Okea med rekordresultat i fjerde kvartal

Oljeselskapet Okea fikk et resultat etter skatt på 324 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, opp fra 283 millioner kroner i fjerde kvartal 2021.

Yme-feltet, hvor Okea skriver ned verdier på 200 til 300 millioner kroner i fjerde kvartal.
Publisert:

Tirsdag åpnet oljeselskapet regnskapsbøkene for fjerde kvartal 2022. Der melder selskapet om nye rekorder i resultatet etter skatt.

Okea melder om driftsinntekter på 1,66 milliarder kroner i fjorårets fjerde kvartal, ned fra 1,73 milliarder kroner på samme tid i 2021.

Selskapet skriver ned verdien av Yme-feltet med 200 til 300 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette skyldes hovedsakelig en lavere forventning for aktiviteten på plattformen i 2023. Ingen ytterligere endringer i utvinnbare reserver er forventet, skrev selskapet i en melding tidligere i januar hvor det varslet at det ville komme en nedskrivning.

Oljeselskapet vil betale utbytte på én krone per aksje 15. mars i år, som blir totalt 104 millioner kroner. Styret har på ny bekreftet sine planer om å opprettholde det kvartalsvise utbyttet på én krone per aksje hvert kvartal i 2023, skriver selskapet.

Okea produserte 19.887 fat per dag i fjerde kvartal, mot 16.038 fat per dag i samme kvartal i fjor.

– Vår produksjon forventes å øke med 40–50 prosent det kommende året, og Okea er fortsatt godt posisjonert for å videreføre våre vekstambisjoner og levere verdi, sier Okea-sjef Svein J. Liknes.

Ifølge kvartalsrapporten er det snakk om en produksjon på på 22.000-25.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2023.

Produksjonskostnaden vil komme noe ned sammenlignet med fjerde kvartal. Selskapet venter en kostnad på i overkant av 20 dollar per fat, sier finansdirektør Birte Norheim ifølge Infront TDN.

Les på E24+

Venter utbyttefest på 200 milliarder på Oslo Børs: – Uvanlig høye tall

På ny peker selskapet på hvordan krigen i Ukraina har ført til høye prisvnivåer i petroleums- og gassmarkedet, og hvordan dette har påvirket selskapet:

«Denne kritiske situasjonen har resultert i rekordhøye inntekter for Okea, men også betydelig og økt fokus på sikkerhetstiltak», skriver selskapet.

Selskapet venter at driftsinvesteringene i 2023, eksklusive kapitaliserte renter og leteinvesteringer, vil bli på mellom 1.700 og 2.100 millioner kroner.

Rekordhøye kvartalstall

Selskapet hadde rekordhøye inntekter fra driften i tredje kvartal i fjor, men tok en nedskrivning på 609 millioner etter «skuffende» utfordringer ved Yme-feltet.

Da kunne Okea melde om rekordhøye driftsinntekter på 2,14 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 1,03 milliarder kroner på samme tid i året før.

Okea er et lite Trondheim-basert oljeselskap med 3,4 milliarder kroner i markedsverdi på Oslo Børs.

Publisert:

Her kan du lese mer om