Oljetunge Equinor er igjen verdt over 100 mrd. kr mer enn havvindkjempen Ørsted

I starten av januar var det danske havvindselskapet Ørsted verdt over 300 milliarder kroner mer enn Equinor. Men nå er Equinor igjen den verdimessige storebroren av de to nordiske energikjempene.

Etter at Equinor i store deler av 2020 var mindre verdt enn danske Ørsted, kan konsernsjef Anders Opedal glede seg over at Equinor nå igjen er klart mest verdt av de to.
Publisert: Publisert:

I dag arrangerer Equinor kapitalmarkedsdag. Det blir den første siden 6. februar i fjor. På det nær halvannet året som er gått, har den norske børskjempen kjørt berg-og-dal-bane rent verdimessig.

Bunnen ble nådd alt 12. mars i fjor, dagen da Norge stengte ned. Da falt børsverdien av Equinor ned til 324 milliarder kroner.

Men ved børsslutt i går var børsverdien nær doblet fra fjorårets bunn til nå 625 milliarder kroner. Og i tillegg er det i perioden betalt ut ca. 20 milliarder kroner i utbytte.

Verdens største utbygger av havvind, danske Ørsted, har også opplevd kraftige svingninger i markedsverdien i den samme perioden.

Børsverdien av Ørsted steg voldsomt utover høsten i fjor. Toppen ble nådd 7. januar i år. Da var børsverdien av vind- og solselskapet 795 milliarder norske kroner. Men siden har børsverdien falt med hele 35 prosent.

Equinor er derfor nå igjen storebror rent verdimessig, slik situasjonen også var forrige gang det norske selskapet arrangerte kapitalmarkedsdag.

Men som grafen under viser har det altså skjedd en del i mellomtiden.

Gir gass oppover

Verdien av oljetunge Equinor stupte ned da verden stengte ned i mars.

Først en priskrig mellom Russland og så Opec og deretter etterspørselsfall på grunn av pandemien, sendte prisen på Nordsjøolje ned til nær 20 dollar fatet på sitt laveste i april i fjor.

Men siden tampen av fjoråret og i hele år har prisen for et fat Brent olje steget og steget – til nå over 73 dollar.

– De primære driverne bak kursoppgangen til Equinor er høyere olje- og gasspriser. Én ting er at oljeprisen har steget, men også gassprisene i Europa har økt kraftig.

Det sier aksjeanalytiker Oddvar Bjørgan i meglerhuset Carnegie.

– Gassprisene har steget fordi etterspørselen har vært sterk både i Europa og Asia. Og fordi at det har vært relativt lite LNG og gass fra Russland tilgjengelig. I tillegg tror jeg investorene har vært fornøyde med at Equinor så langt har utvist kapitaldisiplin innen fornybarsatsingen, fortsetter han.

Konkurranse om å få delta i vindprosjekter er nå så hard at lønnsomheten i dem er på vei ned.

Grønn kursfest i fjor

Ørsted dro på sin side i fjor nytte av et stadig sterkere politisk og økonomisk fokus på grønne selskaper.

– Det var et rush i fornybaraksjer igjennom desember i fjor. Flere fornybarselskaper hadde rekordnoteringer i januar og februar, før presset fra lange renter og skiftet mot «verdi-aksjer» trigget en reprising. Vi har sett en lignende utvikling for flere selskaper i sektoren.

Det sier aksjeanalytiker Synne Wakeford-Wesmann i meglerhuset Pareto Securities.

– Det er likevel viktig å huske at en aksje som Ørsted har gjort det svært godt over de siste 2–3 årene, legger hun til.

Kombinasjonen av lenge lave oljepriser og den voldsomme interessen for grønne selskaper gjorde at Ørsted i store deler av 2020 var mer verdt enn Equinor.

På det meste var Ørsted i starten av januar verdt over 300 milliarder kroner mer enn det norske energiselskapet.

Men så snudde det igjen.

Les også

Storebrand bekymret for klimarisiko: Krever at Equinor skjerper klimamålene

Lange renter banket de grønne

I år har de lange rentene snudd oppover. Og da blir verdiene av inntekter lengre frem i tid mindre verdt enn når rentene var så lave som i fjor.

For mange av de grønne selskapene er det ennå langt frem før de store inntektene, etter planene, kommer.

– For mange investorer er Ørsted-aksjen et spill på lange renter, gitt de mange, langvarige kontraktene Ørsted har med myndighetene. Da blir det fort et negativt fokus når renter stiger, slik som vi har sett så langt i år. I tillegg har vi sett økt interesse for og konkurranse i markedet for offshorevind, sier Wakeford-Wesmann.

Ørsteds nye konsernsjef Mads Nipper fikk også nylig erfare at å avholde kapitalmarkedsdag kan gi store utslag i aksjekursen.

Aksjemarkedet likte ikke at selskapet nedjusterte sine forventninger til fremtidig avkastning. Aksjekursen falt dermed nesten 6 prosent på én dag i starten av juni.

25 prosent opp til Equinor

Ørsteds børsverdi ligger nå, med en aksjekurs på ca. 870 danske kroner, rett under 500 milliarder norske kroner. Det krever en kursoppgang på 25 prosent for å komme opp på nivået for Equinors nåværende markedsverdi på 625 milliarder kroner.

Wakeford-Wesmann har troen på et kursmessig comeback for danskene:

– Vi har et kursmål pr. aksje på 1.050 danske kroner basert på dagens portefølje og veksten vi forventer de neste årene. Ørsted er fortsatt ledende på havvind og bygger også opp en god posisjon onshore. Vi mener det er et bra selskap som vil fortsette å skape store verdier over tid.

Les på E24+

Her er det grønne budskapet Equinor bør komme med på tirsdag

Understellene til det som blir verdens største flytende havvindpark, Equinors Hywind Tampen, ble i april fraktet fra Aker Solutions' verft på Stord til dypvannsområdet ved Dommersnes i Rogaland.

Skattemessig i ulike divisjoner

Største eier i Equinor er den norske stat med 67 prosent av aksjene. I Ørsted er den danske stat majoritetseier med 50,1 prosent av aksjene.

Som stater har de begge en utvidet interesse i selskapene utover endringer i børsverdier og å få utbytter.

Statene mottar også skatt fra selskapene.

Selv i koronaåret 2020 så var Equinor i en annen divisjon enn Ørsted når det gjelder skatt.

Equinor betalte i fjor inn nær 25 milliarder kroner i skatt til Norge. Ørsted betalte på sin side inn 1,6 milliarder kroner i skatt i fjor. Dette ifølge opplysninger gitt i de to selskapenes årsrapporter.

Publisert: