer når det nå går så godt igjen?

– Det er jo viktig at vi ikke glemmer snubletrådene, men setter tæring etter næring. Det er også selvsagt en del spenning knyttet til gassprisen framover, og hvilke roller Russland og Opec tar på seg med relativt høye olje- og gasspriser. Men vi ser jo generelt at det er en enorm etterspørsel etter energi i verden for øyeblikket, sier Teige.

Les også

Oljearbeidere ønsker å droppe SAS

– Beste siden 1979

Energianalytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy i Stavanger sier at det er flere effekter som slår inn samtidig som gjør at oljeselskaper leverer gode resultater for tiden.

Globalt går det veldig godt for oljeselskapene, og de børsnoterte oljeselskap ligger an til å levere de beste resultat i år noensinne, og en må tilbake til 1979 for å finne forrige rekord for alle oljeselskapene da oljeprisen var 115 dollar fatet, målt i dagens verdi. Oppgangen skyldes ulike faktorer, sier Guldbrandsøy og lister opp:

  • Kostnader er kuttet.
  • Mindre brukes på investeringer.
  • Høye oljepriser og ekstremt høye gasspriser.

Han trekker selvsagt fram at gassprisene den siste måneden er økt med rundt ti ganger siden samme tid i fjor, noe som er fem ganger over normalnivået.

– Det er klart at dette er med på å dra opp inntjeningen betydelig. Videre framover forventer vi høy aktivitet på norsk sokkel med mange prosjekter som arbeides fram for å rekke leveringsfristen innen 2022 som myndighetene satt i koronapakken. Så det er bånn gass igjen på norsk sokkel nå, sier Guldbrandsøy.

Tore Guldbrandsøy, energianalytiker hos Rystad Energy.
Les også

Ny oljeskatt: – For nye felt ser dette gunstig ut

– Kan bruke mer på fornybart

–Hva med leverandørene som måtte tåle mye av støyten da oljeselskapene kuttet?

– Selskapenes kostnader er redusert, noe som har rammet leverandørene. For at de igjen skal ta del i oppturen, vil de nok prøve å reforhandle langsiktige kontrakter inngått i nedgangstidene, som kan virke urimelige hvis kostnader på innsatsfaktorer har økt, som for eksempel økningen vi har sett i stålpriser. Bedre mulighet er det ved inngåelse for nye kontrakter på områder hvor det er knapphet i leveransekapasitet. Men økt aktivitet vil uansett være svært positivt for leverandørindustrien, sier Guldbrandsøy.

Guldbrandsøy peker videre på at gode inntekter gir olje- og gasselskapene bedre muligheter til å ruste seg for framtiden og gir gode forutsetninger for å ha flere bein å stå på, i tillegg til det tradisjonelle innenfor olje- og gassegmentet.

– Nå har selskapene gode muligheter til å bruke mer penger på fornybar og prosjekter innenfor vindkraft, batteri, karbonfangst og -lagring og hydrogenproduksjon. Allerede neste år forventer vi at prisene på olje og gass normaliserer seg noe. Hvor rask prisnedgangen på gass går, avhenger om vinteren blir tørr og kald eller våt og varm, sier Guldbrandsøy.

Publisert: