Jubel blant oljearbeidere: – Håper det blir lenge til neste gang

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe tror etter den knusende dommen i Kalland-saken at tillitsvalgte i oljeindustrien får mer fred fra arbeidsgivere framover.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i Safe.
Publisert:

– Veldig bra og av prinsipiell betydning for oljearbeiderne. Det var ekstra flott at arbeidsretten var enstemmig og så tydelig og klar rundt dommen. Den viste også til hele tillitsmannsordningen i et historisk perspektiv, noe som var veldig bra.

Slik omtaler forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe Arbeidsrettens dom i saken med tillitsvalgt Alf Rune Kalland.

Oppsigelsessaken mot tillitsvalgt Alf Rune Kalland i selskapet Island Offshore er den foreløpig siste saken hvor arbeidsretten har gitt full tillit til en oljearbeider.

Les også

Oljearbeider ble sagt opp, men beholder jobben etter rettsavgjørelse

Island Wellserver til selskapet TIOS og Island Offshore er på kontrakt med Equinor. Det har fartøyet vært siden 2009.

– Historieløshet og kunnskapsmangel

I desember var det også en sak mot Safe-tillitsvalgt Idar Martin Herland i Equinor. Han jobber på Kristin-plattformen og fikk skriftlig advarsel fra Equinor fordi han uttalte seg offentlig i et leserbrev der han tok opp det han mente var mangel på samarbeid mellom ledelse og ansatte - noe som også kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. 

Etter at Equinor ga Herland advarsel tok Herland og Safe saken til Arbeidsretten for å få kjent advarselen ugyldig. Her fikk de fulgt tilslag, og Herland uttalte i et intervju med Aftenbladet i desember 2019 at han var overrasket over kunnskapsmangelen rundt Hovedavtalen, hvor grunntrekkene ble utarbeidet så langt tilbake som i 1935.

Hovedavtalen dreier seg i korte trekk om arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter og er selve grunnloven for organisering av arbeidslivet i Norge.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

Herland pekte på at det var overraskende at Equinor i 2019 ønsket å utfordre prinsippene i hovedavtalen og mente dette skyldtes historieløshet og kunnskapsmangel.

Da Equinor tapte i Arbeidsretten, var selskapet sparsommelig med uttalelsene, men slo fast, sammen med NHO, at saken var viktig å prøve prinsipielt. Samtidig sa Equinor at det var takhøyde for uenighet i selskapet. 

NHO har ikke noen videre kommentarer til Herland-saken eller uttalelsene til Hilde-Marit Rysst og opplyser til Aftenbladet at organisasjonen tok dommen til etterretning.

I 2018 inngikk Island Offshore og Technip et strategisk samarbeid innen brønnintervensjonsleveranser. Samtidig solgte Island Offshore aksjemajoriteten i datterselskapet Island Offshore og Subsea til Technip FMC. Det ga selskapet navnet TIOS AS. Selskapet Island Offshore står for leveranse av fartøy med mannskap til avtalene TIOS inngår.

Alf Rune Kalland ble oppsagt selv om han var tillitsvalgt. Oppsigelsne ble nylig kjent ugyldig av Arbeidsretten.

– Grundig gjennomgang

Norges Rederiforbund var motpart i saken mot Alf Rune Kalland.

Her peker advokat Thomas Aa Rasmussen på at nedbemanninger er svært krevende for alle involverte arbeidstakere og for bedriftene. Derfor mener han det er behov for klare regler fra domstolene som avveier mellom motstridende hensyn og fremmer forutsigbarhet for de involverte. Ellers gjentar han det samme svaret som han ga til E24 den 14. juni og sier at den tariffmessige betydningen av saken vil bli vurdert etter en grundig gjennomgang.

– Arbeidsrettens dom gjelder et uavklart rettsspørsmål som bedriftene møter ved nedbemanning om hvilken vekt rollen som tillitsvalgte skal ha i forhold til andre hensyn, herunder det tariffestede ansiennitetsprinsippet. Dommen understreker at Island Offshore Crewing AS hadde grunnlag for nedbemanningen, og at det krevende arbeidet med å avgjøre hvem som må gå ved nedbemanningen har vært ryddig og god. Men Arbeidsretten vektlegger hensynet til rollen som hovedtillitsvalgt vesentlig sterkere enn hva vi mener følger at tariffbestemmelsene og uten å vurdere det opp mot hva som var avtalt om vektlegging av ansiennitet. Vi vil foreta en grundig gjennomgang av dommen for å vurdere dens tariffmessige betydning.

Nå håper Hilde-Marit Rysst i Safe at det blir lenge til neste gang noen forsøker å utfordre prinsippene i arbeidslivet.

– Vi håper at arbeidsgiveres advokater bruker disse dommene og at de, som oss, ikke misbruker rettssystemet vårt, men tar opp saker som er prinsipielt avgjørende. Før de tenker "lure" tanker neste gang, bør de gå inn og sette seg grundig inn i dommer på dette feltet, sier Rysst.

Les også

Oljearbeider ble sagt opp - nå havner saken i retten

– Ikke alltid reell medbestemmelse

Hun håper dommen fører til at flere ønsker å være tillitsvalgte, og at folk ser at de har et godt system i ryggen for å utøve tilitsmannsoppgaven. I så måte peker hun på at tillitsvalgte nå har fått en bekreftelse på at de ikke står alene mot bedriften, men at rettssystemet også støtter og bekrefter rettighetene til tillitsvalgte.

– Dommen viser uttalelsene og holdningene som politikerne har, og som arbeidsgiverne sier at de har, men som de dessverre sjelden viser i praksis. Formelt sett er alle enige om medbestemmelse og bruk av tillitsvalgte for å sikre flyt av informasjon og medvirkning, men i praksis endres sjelden sluttresultatet.

– Undersøkelser som vi har gjort viser at folk svarer ja på at de har tillitsvalgte på arbeidsplassen og at de har en klubb, men når vi går dypere ned i svarene, kommer det klart fram at funksjonen ikke samsvarer med terrenget - resultatene av forhold som angår arbeidere, er ofte lagt på forhånd, uten grundig medvirkning, sier Rysst.

Publisert: