Utvalg ledet av to tidligere statsråder: Vil stramme inn norsk oljepolitikk

Et utvalg ledet av to tidligere statsråder går inn for å stramme inn norsk oljepolitikk på grunn av global energiomstilling. Flertallet ønsker blant annet å begrense utdelingen av nye lisenser.

Cicero-sjef og tidligere finansminister Kristin Halvorsen har ledet Klimaomstillingsutvalget sammen med tidligere Høyre-statsråd Vidar Helgesen. Utvalget er satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse.
Publisert:

Det kommer frem i en rapport fra Klimaomstillingsutvalget, som er nedsatt av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse.

Utvalget ledes av tidligere Høyre-statsråd Vidar Helgesen og tidligere SV-statsråd Kristin Halvorsen.

Utvalgets flertall mener blant annet at det å dele ut færre lisenser på norsk sokkel kan bidra til å redusere risikoen for Norge for at det skal bli gjort ulønnsomme investeringer.

Forslet vil innebære at oljenæringen kun får tilbud om nye lisenser i områder nær eksisterende infrastruktur, og ikke noen lisenser i nye områder.

– Hensynet til klimarisiko og behovet for klimaomstilling tilsier nye rammebetingelser for norsk petroleumsindustri, sa utvalgsleder Vidar Helgesen på en pressekonferanse på Litteraturhuset i Oslo torsdag.

Tre grep i petroleumspolitikken

Majoriteten i utvalget har flere forslag som kan bidra til å legge om norsk petroleumspolitikk for å sikre at den er i takt med Parisavtalen og globale klimamål.

  • Flertallet i utvalget mener at det å begrense utdelingen av nye lisenser på norsk sokkel er en kostnadseffektiv metode for å begrense Norges risiko knyttet til omstillingen fra fossil økonomi til fornybar økonomi
  • Flertallet mener at utbyggingsplaner (PUD) på sokkelen bør stresstestes opp mot prisbaner som er i tråd med scenarioer hvor verden når klimamålene i Parisavtalen
  • Flertallet mener at petroleumsbeskatningen må være nøytral, slik at fradragene i særskatten gjøres mindre gunstige. Da unngår man at prosjekter som er ulønnsomme før skatt ikke blir lønnsomme etter skatt.

Tidligere finansminister Kristin Halvorsen støtter forslaget om at det bare skal gis lisenser i modne områder gjennom de såkalte TFO-rundene.

– Begrunnelsen er risikoen som vi utsetter oss for hvis og når det kommer kraftige fall i oljeprisen i fremtiden, sier Halvorsen til E24.

– Du er ikke bekymret for at det går dårlig for oljeselskapene, og de blir mindre verdt, hvis de ikke får arealer og ser en fremtid?

– Det vi har gjort her er å prøve å oversette det som er risikoen for selskapene til en forutsigbar politikk. Olje- og gasselskapene vet veldig godt at hvis vi lykkes med klimaomstillingen så må fossile utslipp ned, og deres sektor vil bli mindre lønnsom, med mindre man finner en veldig kostnadseffektiv måte å fange og lagre CO2 på, sier Halvorsen.

Utvalgsmedlem og stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H).

Heggelund tar dissens

Utvalgsmedlemmet Stefan Heggelund (H) tar dissens på flere av disse forslagene. Han er blant annet uenig i å begrense utdelingen av nye lisenser.

– Vi ble ikke helt enige i alt, sa Heggelund på pressekonferansen.

Han mener at den norske olje- og gassnæringen er avhengig av nye arealer.

– Hvis man gir signal om at man skal begrense muligheten til å gi nye arealer, da er det bare nedgangstider i vente, sier Heggelund til E24.

– Det mener jeg vil kunne forringe den omstillingen som nå skjer på norsk sokkel, legger han til.

Tror ikke på endring i morgen

Selv om verden har begynt på en enorm omstilling, så tror ikke Vidar Helgesen at partier som Høyre, Arbeiderpartiet og Frp vil gå med på å endre den norske oljepolitikken med det første.

– Om du spør meg om jeg tror noe kommer til å skje i morgen, så er svaret nei. Om du spør meg om dette kommer til å være mye mer aktuelt om fem år, så er svaret ja, sier han til E24.

– Når vi har gjort dette arbeidet, så er det jo ikke fordi at alle skal være enige med oss for da hadde vi ikke gjort et nybrottsarbeid. Vi har her fire veldig fremtredende norske samfunnsøkonomer, vi har veldig tunge næringslivsfolk og forskningsmiljøer, og og vi har et bredt politisk spekter og en enighet som er mer oppsiktsvekkende enn den lille uenigheten som er, sier han.

Oljebransjen har gitt stor verdiskaping gjennom over 50 år og tusenvis av små og store prosjekter. Bildet er fra arbeidet med Martin Linge-modulene på Rosenberg-verftet i Stavanger i 2018.

Venter nedtur i oljenæringen

Det har lenge vært klart at olje og gass ikke er det som vil drive Norges vekst utover 2020-tallet.

Årsaken er ikke bare klimapolitikk, men også det at det er gjort få store, nye funn, påpeker utvalget.

«Selv om petroleumsnæringen har gitt et uvurderlig bidrag til norsk økonomi og samfunn i flere tiår, og vil gjøre det lenge ennå, står verden nå foran en periode hvor det både på grunn av sokkelens modenhet, og på grunn av klimapolitikk, vil være nedadgående aktivitet i petroleumsnæringen, skriver utvalget i rapporten.

EU har varslet en kraftig innstramming i klimamålene, og vil kutte 55 prosent innen 2030. Det vil i så fall også gjelde Norge, og det vil kreve rask omstilling.

Klimaomstillingsutvalgets rapport går gjennom Norges sårbarhet overfor denne omstillingen, som potensielt kan bidra til å gjøre olje- og gassprosjekter mindre lønnsomme enn før.

Dette har også SVs Lars Haltbrekken advart om tidligere, blant annet i spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H). Han ønsker en full gjennomgang av lønnsomheten på sokkelen.

Brus svar til Haltbrekken var at vurderingene av fremtidig lønnsomhet bør overlates til oljeselskaper som Equinor, Aker BP og Vår Energi.

– Litt vill idé

Vanligvis blir utvalg og utredninger bestilt av regjeringen. Dette utvalget er derimot oppnevnt av tre forskjellige organisasjoner.

– Det var en litt vill idé, sier daglig leder Kristin Clemet i Civita.

Hun mener det er positivt med faglige innspill til en viktig debatt om den omstillingen som står foran Norge, også utenfor offentlige utvalg.

– En grunnforutsetning for at Norge skal klare omstillingen er at vi tør å skape et miljø for å diskutere alt, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse.

– Helt unik

– Jo raskere vi kommer i gang med denne omstillingen, jo mindre smertefull vil den være, sa Kristin Halvorsen på pressekonferansen torsdag.

Hun understreket at det ikke er mulig for Norge å erstatte petroleumssektoren med andre tilsvarende store næringsgrener. Det er knapt noen andre sektorer som kan gi samme verdiskaping som olje og gass.

– Petroleumssektoren har vært helt unik, sier hun.

For å posisjonere Norge i det grønne skiftet må samfunnet heller satse på flere verdikjeder innen elektrifisering, mener utvalget.

  • utvalget ønsker å bygge ut mer fornybar kraft og flere utenlandskabler. Medlemmet Ada Johanna Arnstad (Sp) tar dissens, blant annet fordi hun er bekymret for høyere kraftpriser i Norge
  • utvalget ønsker satsing på hydrogen
  • utvalget ønsker satsing på bioøkonomi
  • utvalget vil satse på fangst og lagring av CO₂
  • utvalget ønsker å satse på sirkulær økonomi

Sintef-direktør Alexandra Bech Gjørv peker på det haster med å sette i verk tiltak hvis norske aktører skal ta markedsandeler i det grønne skiftet.

Det har blant annet kommet mange politiske og industrielle initiativer i Europa om hydrogen i det siste.

– Der vil veldig mye skje på få år, sier hun.

Publisert: