Shell gjorde alvorlige regelbrudd i Norge

Kunne ført til storulykke.

FÅR SMEKK: Royal Dutch Shell med konsernsjef Peter Voser kritiseres av Petroleumstilsynet.
Publisert: Publisert:

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Shell pålegg på tre punkter etter brønnhendelse på Draugen i desember 2010. Hendelsen hadde storulykkepotensial, mener Ptil.

Hendelsen oppstod da Seawell jobbet med å erstatte en gassløftventil i brønnen 6407/9-A-01 på Draugen 4. desember 2010.

Operasjonen krever at brønnsikringsventilen først hentes ut av brønnen. Men i det brønnsikkerhetsventilen ble trukket gjennom ventiltreet, satte den seg fast. Gjenværende barriereelement i ventiltreet, øverste brønnventil, ble dermed blokkert.

Operatør Shell fikk normalisert situasjonen 8. desember. For å begrense risikoen ble brønnsikringsventilen kjørt tilbake i brønnen.

Deretter ble det satt inn to mekaniske broplugger over brønnsikringsventilen. Øvrige ventiler ble stengt, trykkprøvd og akseptert, forklarer Petroleumstilsynet.

Alvorlige regelbrudd

Brønnhendelsen førte ikke til personskader, og omfanget av de materielle skadene innvendig i ventiltreet var ikke kjent på tidspunktet for hendelsen.

Kun én gjenværende brønnbarriere mot hydrokarbonutstrømning fra brønnen utgjorde imidlertid at situasjonen førte til fare for storulykke, mener Ptil.

Hendelsen ble gransket, og granskningen avdekket en rekke alvorlige regelbrudd:

  • Mangelfull risikovurdering
  • Mangelfull styring
  • Mangelfulle brønnbarrierer
  • Mangelfulle brønnbarriereskisser
  • Mangelfull brønnkontroll
  • Mangelfull daglig rapportering av bore- og brønnaktiviteter

Får pålegg

Tidlig i april fikk Shell varsel om pålegg. Nå følger Petroleumstilsynet opp med å gi følgende pålegg, med frist til 1. juli:

  • Å vurdere samt etterprøve egne kriterier for å videreføre brønnintervensjon i 6407/9-A-01 samtidig med pågående utvinning fra øvrige brønner på innretningen i en nødssituasjon med bortfall av barrierer.
  • Å vurdere egne kriterier for å iverksette interne undersøkelser eller granskning av alvorlige hendelser med bortfall av barrierer i brønnområdet på Draugen-innretningen.
  • Å vurdere egne kriterier for forsvarlig brønnkontroll og behov for risikoreduserende tiltak ved gjennomføring av brønnintervensjon.

Syns du det du nettopp leste var interessant? Få flere lignende nyheter på e-post med Petromedias nyhetsbrev

Publisert: