Skulle pensjoneres: Nå får Statfjord leve videre

Equinor og partnerne skulle egentlig begynne å stenge ned første del av det gigantiske Statfjord-feltet i 2022. Nå blåser man nytt liv i oljekjempen for å holde liv i den frem mot 2040.

Statfjord A-plattformen
Publisert:

Equinor og partnerne på Statfjord-feltet har nå besluttet å forlenge levetiden til Statfjord-feltet frem mot 2040, ifølge en melding fra Equinor.

Dermed blåser man enda mer liv i feltet som allerede har eksistert nesten dobbelt så lenge som man opprinnelig trodde da feltet kom i produksjon i 1979.

Så sent som i fjor var planene at Statfjord A-plattformen skulle pensjoneres i 2022 og at Kværner skulle få oppdraget med å demontere og hugge opp installasjonen på verftet sitt på Stord. Nå skal Statfjord A få leve videre til 2027.

Når det gjelder Statfjord B- og C-plattformene så var planen i fjor at de i hvert fall skulle få leve til 2025. Nå har man besluttet at de skal fortsette driften til etter 2035.

Statfjord-feltet ligger i Tampen-området i Nordsjøen på grensen til britisk sokkel og Norge eier 85,47 prosent. Det er ett av Norges største og har levert over fem milliarder fat, noe som ble markert i 2016 da milepælen ble nådd.

Ifølge Equinor har Statfjord-feltet gjennom 40 år gitt brutto inntekter på rundt 1.600 milliarder kroner og nesten seks milliarder fat er produsert.

Les på E24+

Dette er oljefeltene i Vår Energis megadeal med Exxon

– Et eventyr

Statfjord-feltet holder hvert år liv imellom 4.000 og 5.000 årsverk hos oljeselskapene og leverandørene, og de tillitsvalgte er glade for at det nå blir mer å gjøre i mange år fremover:

– Jeg snakker på vegne av alle foreningene i Equinor når jeg sier at vi er glade for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år, som betyr økt sysselsetting og mer verdiskaping, det er jo et eventyr, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor, i pressemeldingen.

– Arbeidsplassene på sokkelen er meget lønnsomme og er viktige for Norge, så dette er en god beslutning for oss, sier Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt og leder av Industri Energi i Equinor, i meldingen.

Den norske oljegiganten har i lengre tid jobbet med å gå gjennom feltene sine på norsk sokkel for å se hvor lenge de kan leve, hvilke som etter hvert må legges ned og hvilke man kan investere i for å forlenge levetiden og få ut mer olje og gass.

– Vi har et ansvar ovenfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden, sier konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund i en uttalelse.

Han mener feltet har vært en «hjørnestein» for utviklingen av den norske oljenæringen.

– Det er derfor gledelig at vi nå, sammen med våre partnere, kan forlenge produksjonsperioden og fortsette verdiskapingen, sier Nylund.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) synes nyheten om at Statfjord får leve videre er «svært gledelig» og mener det vitner om «ressursutnyttelse på sitt beste»:

– Den forlengede levetiden betyr at viktige arbeidsplasser videreføres, fremtidige oppdrag til bedrifter på fastlandet og ikke minst mer verdiskapning som kommer samfunnet til gode, sier Listhaug i en uttalelse til E24.

– Det er imponerende at operatørene på sokkelen stadig finner nye måter å utnytte infrastrukturen på i de mer modne feltene. Dette reduserer kostnadene betydelig, og bidrar til at Norge i lang tid fremover kan fortsette å levere energi som verden etterspør stadig mer av, sier partifelle Terje Halleland, i Stortingets energi- og miljøkomité.

Les også

Nå er pengemaskinen i Nordsjøen åpnet: – Jeg synes 900 milliarder blir litt kjipt å si, så jeg runder opp til 1.000

100 nye brønner og utslippskutt

Den nye planen for Statfjord har blitt vedtatt etter at man har gjort en stor kartlegging av undergrunnen til Statfjord-området. Den viser ifølge Equinor at det fortsatt er et stort potensial igjen i området.

Det er Vår Energi, Spirit Energy, Wintershall DEA, Idemitsu og statens oljeselskap Petoro som eier Statfjord sammen med operatøren Equinor. Equinor (den gang Statoil) overtok operatørskapet for gigantfeltet i 1987 fra ExxonMobil som var selskapet som fant feltet.

For å få ut mer olje og holde liv i Statfjord skal man nå bore rundt 100 nye brønner i Statfjord-området, opplyser Equinor. Til sammenligning planlegger man foreløpig å bore til sammen 48 på det splitter nye gigantfeltet Johan Sverdrup.

Ved å bore alle de nye brønnene håper man å klare å opprettholde dagens produksjonsnivå på Statfjord til etter 2025, noe som «vil kreve vesentlig investeringer og oppgraderinger av de tre plattformene», opplyser Equinor.

Selskapet lover også at Statfjord-feltet skal innfri konsernets nye klimamål som ble kjent søndag: Utslippene på norsk sokkel skal kuttes med 40 prosent innen 2030 og skal ned mot null i 2050.

I den nye planen for Statfjord ligger det derfor inne en egen plan for å kutte utslippene fra feltet med «mer enn 40 prosent» innen 2030 gjennom blant annet energieffektivisering og konsolidering av infrastruktur. Det skjer blant annet ved at man fjerner unødvendige rørledninger og prosesskapasitet man ikke lenger trenger, og samler produksjonen.

– Det er god samfunnsøkonomi i å utnytte den infrastrukturen vi har investert i på norsk sokkel, for å få mest mulig ut av fellesskapets ressurser. Dette jobber våre folk på sokkelen med hver dag. Men vi må møte klimautfordringen og jobbe enda hardere for å redusere utslippene fra produksjonen, dette blir viktigere for petroleumsindustrien fremover, sier Per Martin Labråthen i Industri Energi.

Sjef for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, har gitt grønt lys for at Statfjord skal få leve videre. Her er han avbildet i 2016 da oljefat nummer fem milliarder var hentet opp fra havdypet.
Les også

Equinor, LO og NHO sammen om nytt klimamål: Norsk sokkel skal bli utslippsfri

Oppretter ny «senfase»-divisjon

Selv om oljenæringen i Norge fortsatt bygger ut nye funn, og statsminister Erna Solberg så sent som tirsdag åpnet det splitter nye gigantfeltet Johan Sverdrup, så har norsk sokkel gått over i en moden fase.

Selv om det kommer nye prosjekter og gjøres nye funn, så regner Equinor-sjef Eldar Sætre likevel med at norsk oljeproduksjon vil mer enn halveres frem mot 2050.

Grunnen er at olje- og gassbrønner hele tiden produserer mindre og mindre over tid, slik at man må inn med tiltak eller gjøre nye funn for å bremse nedgangen.

Etter hvert som flere og flere felt på sokkelen begynner å trekke på årene og flere går mot slutten av sin levetid har Equinor nå valgt å opprette en egen «senfaseenhet» i selskapet.

«Den nye enheten skal utvikle nye måter å jobbe på for sikker og effektiv drift med lave karbonutslipp fra senfasefelt på norsk sokkel. Den nye enheten vil være viktig for å sikre best mulig ressursutnyttelse fra Equinors norske olje- og gassfelter», skriver selskapet.

Enheten vil også få ansvaret for å håndtere og utvikle kompetansen på hvordan man skal fjerne installasjoner på sokkelen, inkludert Veslefrikk- og Heimdal-feltene.

Les også

Vil investere 50 milliarder på 10 år for å nå klimamålet: Utslippsversting kan bli fullelektrisk

Publisert: