Norges Bank venter høyere oljeinvesteringer i 2019

Norges Bank jekker opp utsiktene for oljeinvesteringene i 2019 og 2020, men venter lavere investeringer i 2021 og 2022 enn banken anslo i mars.

JEKKER OPP: Norges Bank jekker opp forventningene til oljeinvesteringene i 2019 og svakt opp for 2020, men venter lavere investeringer enn tidligere anslått i 2021 og 2022. Dette er boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet, som ble installert i 2017.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i sentralbankens andre pengepolitiske rapport for året.

Banken venter at investeringene i olje og gass øker med 14 prosent i 2019 og én prosent i 2020, mens banken i mars hadde ventet en økning på henholdsvis 12,5 prosent og én prosent i år og neste år.

– Anslåtte investeringer i år og neste år er høyere enn i forrige rapport, mens anslagene for 2021 og 2022 er lavere. Vi har økt anslagene for 2019 og 2020 i lys av den siste investeringstellingen, særlig for felt i drift, skriver Norges Bank.

– Nedjusteringen for 2021 og 2022 skyldes at olje- og gassprisene har falt siden mars og at noen utbygginger ser ut til å komme i gang senere enn anslått i forrige rapport, påpeker sentralbanken.

Feltene som vil komme senere i gang enn tidligere ventet er Fogelberg, Garantiana og Noaka/Krafla, ifølge Norges Bank.

Les mer: Steile fronter i Nordsjøen: Equinor-sjefen avviser blankt Aker BPs plattformløsning

Les også

Dette betyr rentehevingene for deg: Flere tusen ekstra i året

Enighet om nedgang på sikt

I 2021 skal oljeinvesteringene ned med tre prosent, og i 2022 skal de ned med seks prosent, ifølge sentralbankens ferske anslag.

I mars ventet banken derimot et fall på én prosent i 2021 og et fall på seks prosent i 2022.

Tidligere har bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass spådd solid oppgang i investeringene i 2019, mens de skal falle i årene som følger.

I januar ventet bransjeorganisasjonene investeringer på 184,5 milliarder i år, fallende til 182,5 milliarder i 2020, 168 milliarder i 2021, 156,5 milliarder i 2022 og 141,5 milliarder i 2023.

Les også

Norges Bank setter opp styringsrenten til 1,25 prosent

Kostnadskutt og høyere priser

Investeringene i oljenæringen har tatt seg opp i 2018 og 2019, etter et markert fall mellom 2013 og 2017, påpeker sentralbanken. Årsaken er store kostnadskutt, koblet med høyere priser på olje og gass etter en foreløpig bunn tidlig i 2016.

Ifølge Norges Bank er nye utbygginger nå lønnsomme ved en oljepris på 10–35 dollar fatet, noe som er godt under det oljeselskapene venter av oljeprisen på lang sikt.

– Oljeselskapene har derfor satt i gang en rekke utbygginger på nye og eksisterende felt siden 2016. De vil trolig sette i gang over
20 utbygginger i prognoseperioden dersom olje- og gassprisene utvikler seg om lag som lagt til grunn i denne rapporten, skriver Norges Bank, som legger til grunn en oljepris på 58 dollar fatet ved utgangen av 2022, i tråd med det markedet forventer.

Les også

Sjeføkonom om rentehevingen: – Det var ikke behov for dette nå

– De fleste av de kommende utbyggingene er imidlertid små sammenlignet med utbyggingene som pågår, noe som har sammenheng med at det er gjort få store funn de siste årene, skriver Norges Bank.

Banken venter at investeringene i utbygginger faller etter hvert, særlig mot slutten av perioden frem til 2022. Leteutgiftene skal derimot videre opp.

– Utgiftene til leting økte med 4 milliarder kroner i fjor etter å ha blitt nesten halvert fra 2013 til 2017. Vi anslår at leteinvesteringene vil øke ytterligere fremover, drevet av fallet i borekostnadene siden 2013 og utsiktene for olje- og gassprisene, skriver Norges Bank.

STIGENDE INVESTERINGER: Norges Bank jekker opp forventningene til oljeinvesteringene i 2019 og 2020, men justerer noe ned for de to følgende årene i sin andre pengepolitiske rapport for 2019.
Publisert: