Oljeselskapene anslår større investeringer i år

Selskapene på norsk sokkel venter at investeringene vil bli på 181,9 milliarder kroner i 2021 – nesten fem prosent høyere enn ved forrige telling. Det kan gi tidligere rentehopp, ifølge økonomer.

TALLSLIPP: SSB legger frem tellingen av oljeinvesteringer onsdag. Her er Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen avbildet.
Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger onsdag frem oljetellingen for andre kvartal.

Den viser at oljeselskapene justerer opp investeringsanslagene for 2021 og 2022, sammenlignet med tellingen som ble gjort for tre måneder siden.

Oppjusteringen for 2021 er på 4,8 prosent, slik at investeringene nå er antatt til 181,9 milliarder kroner.

Tellingen viser at selskapene venter lavere investeringer neste år. Anslaget på 142,8 milliarder kroner er likevel 3,1 prosent høyere enn ved forrige telling.

Investeringene i 2020 var på 180,3 milliarder kroner.

Kan gi raskere rentehopp

Økonomene i DNB og Nordea peker på at investeringsanslagene er høyere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Det er et argument for at sentralbanken setter opp styringsrenten tidligere, fremholder DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal i et notat.

Sentralbanken har gitt beskjed om at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i andre halvår, og analytikere har pekt på både september og desember som aktuelle tidspunkt.

Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen tror Norges Bank vil øke sine egne investeringsprognoser i etterkant av SSB-tellingen, og at dette kan bidra til at renten settes raskere opp de neste to årene, ifølge et notat.

Effekt av krisepakke

Oppjusteringen for 2021-investeringene skyldes høyere anslag innenfor kategoriene felt i drift og feltutbygging, melder SSB, som viser til at to nye utbyggingsplaner har blitt levert inn.

Anslaget for neste år vil kunne stige betydelig i løpet av året.

Nye prosjekter telles først med av SSB etter at utbyggingsplanen (PUD) er levert, og det vil trolig komme slike planer for flere prosjekter i år, ifølge SSB. Byrået nevner spesifikt Frosk, Kobra øst/Gekko og Tommeliten Alpha.

Ifølge SSB vil Stortingets krisepakke få stor effekt til neste år.

«Det ventes videre at det leveres PUD (plan for utbygging og drift, journ.anm.) på et svært høyt antall prosjekter til neste år», skriver SSB.

«Dette har sammenheng med at det i Stortingets skattetiltakspakke som ble vedtatt i juni i fjor gis gunstig beskatning for alle utbyggingsinvesteringer som det leveres PUD på før 1. januar 2023», skriver SSB.

Les også

IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

Stortingets krisepakke sikret skatteutsettelser for aktørene, og det har ifølge bransjen bidratt til at flere prosjekter settes i gang på sokkelen enn det man ellers kunne ha ventet.

Oljeskattepakken som ble vedtatt i fjor sikret oljeselskapene umiddelbare avskrivninger på investeringer i 2020 og 2021, samt for nye felt som det søkes om innen utgangen av 2022.

I tillegg er friinntekten (det ekstra investeringsfradraget) økt fra 20,5 til 24 prosent. Dette frigir store mengder likviditet til oljeselskapene.

SSB påpeker at det ikke bare er positiv utvikling i oljebransjen som fører til oppgang i investeringsanslagene.

«Noe av økningen skyldes kostnadsoverskridelser på enkelte feltutbygginger», skriver SSB.

Fremskyndet investeringer

Byrået påpeker at anslagene til dels oppjusteres grunnet høyere investeringsbudsjetter på eldre felt i drift, samt at en del investeringer som tidligere var planlagt gjennomført i 2022 er blitt fremskyndet til 2021.

«Dette kan ha sammenheng med utformingen av oljeskattepakken. Alle typer investeringer, bortsett fra nedstengning og fjerning, omfattes av de midlertidige skattereglene ut året 2021», skriver SSB.

Les også

Aker BP-sjefen urolig for prosjekt-rush på sokkelen: – Jeg har en liten oppfordring om edruelighet

De opplyser om at de høyere anslagene for en del eldre felt i 2021 kan ha sammenheng med at skatteimpulsen fases ut for denne typen investeringer etter 2021.

For nye investeringsprosjekter hvor utbyggingsplan blir levert før 1. januar 2023 vil de midlertidige skattereglene etter krisepakken fortsatt gjelde.

Publisert:

Her kan du lese mer om