Equinors oljesøl skyldes feil fra 1975. Kan ha forurenset i flere tiår.

En 45 år gammel installasjonsfeil ble aldri rettet opp. Oljesøl er den nye normalen på Equinors anlegg på Mongstad, ifølge ansatte.

Oljesøl i vann ved Equinors raffineri på Mongstad.
Publisert: Publisert:

Equinor har brutt loven om forurensing på Mongstad. Miljødirektoratet retter kraftig kritikk mot selskapet. De vurderer å anmelde selskapet.

Anlegget er Norges største oljeraffineri. Der produseres bensin, diesel og flydrivstoff.

Men anlegget har over lang tid slitt med oljeutslipp. En 150-siders intern rapport forklarer hvorfor.

Anlegget har et system som renser oljeforurenset vann før det renner ut i sjøen. Da deler av systemet ble bygget i 1975, var det med klare mangler. Dette ble aldri rettet opp.

Feilene, og manglende vedlikehold, førte til omfattende oljelekkasjer fra oljedreneringssystemet til grunnen.

Equinor trodde imidlertid at utslippene ble unngått fordi de trodde systemene under anlegget fungerte som en barriere. Derfor har ikke lekkasjene blitt vurdert som forurensing.

Først nå ble olje fra den forurensede grunnen synlig. Den har nådd sikringsbassenget, som er siste stopp for vannet før det renner ut i fjorden. Her har oljen blitt fanget opp av en måler.

«Den nye normalen»

Oljesølet kan ha foregått over flere tiår, slår Equinors egne granskere fast.

  • Ute av syn, ute av sinn.
  • Gammel moro.
  • Oljetilsig er «den nye normalen».

Slik beskriver nåværende og tidligere ansatte situasjonen på Mongstad. Selv om rapporten ettertrykkelig slår fast:

«Der det for 45 år siden var en form for aksept for at olje gikk til grunn, er det i dag en nulltoleranse for dette.»

Olje i vannet og grunnen er skadelig for livet og organismene der. Miljødirektoratet har tidligere kalt inn Equinor-ledelsen til møter. De fryktet at de på toppen i selskapet ikke tok skade på ytre miljø alvorlig nok.

– Det er spesielt at vi må påpeke at dette er viktig, sa Harald Sørby fredag. Han er seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Equinor har pumpet opp 112.000 liter olje fra grunnen. Enda mer gjenstår.

Tillitsvalgt: – Skal ikke skje

Det ligger en rekke krav til grunn for Equinors tillatelse til å drive på Mongstad. Blant annet krav om forurensing. Hvem som fulgte opp disse kravene internt, var frem til 2019 ikke tydelig definert.

– Det er ikke bra i det hele tatt, sier Kjetil Gjerstad. Han er tillitsvalgt på Mongstad.

– Dette skal ikke skje. Det bør tas tak i. Det opplever jeg at de gjør. Equinor tar dette på alvor, legger han til.

Oppmerksomhet rundt klima, bærekraft og sikkerhet trumfer hensynet til forurensing, hevdes det i rapporten.

Har ikke forstått reglene

Det har ikke blitt jobbet systematisk nok med vedlikehold. Ansvarlige har ikke hatt oversikt. Selv om lekkasjepunkt ble oppdaget, ble ikke rørene under bakken erstattet.

Teknisk ansvarlig har ikke hatt fullstendig oversikt over hva oljedreneringssystemet blir brukt til, står det i rapporten.

– En har ikke forstått gjeldende miljøkrav godt nok på Mongstad. Det konkluderer granskingen med, sier Eskil Eriksen i Equinor.

– Er det ikke deres oppgave å få forstå reglene?

– Jo. Vi skal alltid drifte i henhold til gjeldende miljøkrav. Derfor har vi nå økt bevisstheten rundt dette.

– Uakseptabelt

Gjennom anleggets 45 år gamle historie har det blitt gjort en rekke kutt og omorganiseringer. I 2014 måtte 200 gå. Kort tid etter kom oljekrisen. Da måtte tusenvis av Equinor-ansatte sies opp.

I rapporten antydes det at lave marginer, kutt og stram økonomi har gått på bekostning av vannrensing og vedlikehold.

– Det er uakseptabelt. Når en ser at risikoen ikke er håndtert skikkelig, må vi lære av det, sier Gjerstad.

– Har det blitt kuttet for mye, eller på feil steder?

– Totaliteten har ikke vært god nok. Vi har bommet på ting vi skulle ha gjort. Da er det vanskelig å si at en ikke har gjort feil.

Gjerstad kommer videre med en påminnelse:

– Husk at vi bor i nærmiljøet. At vi ikke har hatt alt på stell treffer oss både som privatpersoner og som ansatte.

Publisert: