Hver tiende ansatte må gå i TGS

Seismikkselskapet sliper kutte-kniven etter markert svikt i inntektene.

RAMMES: TGS, som er et av verdens største seismikkselskaper, går ikke fri fra oljebremsen.
Publisert:

Mandag gjorde seismikkselskapet TGS det kjent at de må kutte i kostnadene på grunn av at inntektene nå svikter.

Selskapet iverksetter nå et kostnadsreduksjonsprogram som innebærer at mer enn ti prosent av de ansatte må gå.

Inntektene i første kvartal ventes å beløpe seg til rundt 172 millioner dollar, noe som er 23 prosent lavere enn i første kvartal i fjor.

Markedet har svekket vesentlig

Inntektene er lavere enn ledelsen forventer grunnet svakere ettersalg av seismikkdata i alle geografiske regioner.

– Etterspørselen etter seismikkdata har svekket seg vesentlig i løpet av de første tre månedene i 2015 og utsiktene til en bedring i markedet er fortsatt ganske usikker,

skriver selskapet i en oppdatering mandag.

Basert på samtaler med sine kunder og under forutsetning av at oljeprisen fortsatt vil være under press, tror TGS at selskapets inntekter i 2015 vil beløpe seg til rundt 630 millioner dollar, ned fra guidingen i januar på 750 millioner dollar.

Driftsresultat ventes å bli negativt påvirket av de lavere inntektene, men man vil delvis kompensere for dette gjennom kostnadsreduksjonsprogrammet.

Ufrivillig avgang

– Det er en kombinasjon av frivillig avgang, tidlig pensjon og oppsigelser. Oppsigelser utgjør en betydelig andel av dem som går, sier finansdirektør i TGS, Kristian Johansen, til E24.

Han ønsker ikke si eksakt fordeling mellom de ulike typene avgang, men at ufrivillig avgang utgjør en betydelig andel.
Selskapet har på verdensbasis 950 ansatte, 50 av de arbeider i Norge.
– I Norge har dette vært en prosess med de ansatte over en lengre tid, og de som slutter går på dagen, sier Johansen.

Les også

Seismikksjef om oljefallet: - Tror ingen så dette komme

Vil spare 10 millioner dollar

– Kostnadsreduksjonsprogrammet vil posisjonere selskapet for et mer utfordrende seismikkmarked, forårsaket av det kraftige fallet i oljeprisen, heter det i melding.

Selskapet vil ta engangskostnader relatert til programmet på rundt fire millioner dollar

i andre kvartal. Videre venter man seg at programmet vil føre til årlige besparelser på rundt 10 millioner dollar.

– I tillegg til reduksjonen i bemanningen har ledelsen tatt konkrete grep for å realisere ytterligere kostnadsbesparelser på driften i forhold til det opprinnelig 2015-budsjettet. Ledelsen vil fortsette å gå gjennom selskapets kostnadsstruktur og om det er nødvendig vil man ta ytterligere steg for å redusere kostnadene om markedet fortsetter å svekke seg, skriver selskapet videre.

– Tror ingen så fallet komme

– Jeg tror ingen så dette fallet komme, og jeg vil tro at de fleste er overrasket, sier konsernsjef i seismikkselskapet TGS, Robert Hobbs, da E24 spurte han om oljeprisfallet tidligere år.

Den gangen mente Hobbs at nedturen ville vare 18–24 måneder.

– Dagens oljeprisnivå er uansett ikke bærekraftig om man ser på de litt lengre etterspørselsutsiktene.

Les også

– Hvis det ikke allerede er det, så vil det bli kjøpers marked

Les også

- Tror ingen så dette komme

Les også

Ser lys i enden av tunnelen for oljeleverandørene

Publisert:

Her kan du lese mer om