Noreco med ny milepæl på viktig dansk gassfelt

Noreco og partnerne har nå installert syv av åtte plattformer på det sentrale danske gassfeltet Tyra. Når produksjonen er i gang til neste år vil det dempe Danmarks behov for gassimport.

Dette bildet fra 2020 viser plattformene Tyra East til høyre og Tyra West, som ble sendt til resirkulering i forbindelse med gjenutbyggingen av det danske gassfeltet.
Publisert:

Norwegian Energy Company melder at installasjonen av blant annet borehode- og stigerørsplattformer og boligplattformen på Tyra-feltet er ferdig, i tillegg til to broer.

Syv av åtte plattformer på feltet er nå på plass, ifølge selskapet. Feltet drives av det danske undergrunnskonsortiet (DUC), hvor også TotalEnergies er med.

De siste årene har partnerne bak det sentrale danske gassfeltet Tyra jobbet med å bygge det ut på ny, etter at krittreservoaret og havbunnen i området sank. Noreco ble medeier i feltet etter å ha kjøpt Shells danske virksomhet for over 15 milliarder kroner i 2018.

Tidligere eier Mærsk Oil anslo i 2017 kostnaden for gjenutbyggingen til om lag 21 milliarder danske kroner, som tilsvarer om lag 27 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Ble utsatt til 2023

Tyra-feltet skulle opprinnelig være i gang igjen i 2022, men etter coronakrisen ble oppstarten utsatt til 2023.

– Med syv av åtte plattformer på plass har vi fått prosjektet et steg nærere å nesten doble produksjonen fra det danske undergrunnskonsortiet, med Tyra i produksjon fra andre kvartal 2023, sier oppstrømsdirektør Marianne Eide i Noreco ifølge en melding fra Noreco.

Dansk Undergrunds Consortium (DUC) står for størsteparten av dansk olje- og gassproduksjon, og eies av franske TotalEnergies med 43,2 prosent, norske Noreco med 36,8 prosent og danske Nordsøfonden med 20 prosent.

Produksjonen fra Tyra er ventet på rundt 60.000 fat oljeekvivalenter per dag, ifølge TotalEnergies.

Noreco-aksjen er opp 114 prosent så langt i 2022, og ved børsstart onsdag handlet den til 328 kroner.

Les også

Fra Norge til Danmark, Polen, Baltikum og Finland: Her kommer de nye gassrørene

Sikrer mer innenlandsk gass

Danmark ønsker ifølge Berlingske Tidende å kutte sin avhengighet av russisk gass, noe også EU har planer om. Landet bruker rundt tre milliarder kubikkmeter gass i året, ifølge avisen.

– I en tid hvor energisikkerhet står sentralt kan man ikke overvurdere hvor viktig Tyra II er, sier Eide.

– Med Tyra i produksjon vil behovet for import av naturgass til Danmark bli vesentlig redusert, sier hun.

Les også

Godkjenner milliardprosjekt i Nordsjøen

Kobler seg på Norge

Danmark og Polen jobber også med å koble seg på det norske gasseksportsystemet gjennom gassrøret Baltic Pipe. Dette skal kobles på norske Europipe II, og fra oktober 2022 skal Baltic Pipe frakte norsk gass til Polen og Danmark.

Det danske energiselskapet Ørsted har en kontrakt med russiske Gazprom om leveranser på rundt to milliarder kubikkmeter i året fra 2011 til 2030. Selskapet sliter ifølge Berlingske med å komme seg ut av den på grunn av kontraktens utforming.

Russland truet nylig med å stanse eksporten til Danmark hvis ikke Ørsted betaler for gassen med rubler, men Ørsted nektet. Ørsted har også sagt at de vil donere all profitt fra gasskontrakten med Gazprom til ofrene for krigen i Ukraina.

Les også

Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

Les også

Senkes ned på havbunnen i desember: Denne rakkeren skal sikre norsk gass til Polen

Les også

Noreco gjør milliardoppkjøp i Danmark

Les også

– Blir fantastisk

Publisert: