Regjeringen snur etter omstridt avgjørelse: Krypto-datasentre slipper full elavgift

Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).
Publisert:

Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.

Datasentre i Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men i 2018 påla Stortinget full elavgift til de datasentrene som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun har lyttet til bransjen.

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta, sier Helleland til E24.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er stor interesse fra datasenternæringen for å investere i Norge. Det er attraktivt å etablere seg i Norge, med rikelig tilgang på ren energi. Men da må bransjen ha forutsigbare rammevilkår. Dette betyr arbeidsplasser i Distrikts-Norge, og da bør vi legge til rette for å fjerne usikkerhet om rammevilkårene, sier Helleland.

Gjorde unntak for kryptovaluta

Fra 2016 reduserte regjeringen elavgiften for alle datasentre over en viss kapasitet (0,5 megawatt), for å gjøre Norge til et mer attraktivt sted å etablere slik virksomhet.

Forslaget innebar at datasentrene skulle behandles som kraftkrevende industri. Mens vanlige kunder betaler en avgift på 16,13 øre per kilowattime for leveranse av kraft, betaler industrien en redusert sats på 0,505 øre per kilowattime.

Grepet fikk imidlertid blandet mottagelse. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fryktet at det skulle bli for attraktivt å bruke ren norsk strøm til strømkrevende utvinning av kryptovalutaer som Bitcoin.

I 2018 bestemte regjeringen at datasentre som drev med kryptovaluta likevel skulle betale full elavgift, etter en avtale mellom KrF og regjeringspartiene Frp, Høyre og Venstre.

– Det er uheldig

I etterkant ga Abelia og IKT Norge tydelige signaler om at det å legge forskjellige avgifter på forskjellige datasentre ville svekke Norges evne til å lokke til seg investeringer i datasentre.

Statkraft mente dessuten at det ville bli vanskelig å håndheve forslaget.

Advokatfirmaet Deloitte og Per Andreas Bjørgan fra Lund & Co stilte spørsmål ved om Norges grep kunne være ulovlig forskjellsbehandling, i utredninger de laget for henholdsvis Tydal kommune og datasenteraktøren Kryptovault.

– Har det vært en uheldig sak?

– Ja det mener jeg. Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier Helleland.

– Det er mange land som ønsker slik etablering, med tilhørende verdiskaping og arbeidsplasser. Hvis dette forslaget blir vedtatt er det et viktig signal om at vi har lyttet til næringen og at datasentrene er velkomne til Norge, legger hun til.

Abelia jubler: – Svært gledelig

NHO-foreningen Abelia er fornøyd med at regjeringen nå dropper full elavgift for krypto-datasentere.

– I fremveksten av en grønn datasenternæring har stortingsvedtaket om opprettholdelsen av elavgift i datasentre som også utvinner kryptovaluta vært et hinder for forutsigbarhet og vekst også for andre aktører enn de som utvinner kryptovaluta, sier administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

Han mener ordningen har vært lite treffsikker og at den har vært uheldig for bransjen. Regjeringen har gjort grundig arbeid i regjeringsapparatet i etterkant av det uheldige vedtaket, påpeker han.

– Det er svært gledelig at de nå foreslår å skrote dette, sier Søreide.

– Her har regjeringen forstått det. Den siste tiden har man fått meldt seg på kappløpet om å bli en datasenternasjon. Dette bidrar til et girskifte og Norge tar innpå tetgruppen, legger han til.

– Tilliten er gjenopprettet

Også IKT Norge er fornøyde med avgjørelsen.

– Tilliten til Norge som et stabilt, trygt og forutsigbart land å investere i, er gjenopprettet, sier IKT-Norges næringspolitiske direktør, Liv Freihow.

Organisasjonen mener usikkerheten om ulik avgift alt etter hva datasenteret driver med har hengt som en tåke over bransjen siden det kom i 2018.

– Her har de rasjonelle argumentene vunnet frem. Vi er lettet og glade for at det igjen blir klart og tydelig at Norge er et av verdens mest attraktive land å bygge datasentre i, sier Freihow.

– Meningsløst

I 2018 var det planer om en rekke sentre som skulle brukes til den svært strømkrevende «utvinningen» av kryptovalutaer som bitcoin. Slik utvinning skjer gjennom avanserte regneoperasjoner.

Mange var skeptiske til dette, siden det også kunne skape behov for store og dyre oppgraderinger av det norske kraftnettet for å sikre nok strøm til alle.

– Jeg mener det er meningsløst å skulle bruke millionbeløp på å sponse utvinning av kryptovaluta som er svært ressurskrevende og skaper relativt få arbeidsplasser, sa stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til E24 i 2018.

Også stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) ga uttrykk for bekymring over at norske subsidier skulle gi billig kraft til utvinning av kryptovaluta.

Helleland sier hun er forberedt på kritikk fra dem som mener at kryptovaluta er å sløse med strøm, når kryptosentrene igjen kan nyte godt av lav avgift.

– Den vil nok komme, og den skal jeg stå i. Her er det flere hensyn som må veies opp mot hverandre, og vi har falt ned på at det er viktigst å legge til rette for at det etableres datasentre i Norge, sier hun.

– Katastrofe

Norske datasentre har vært bekymret for investeringene i bransjen etter at regjeringen endret reglene ut av det blå. Svenske aktører var derimot fornøyde med mindre konkurranse fra Norge.

Flere norske aktører hevdet at avgjørelsen om å innføre full elavgift for kryptosentre førte til at flere planer om større datasentre i Norge ble droppet.

Selskapet Kryptovault omtalte avgjørelsen i 2018 som en skandale.

– Dette gir et forferdelig dårlig signal til utlandet om det å investere i Norge. Dette er slikt som man tror kan skje i Latin-Amerika, ikke noe vi venter skal skje i et sivilisert land, sa Kryptovault-talsmann Gjermund Hagesæther til E24 i 2018.

Les E24s artikler om full elavgift på kryptovaluta:

Publisert: