– Folk slutter i Equinor for å skru sykler

Ett år etter den dramatiske Melkøya-brannen får Equinor kritikk for at det ikke er ryddet opp i forholdene med bemanning og kompetanse.

I slutten av september 2020 var det en stor brann på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest.
Publisert:

– Dette er kjent materie, dessverre, sier Terje Nilsen, Industri Energi-tillitsvalgt ved Hammerfest LNG, Melkøya, til Aftenbladet etter den siste tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet.

– Vi har brukt mye tid på å komme der vi er i dag. Slik jeg vurderer situasjonen, har innsparingene hatt sin pris. Vi har ikke klart å være konkurransedyktige, og folk slutter hos oss for å skru sykler i et sykkelverksted i stedet, sier Nilsen.

Insekter satte fyr på Melkøya

I september i fjor brant det på LNG-fabrikken på Melkøya. Brannen ble av Petroleumstilsynet vurdert som en svært alvorlig hendelse med stort ulykkespotensial.

Brannen oppsto som følge av selvantenning i forfiltre grunnet oppsamling av insekter (biomasse).

Filteret hadde ikke blitt skiftet siden mai 2015, på grunn av endrede vedlikeholdsrutiner. Etterpå var tillitsvalgte lokalt og på forbundsnivå i Industri Energi, Safe og Lederne svært kritisk til kostnadskuttene som de mente var en av de bakenforliggende årsakene til hendelsen.

Senere innrømmet konsernsjef Anders Opedal i Equinor at kostnadskutt kunne hatt betydning for alle de uønskede hendelsene Equinor hadde opplevd de siste årene.

Les også

Equinor-sjefen bekymret for ustabil omstilling

Starter opp i mars 2022

I et tilsyn som Petroleumstilsynet gjennomførte i tidsrommet 11. mai til 7. oktober viser at Equinor verken har tilstrekkelig kompetanse eller ressurser ved LNG-anlegget på Melkøya.

Anlegget i Hammerfest gjør naturgass flytende ved hjelp av nedkjøling.

Petroleumstilsynet, Ptil, har funnet to avvik hos Equinor:

  • Nødvendige ressurser
  • Tilrettelegging av arbeidet

– Vi bekrefter at vi har mottatt rapport etter tilsyn fra Petroleumstilsynet og har som stadfestet i brevet fra Ptil allerede iverksatt to prosjekter. Vi vil innen fristen fra Ptil 12. januar svare på hvordan og hvilke tiltak som skal bidra til å lukke avvikene. Vi jobber med å klargjøre anlegget for oppstart med over 1 000 personer i arbeid. Planlagt produksjonsstart er 31.mars 2022, sier pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor.

Les på E24+

Får vi enda høyere strømpriser når sokkelen elektrifiseres?

Underbemanning

Petroleumstilsynet skriver videre at anlegget over tid har hatt for lav bemanning i drift, vedlikehold og teknisk. Selv om det fra anlegget over flere år er meldt inn om behov for etter-rekruttering og robustgjøring av organisasjonen, er dette ikke gjort:

«Equinors rekrutteringsprosess er rigid og har ført til forsinkelse i arbeidet med å erstatte personell som har sluttet. Det har blant annet blitt trukket fram at man har et krav om at man skal utlyse internt før man får gå eksternt. Det ble uttrykt at det har vært få, eller ingen, interne søkere på stillinger.»

«Selskapets retningslinjer for ekstern rekruttering, i kombinasjon med samtidig press i arbeidsmarkedet i Nord-Norge, har ført til at det over tid ikke har vært tilstrekkelige ressurser, både i antall personer og med hensyn til kompetanse i alle ledd i organisasjonen, skriver Petroleumstilsynet i sin rapport.»

Når det gjelder tilrettelegging av arbeid, skriver Petroleumstilsynet at det ikke har blitt sikret at de ressursene som er nødvendige for å utføre de planlagte aktivitetene har blitt stilt til rådighet. Videre peker Petroleumstilsynet på:

  • Manglende tillit til overordnet ledelse.
  • Gap mellom flere ledersjikt og utførende personell i forståelsen av den. operative virkeligheten.
  • Silotenkning og avdelingsvis styring i «egne bobler».
  • Uklarheter knyttet til roller og ansvar i organisasjon.
  • Vanskelig å bringe dårlige nyheter oppover i organisasjonen.
Les også

Kyllingstad om budsjettkutt: – Svært lite forståeleg

30 lærlinger

Når det gjelder rekruttering, forteller Lise Andreassen Hagir at selskapet rekrutterer jevnlig, både lærlinger og erfarne fagarbeidere.

– Vi har til enhver tid rundt 30 lærlinger på Hammerfest LNG.

– Akkurat nå søker vi etter flere fagarbeidere for hele vår landanleggsvirksomhet. Søkertallene er gode, og 70 – 90 personer forventes ansatt i løpet av første kvartal 2022. For Hammerfest snakker vi om mellom 10 og 15 nye ansatte, og vi samarbeider tett med kommunen og øvrige aktører i bransjen når det gjelder rekruttering og utvikling, sier hun.

Les også

– Bekymret for ny Equinor-smell

– Vanskelig framover

Nilsen sier at det er problematisk at Equinor mister så mye folk som har opparbeidet seg kompetanse. Han mener det er åpenbart at selskapet ikke har klart å stable på beina de incentivene som skal til for at folk blir værende i jobben.

– Tøff konkurranse fra en rekke ulike næringer og satsingsområder i Finnmark, gjør at situasjonen framover også blir vanskelig med tanke på å få fatt i nok og kompetent arbeidskraft, påpeker Nilsen.

Rundt 500 mennesker, inkludert kontraktører, arbeider ved LNG-anlegget når anlegget er i normal drift.

– Vi har blødd kompetent arbeidskraft til andre, uten gode systemer til å erstatte. Plan for bemanning har begynt, og det er gjort en analyse når det gjelder å bli mer robust og hvilke bemanningsrammer vi skal ha for drift og vedlikehold og hva som blir gjort ved avganger. Men det store spørsmålet er hvor arbeidskraften skal hentes fra. På kort sikt berger vi oss med høy overtidsbruk. Men generelt kan den vanskelige situasjonen for å få tak i høykompetent arbeidskraft til Finnmark bli et spørsmål som må løftes på nasjonalt nivå, sier Nilsen.

Publisert: