Bare norsk seismikk i nye områder

Norske myndigheter har ikke fått et eneste signal om at russerne konkret planlegger å kartlegge petroleumsressursene nær den nye grensen til Norge.

Publisert: Publisert:

Det bekrefter olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) på telefon til NTB fra Moskva.

– Jeg får ingen signaler om russiske seismiske undersøkelser. Men jeg tror man må ta høyde for det som er avtalefestet og som ligger i delelinjeavtalen. Her er det en forutsetning om at hvis man gjør funn som krysser grensa, er det ressurser som skal utvinnes i fellesskap, sier Borten Moe.

Raskt ute

Fra norsk side starter kartleggingen av petroleumsressursene umiddelbart når avtalen trer i kraft. Fra 7. juli skal seismikkfartøyet R.V. Harrier starte sine undersøkelser i de norske delene av det som i 40 år var omstridt område mellom Norge og Russland.

Under sitt besøk i Russland har olje- og energiministeren hatt samtaler om framdriften i Stockmanprosjektet. Beslutningen om å bygge ut feltet er utsatt flere ganger.

– Utbyggingen er et viktig prosjekt både på norsk og på russisk side. Det er et av verdens absolutt største gassfelt som vil kunne bidra betydelig til verdens energiforsyning i mange, mange år framover, sier Borten Moe.

Enormt felt

Han viser til at de 3,8 milliarder kubikkmeter gass som skjuler seg under havbunnen på russisk side er like mye som det vi har av kartlagte ressurser på norsk sokkel til sammen.

Selv om den norske regjeringen har ytt en betydelig politisk innsats for å fremme Statoils deltakelse i utbyggingen, understreker olje- og energiministeren at avgjørelsen om feltet skal bygges ut er helt og holdent en kommersiell beslutning.

– Dette er et gigantisk prosjekt som ligger 55 mil fra land og på forholdsvis dypt vann. Så er det de rammevilkårene man oppnår, både hos Gazprom og hos russiske myndigheter, som kommer til å være avgjørende, sier Borten Boe.

Håp om utbygging

I møte med russerne sier Ola Borten Moe at han opplever en felles historie- og virkelighetsforståelse.

– Det er min klare oppfatning at man også på russisk side håper at man får en investeringsbeslutning på Stockman, sier Borten Moe til NTB.

Publisert: