FORNØYD: Klima og Miljøminister Vidar Helgesen mener regjeringen og samarbeidspartiene har fått til mye.

Kommentar: Fremad, ikke revers

Hvis man skvulper rundt i den symbolpolitiske andedammen, får man lett vann i øynene.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Det er kanskje derfor Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Per Espen Stoknes ikke har fått med seg at regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti har gjort et taktskifte i klimapolitikken.

I 2013 overtok vi et stort gap mellom Norges faktiske utslipp og målene for 2020. Ifølge perspektivmeldingen er gapet redusert med rundt tre firedeler på fire år. I klimameldingen viser vi at samarbeidspartienes vedtatte klimapolitikk kan ta oss lenger enn 2030-målet.

Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Men vi skal ikke bli et lavinntektssamfunn. Derfor bygger vi grønn konkurransekraft for Norge.

** Vi har kraftfullt styrket Enova for å gi norske selskaper muligheter til å utvikle grønn teknologi og ta sine grønne løsninger til markedet.

** Vi har sikret en formidabel styrking av Innovasjon Norges grønne profil: Omtrent halvparten av Innovasjon Norges prosjekter er nå klima- og miljørettede.

** Vi har skjerpet kravet til systematisk klima- og miljøstrategi hos offentlige innkjøpere, og gjeninnført klageadgangen som de rødgrønne fjernet. Dermed blir kravene til offentlige innkjøpere mer enn en papirtiger.

Les også

Kronikk, Det Nye Norge, Per Espen Stoknes i MDG: Har du ikke noe å skryte av i Norge, Helgesen?

** Vi vil også gripe mulighetene i autonomi. Mens MDG i Oslo vil investere enorme beløp i ny trikketrasé langs Ring 2, vil Høyre ha førerløse el-busser. De vil komme på plass raskere enn en trikk, være billigere, mer fleksible og gi adskillig mindre støyforurensning. Det er ganske talende at MDG går for en løsning som først ble utprøvd i Wales i 1807, mens Høyre vil at Oslo skal være først med nye løsninger.

** Vi har etablert nye støtte- og incentivordninger for grønn skipsfart, stiller systematisk krav til null- og lavutslipp i fergeanbud, og skjerper kravene til cruise-trafikk i norske fjorder. Norge er så langt vi vet verdens første land med el-bilferge, el-fiskebåt, hydrogen-ferge, hybrid-cruiseskip og til og med elektrisk cargo-skip.

Stoknes har fått med seg at jeg lærte mye i California. Men jeg fremmet også norske, grønne skipsfartsløsninger for et interessert publikum. Fire av verdens fem største maritime batteriprodusenter er allerede etablert i Norge. Men vi vil ha mer. Hos Tesla la jeg vekt på at Norge er det beste vertsland for batteriproduksjon i Europa. Og i møter med Google og Apple presenterte jeg Norge som svært attraktivt for grønne datasentere. Vi har redusert el-avgiften for grønne datasentre og spennende prosjekter er på vei.

Rimelig og rikelig elektrisk kraft er et stort fortrinn. Og vi nøyer oss ikke med vannkraften. Vi har gitt klarsignal til bygging av Europas største landbaserte vindpark på Fosen: en klar beskjed om at vi ser at Norges fremtid er elektrisk.

Apropos elektrisk: Vi har sørget for at Hydro Karmøy kan lage verdens mest miljøvennlige aluminium. Det vil paradoksalt nok øke utslippene i Norge isolert sett, men er et enestående klimatiltak i global sammenheng. Og det gir grønn konkurransekraft.

Les også

Det Nye Norge, kronikk, Vidar Helgesen: Dette kan vi lære av Kina og California

Stoknes og MDG bør ta en titt på alternativet til de nåværende samarbeidspartiene. Regjeringen, Venstre og KrF ser at klima og konkurransekraft henger sammen, og vi ser at Norge henger sammen med Europa. Vi bygger kraftkabler til Tyskland og England.

MDG vil, sammen med Ap og Sp, ha formuesskatt. Det er virkelig dårlig politikk for grønn konkurransekraft: Norske oppstartsbedrifter, som skal levere fremtidens klimal øsninger, må betale en særskatt, mens utenlandske konkurrenter i Norge slipper unna.

Hvis man ønsker en fremtidsrettet klimapolitikk som styrker grønn konkurransekraft, må man også ønske omstilling og reformvilje. Som jeg skrev i mine observasjoner fra California og Kina: Vi må skru opp tempoet, og retningen må være fremover.

Publisert:

Her kan du lese mer om