Statnett tar grep etter tapping av magasiner: Varsler «stram» kraftsituasjon i deler av Sør-Norge

Statnett varsler nå kraftbransjen om at kraftsituasjonen er endret fra «normal» til «stram» i noen områder, men gjør ingen tiltak nå. – De må vise aktsomhet, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett.

Statnett varsler nå stram kraftsituasjon i deler av Sør-Norge grunnet lite vann i kraftmagasinene. Selskapet gjør ingen tiltak nå, men følger med på situasjonen for å unngå problemer i kraftsystemet. Dette er en kraftlinje i Oslo.
Publisert:

Statnett har nå sendt ut en markedsmelding om at situasjonen er endret til «stram» i deler av prisområdene NO2 og NO5 i Sør-Norge.

Selskapet sier at det følger situasjonen nøye for de utsatte områdene og regionene, for å være forberedt på eventuelle utfordringer.

«Statnett melder nå stram situasjon i NO2 og NO5, med gult nivå», skriver nettoperatøren i en melding.

«Dette gjøres med bakgrunn i det lave tilsiget og den negative magasinutviklingen som har vært i disse elspotområdene», legger selskapet til.

Endringen fra grønt til gult er et signal om at situasjonen i kraftsystemet er noe mer utfordrende enn vanlig. Det er likevel et stykke igjen til situasjonen betegnes som anstrengt, slik at det er grunnlag for å sette i verk konkrete tiltak.

Inntil videre er ikke situasjonen slik at selskapet vil sette i verk tiltak, opplyser kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett.

– Vi gjør ingen tiltak nå, men dette er en oppfordring til kraftbransjen om at dette er en situasjon som kan utvikle seg. Og de må vise aktsomhet, sier Glette til E24.

– Skalaen går videre fra oransje til rødt og sort, og det kan komme konkrete tiltak etter hvert hvis det skulle være nødvendig. Men vi er langt unna det nå, sier han.

Glette påpeker at det er snakk om lokale og regionale utfordringer, og at varselet om stram situasjon bare gjelder deler av disse prisområdene.

– I deler av de to prisområdene er det relativt lite vann i magasinene, og da kan enkelthendelser i kraftsystemet og fortsatt tørt vær føre til nye utfordringer på sikt, sier han.

Dette er skalaen for kraftsituasjonen:

  • Grønt: Normal kraftsituasjon
  • Gult: Stramt
  • Oransje: Anstrengt
  • Rødt: Svært anstrengt
  • Sort: Rasjonering av strøm
Slik er situasjonen i de ulike prisområdene for strøm i Norge akkurat nå. Skalaen går fra gult til oransje, rødt og sort.

Lite vann i magasinene

Tørt vær gjør at vannmagasinene særlig i Vestland og Rogaland har uvanlig lite vann for årstiden. Mange magasiner er på sitt laveste nivå på 20 år.

Samtidig fører uvanlig høye kraftpriser i nabolandene til at eksporten fortsetter, til tross for lav fyllingsgrad. Selv om det er lite vann i magasinene, er eksporten i år på omtrent på normalt nivå.

Hvis det ikke kommer regn snart, er det en viss fare for at det i noen områder kan bli så lite vann at det blir vanskelig å håndtere utfall av kraftlinjer og lignende.

– Vi er bekymret for evnen til å håndtere enkelthendelser. Hvis det oppstår en feil eller et utfall i kraftlinjer, så vil man i verste fall kunne få utfordringer med forsyningen i noen områder, sier Glette.

Norge har et robust kraftsystem, og skal kunne håndtere perioder med lite vann i magasinene. Men ifølge Statnett kan manglende tilsig i noen områder med begrenset nettkapasitet skape en krevende eller sårbar driftssituasjon.

– Hva skal til for at dere går til oransje nivå?

– Det vil i så fall være en forverring av situasjonen, for eksempel at vi ikke får nedbør fremover og at magasinene tappes ned enda mer, sier han.

– Dette er et varsel fra oss om at vi følger med på situasjonen. Vi er ansvarlig for kraftforsyningen, og må sikre at systemet er forberedt på eventuelle utfordringer, legger Glette til.

– Eksporteres selv om prisene er høye

Prismekanismene fungerer heller ikke som normalt, fordi kraftsituasjonen i nabolandene er enda verre enn i Norge. Prisene i landene rundt Norge har i perioder vært skyhøye, og langt over de norske prisene. Da er det vanskelig å få importert strøm.

– Hvis man har lite tilsig, vil prisene normalt stige og man får import, sier Glette.

– Men på grunn av den ekstraordinære situasjonen er det fortsatt strammere situasjon i landene rundt oss. Det betyr at man fortsatt vil kunne oppleve at det eksporteres selv om prisene er høye, sier han.

NVE: – Tett dialog med Statnett

Analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight advarte nylig i E24 om at det i verste fall kan bli strømrasjonering til våren hvis det ikke kommer regn.

Reguleringsmyndigheten NVE har tidligere understreket at en situasjon med rasjonering er langt unna, og at det det fortsatt er mulighet for at det kommer regn og bedrer fyllingsgraden i kraftmagasinene.

Statnett og NVE vurderer situasjonen nokså likt, ifølge Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

– At Statnett setter to prisområder til gult betyr at de følger ekstra med på situasjonen. Vi har tett dialog med Statnett om utviklingen, skriver Nordberg i en e-post til E24.

– Vi følger ekstra med på hvordan situasjonen utvikler seg, legger hun til.

NVE peker på at ressurssituasjonen er svakere enn det Norge har opplevd i de fleste av de siste 20 årene, men at mye også har endret seg i kraftsystemet.

– Vi har blant annet fått inn vindkraft, som produserer mye kraft på vinteren, og to utenlandskabler som kan bidra til forsyningssikkerheten, skriver Nordberg.

Les også

Lavere strømeksport i år enn snittet siste ti år: – Ikke slik at produksjonen raser av gårde nå

Publisert: