Politikerne lover å ta utslippskutt i Norge

Både regjeringen og opposisjonen forsikrer at de vil ta mye av klimakuttene hjemme, selv om den nye klimaavtalen med EU trolig vil åpne for omfattende kvotehandel.

Publisert: Publisert:

Til nå har Norge brukt store midler på å kjøpe kvoter i andre land, mens de norske utslippene har ligget nokså stabilt. Blir EUs forslag en realitet, skal Norge kutte 40 prosent av utslippene i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, landbruk, bygg og avfallshåndtering, innen 2030.

Les hele saken med abonnement