Aasland: Lovet kun muligheten for maks produksjon

Olje- og energiminister Terje Aasland avviser at han og Jonas Gahr Støre har lovet maks produksjon av norsk gass hele tiden. Ifølge Aasland har de bare lagt til rette for muligheten for det.

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland.
Publisert:

«Alle er tjent med» at Equinor reduserer salget av norsk gass til Europa når etterspørselen ikke er topp.

Det er budskapet til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i et skriftlig svar til partiet Rødt.

Både Rødt og SV har stilt spørsmål til Aasland om hvorvidt Norge leverer det maksimale vi kan av gass.

Det skjer etter at E24 kunne fortelle at Equinors eksport av rørgassrørgassRørgass er gass sendt gjennom rørsystemer. Alternativet er gass sendt som nedkjølt og flytende (LNG) på på skip. fra felt på norsk sokkel som selskapet er operatør på, ble redusert med ca. 9 prosent i 4. kvartal i fjor.

I 4. kvartal var prisen på gass fortsatt skyhøy, men også i nær fritt fall. Overfor sine investorer fortalte Equinor at de i dette kvartalet derfor valgte å prioritere verdi (pris) fremfor volum.

Torsdag 9. mars ble denne artikkelen rettet og endret på et vesentlig punkt: Tallene for eksport av norsk rørgass i januar og februar, som var basert på den belgiske tenketanken Bruegels overvåking av EU gassrørsystem, inneholdt vesentlige feil fra og med november 2022. Se fullstendig rettelse i bunn av artikkelen.

Ligger flatt

Inn i 2023 har salget av rørgass til EU ligget helt flatt sammenlignet med 1. kvartal året før. De første to månedene av 2023 ble det levert 0,3 prosent mer norsk rørgass til EU enn i januar-februar 2022 (se figuren over).

Det viser ferske tall fra den belgiske tenketanken Bruegel. De overvåker flyten av rørgass til EU ved hjelp av data fra transportsystemet Entsog.

Ifølge statlige, norske Gassco var det en nedgang på vel 1 prosent i samlet eksport av rørgass fra Norge til hele Europa (EU pluss Storbritannia) de to første månedene av 2023.

Norsk gass er nesten lik Equinor. Det delvis statseide selskapet produserte i 2022 ca. 80 prosent av all gassen som selges fra norsk sokkel. Aker BP og Shell sto for henholdsvis 7 og 8 prosent.

Les på E24+

Disse selskapene tjener på konsekvensene av Ukraina-krigen

Kun lovet maks «mulighet»

– Norge leverer alltid maksimalt av sin kapasitet, i de rørledningene som er.

Det var budskapet til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) flere ganger i fjor.

– Det viktigste vi kan gjøre, er å levere så mye gass som mulig hver dag.

Det sa Aasland så sent som i oktober i fjor.

I svaret til Rødt kan Aasland nå fortelle at dette ikke må tolkes som at de to har sagt at selskapene på sokkelen skal produsere maks gass. Bare at myndighetene har lagt til rette for muligheten for at så kan skje.

– Det er i denne situasjonen vi har uttalt at det viktigste Norge kan bidra med overfor Europa, er at rettighetshaverne har mulighet til å produsere og selge så mye gass som mulig hver dag.

Det skriver Aasland og fortsetter:

– Innenfor de myndighetsbestemte rammene er det rettighetshaverne på norsk kontinentalsokkel som er ansvarlig for å produsere, markedsføre og selge sin gass i markedet.

Rødts Sofie Marhaug er ikke fornøyd med olje- og energiministerens svar på hennes spørsmål.

– Vender og vrir

Svaret til Aasland tas ikke godt imot hos spørsmålsstilleren på Stortinget.

– Det er alltid spennende å vende og vri på virkeligheten slik at man slipper å innrømme noe som helst. Det endrer jo ikke på det faktum at regjeringen har fremstilt de faktiske forholdene feil.

Det er tilbakemeldingen fra Rødts energipolitiske talsperson Sofie Marhaug.

Ifølge Marhaug har Støre og Aasland bare «flottet seg» med ord. Dette fordi hun mener at de to ikke har brukt statens eierskap på 67 prosent i Equinor til å følge opp løftene til Europa.

– Frekt

Marhaug er enda mindre fornøyd med at Aasland mener at «alle er tjent med» at gassalget fra Norge reduseres i perioder der det tilbys mye annen gass til Europa.

– At det som skal være lønnsomt og beleilig for norske produsenter i en slik situasjon er noe som «tjener alle», det er egentlig litt frekt å påstå, heter det fra Marhaug.

Hun mener at balansen mellom tilbud og etterspørsel i gassmarkedet fortsatt ikke fungerer særlig bra. Dette fordi Russland siden i fjor høst har redusert sin gasseksport til et minimum.

Selv etter det kraftig prisfallet i 4. kvartal i fjor og hittil i år, så ligger gassprisen fortsatt 80 prosent over hva snittprisen var i årene 2018–2021 (se figuren over).

I disse årene var gassprisen veldig lav i 2020 på grunn av pandemien og veldig høy høsten 2021. Det siste fordi Russland innledet invasjonen i Ukraina i gassmarkedet noen måneder før tanksene rullet over grensen 24. februar 2022.

– Fulle gasslagre og vedlikehold

I sitt svar til Rødt kommer Aasland med en forklaring på hvorfor han mener Norge reduserte salget av rørgass i 4. kvartal i fjor.

Ifølge Aasland skyldes det en kombinasjon av mindre salg til Storbritannia på grunn av fulle gasslagre der, planlagt vedlikehold og ikke-planlagt driftsstans.

Slike forklaringer ble derimot ikke brukt av Equinor i en presentasjon for investorer nylig. Der het det at nedgangen skyldtes lavere etterspørsel og dermed lavere priser.

Kan prioritere olje fremover

Gasslagrene i EU er nær rekordhøye til denne tiden på året å være (se figuren over).

Prisen på rørgass til Europa (på TTF-børsen i Nederland) er nå på sitt laveste siden august 2021. Omregnet til dollar pr. fat olje ligger gassprisen lavere enn Brent olje. Den handles nå til ca. 85 dollar pr. fat.

Det borger for at Equinor fremover vil prioritere produksjon av olje fremfor gass på feltene som produserer begge deler. Høyt gassuttak tidlig på disse feltene kan gjøre at mer olje blir liggende igjen i reservoarene uten noen verdi.

– Hvis vi ser at gassprisen er lavere enn oljeprisen, og vi risikerer å tape verdier på lang sikt, så kan vi gjøre endringer. Dette handler om å skape verdier på lang sikt.

Det var budskapet fra Equinors konsernsjef Anders Opedal til sine investorer i februar.

Denne artikkelen ble endret og rettet torsdag 9. mars kl. 13.00. I den opprinnelige versjonen var det henvist til tall for eksporten av norsk gass til EU som den belgiske tenketanken Bruegel samler inn fra EUs transportsystem Entsog.

Men Bruegel hadde ikke fått med seg en endring i måten som Entsog rapporterer på. Dermed ble tallene til Bruegel for norsk eksport av rørgass til EU for lave i perioden november 2022 – februar 2023. Se link for fullstendig forklaring fra Bruegel.

Det er derfor ikke riktig slik det opprinnelig sto i artikkelen at eksporten av norsk rørgass til EU ble redusert med 8,4 prosent i januar-februar 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Ifølge de justerte tallene fra Bruegel lå eksporten av rørgass til EU tilnærmet flatt, opp 0,3 prosent, sammenlignet med de to første månedene av 2022.

Igjen ifølge de rettede tallene fra Bruegel, så var dette fordelt på at eksporten av rørgass steg 0,8 prosent i januar og falt 0,2 prosent i februar sammenlignet med de tilsvarende to månedene året før.

Det er i artikkelen også presisert at tallet på 9 prosent nedgang for Equinor i 4. kvartal 2022 er på feltene som selskapet er operatør på.

Publisert: