Solstad Offshore frykter likviditetsskvis til vinteren: Ber om kreditorenes hjelp

Offshorerederiet Solstad Offshore, der John Fredriksen og Kjell Inge Røkkes Aker er store aksjonærer, frykter for en tøff vinter. Nå har de hyret inn rådgivere og invitert kreditorer til nye forhandlinger.

Supplyskip fra Solstad i opplag i Ålesund. Arkivbilde.
Publisert:

«Tross tegn på forbedringer i markedet for offshore-servicefartøy, og at man overholder inngåtte finansielle forpliktelser per tredje kvartal 2018, er det forventet at den kommende vintersesongen i Nordsjøen vil være utfordrende for selskapets likviditetsposisjon».

Det skriver offshorerederiet Solstad Offshore i en børsmelding mandag morgen. Rederiet som ble til gjennom sammenslåingen av Solstad, Farstad og Rem har Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen som to av de største aksjonærene.

På grunn av den pressede situasjonen har rederiet nå bestemt å sette i gang forhandlinger med kreditorene «for å forbedre den generelle likviditetssituasjonen og skape en robust langsiktig plattform for selskapet», skriver rederiet.

Solstad-aksjen startet med å falle over 17 prosent på Oslo Børs etter åpningen mandag.

Ifølge Solstad vil ikke forhandlingene påvirke driften, kundene, de ansatte eller leverandørene til selskapet.

Pengene renner ut

Hovedproblemet til Solstad Offshore og andre offshorerederier er kombinasjonen av lave rater (leiepris på skipene som de får fra kundene) og en høy gjeld. Det gjør at man ikke får inn nok penger til å dekke utgiftene til renter og avdrag.

Ifølge regnskapene til Solstad Offshore hadde rederikonsernet 28,8 milliarder kroner i rentebærende gjeld ved utgangen av juli, noe som var to milliarder lavere enn ett år tidligere. Samtidig satt selskapet med 1,4 milliarder kroner på bok.

Med dagens utfordrende marked og den høye gjelden tar det imidlertid ikke lang tid før selskapet trenger mer påfyll i kassen.

I første halvår brant selskapet av 519 millioner av kontantbeholdningen og sto altså igjen med de 1,4 milliardene ved utgangen av juli. Innhugget i kassen skyldes blant annet at kontantinntjeningen fra driften på 487,3 millioner raskt ble spist opp av rentebetalinger på 622,5 millioner og avdragsbetalinger på 648,9 millioner.

I tillegg ble det brukt 148,5 millioner på investeringer, og rederiet trakk av lånene sine for å få 408,8 millioner kroner inn på konto.

Les på E24+

Børskommentar: 46 båter er Solstad Farstads gordiske knute

– Det er for mange fartøy i markedet

– Generelt vil det bli en nedgang i antall rigger i arbeid mot vinteren som gir lavere aktivitet over vinteren og til våren hvor det igjen er ventet oppgang i rigger i arbeid, sier offshore analytiker Inge Moy i Westshore Shipbrokers.

– Det vil være en reduksjon i aktivitet både for ankerhåndteringsfartøy og plattform forsyningsskip. Egentlig ser det ganske likt ut som forrige vinter. Det er for mange fartøy i markedet og vi forventer at flere fartøy blir lagt i opplag, sier analytikeren.

Da Solstad Offshore la frem resultatene for første halvår i sommer kom det frem at selskapets inntekter hadde økt betydelig takket være økt aktivitet i Nordsjøen, Brasil og Australia. Selv om driften gikk i pluss, gikk rederiet med et betydelig underskudd på 787,5 millioner etter skatt.

Rederiet opplyste også at de ser på muligheter for alternative strategier og finansielle muligheter, som salg av skip, bli med felleseide foretak (joint venture), eller videre konsolidering i industrien.

Det har foreløpig ikke lykkes E24 å få en kommentar til saken fra Solstad Offshore.

Publisert:

Her kan du lese mer om